Leve det palestinske folkets uovervinnelige væpna nasjonale motstandskamp!

Translation of the ICL-call into Norwegian

Download PDFPrint document

We publish a translation of the ICL-call into Norwegian:

Proletarer i alle land, foren dere!

Leve det palestinske folkets uovervinnelige væpna nasjonale motstandskamp!

Vi, de marxist-leninist-maoistiske kommunistene som er forent i Internasjonalt Kommunistisk Forbund – IKF, gir vår fulle og helhjertede støtte til de heroiske aksjonene som den palestinske nasjonale motstandsbevegelsen har gjennomført mot den sionistiske staten Israel. Vi fordømmer hver eneste handling fra den sionistiske staten Israel med dypt klassehat, og vi lover at blodsutgytelsene mot det palestinske folket ikke skal forbli ustraffa. Makt vokser ut av geværløpet!

I sin dype allmenne krise av forråtnelse øker imperialismen sin undertrykking og utbytting av alle nasjoner, folk og undertrykte masser i verden. Imperialismen er en koloss på leirføtter og må feies bort fra jordens overflate av den proletariske verdensrevolusjonen og kastes på historiens skraphaug. Imperialismen og alle reaksjonære er papirtigre!

Den palestinske nasjonale motstandsbevegelsens uovervinnelige væpna kamp er et skarpt spyd stukket inn i det imperialistiske beistet, som med sitt eksempel inspirerer og maner proletariatet og verdens undertrykte folk til kamp og motstand. Ingen grusomhet eller terror fra staten Israel vil være i stand til å stanse den heroiske motstanden, men vil øke vreden til verdens folk, som vil reise seg for å bekjempe dem til de er druknet i havet. Våg å kjempe, våg å vinne!

Internasjonalt Kommunistisk Forbund oppfordrer alle kommunistiske partier og organisasjoner, demokratiske og revolusjonære organisasjoner, til å reise en stor kampanje for støtte og solidaritet med det palestinske folkets væpna nasjonale motstandskamp, ved å mobilisere massene bredt til dens forsvar og til å gjennomføre kraftfulle aksjoner mot Israels og yankee-imperialismens diplomatiske, kommersielle og øvrige representanter.

Det er rett å gjøre opprør!

Proletarer, verdens undertrykte folk og nasjoner, foren dere og kjemp mot imperialismen og alle dens lakeier!

Død over inntrengeren! Leve det palestinske folkets væpna nasjonale motstandskamp!

Ned med den imperialistiske krigen! Leve de nasjonale frigjøringskampene!

Internasjonalt Kommunistisk Forbund (IKF)
8. oktober 2023