Danish: International Call for Actions

Download PDFPrint document

Proletarer i alle lande, foren jer!

International opfordring til handling: »Den, der ikke er bange for døden for tusinde dolkestød, vover at vælte kejseren af hesten«

Leve Folkekrigen, som CPI (Maoister) fører, leve CPI (Maoister)’s heltemodige kæmpere, som har fundet udødelighed!

I forbindelse med det reaktionære valg i den gamle indiske stat og den valgboykotkampagne, som CPI (Maoister) har ført, blev 29 revolutionære kæmpere dræbt i Chhattisgarh ifølge de oplysninger, der indtil nu har været offentligt tilgængelige. Som Internationalt Kommunistisk Forbund hylder vi de masser og kæmpere, der udødeliggjorde deres martyrium gennem heroisk modstand.

Som Internationalt Kommunistisk Forbund opfordrer vi til internationale aktioner – fra den 26. april til den 4. maj 2024 – hvor vi holder de faldne heltemodige kæmpere højt og forsvarer Folkekrigen i Indien!

Vi er stolte af at betragte kæmperne fra Folkets Befrielsesguerillahær (PLGA), som faldt i denne glorværdige kamp som en del af den Internationale Kommunistiske Bevægelse, som vores egne martyrer.

Vi hylder oprigtigt ledelsen og kadrerne i CPI (Maoister), kæmperne i Folkets Befrielsesguerillahær og de fattige bønder, som støtter Folkekrigen, der føres under ledelse af CPI (Maoister) på trods af den fascistiske indiske stats brutale aggression.

Den fascistiske indiske stat har for nylig intensiveret sine angreb på guerillaområderne og udløst en bølge af terror mod de fattige bønder med hjælp fra paramilitære grupper og sine officielle væbnede styrker. Den fascistiske indiske stat har tidligere gennemført lignende operationer for at forhindre maoisternes Folkekrig. Men hver gang blev disse kontrarevolutionære angreb afværget med hjælp fra den CPI (Maoister)-ledede Folkets Befrielsesguerillahær (PLGA) og lokalbefolkningen med store omkostninger til følge.

Den fascistiske indiske stat ønskede at opnå resultater gennem bølger af kontrarevolutionær terror og mobiliserede store militære styrker og samarbejdspartnere med Sendra og Salwa Judum, hvor mere end to tusind indfødte blev massakreret mellem 2005 og 2009, og derefter ›Operation Green Hunt‹ mellem 2009-2017 for at knuse CPI (Maoister). Efter nederlaget for Operation Green Hunt blev en ny kontrarevolutionær kampagne, Operation Samadhan, annonceret i maj 2017 for fem år, Operation Prahar for 2020-2021, men hver gang var CPI (Maoister) i stand til at modstå disse bølger af kontrarevolutionære angreb med folkets store støtte.

I januar 2024 lancerede den fascistiske indiske stat igen en massiv bølge af kontrarevolutionær militær offensiv. Tusindvis af politifolk, soldater og paramilitære styrker blev mobiliseret i operationsområderne.

I en pressemeddelelse dateret 1. januar 2024 opfordrede CPI (Maoister)’s Centrale Regionale Kontor til offentlig opmærksomhed og protest mod den indiske stats kontrarevolutionære offensivplan kaldet ›Operation Kagar‹. I erklæringen med titlen »Besejr Operation Kagar« stod der: »På møderne, hvor den indiske stats premierminister, indenrigsminister, chefer, politichefer, efterretningsfolk og paramilitære styrker deltog, blev det besluttet at mobilisere alle kræfter til den fuldstændige udslettelse af maoisterne for at skabe et ›Nyt Indien‹ i 2047«, hvilket indikerer betydningen af det angreb, som den fascistiske indiske stat har iværksat.

Den 16. april 2024 viser den høje pris, som martyrerne har betalt i kampen mellem Folkets Befrielsesguerillahær og den fascistiske indiske stats styrker, at den fascistiske indiske stat ikke vil nå sine mål denne gang som i tidligere bølger af kontrarevolutionære operationer. Kæmperne i Folkets Befrielsesguerillahær (PLGA), der fører Folkekrig under ledelse af CPI (Maoister), og de undertrykte og fattige masser i regionen vil besejre denne bølge af fascistisk terror for enhver pris.

Som Internationalt Kommunistisk Forbund bekræfter vi på ny, som en forudsætning for vores forståelse af international solidaritet, at vi vil støtte CPI (Maoister)’s heltemodige kamp med alle de midler, vi har til rådighed, og at vi betragter Folkekrigen i Indien som vores egen kamp.

Vi fordømmer på det kraftigste den fascistiske indiske stats fascistiske terroraktioner mod CPI (Maoister), Folkets Befrielses Guerillahær og folkene i regionen. Vi opfordrer den revolutionære og progressive offentlighed til opmærksomhed og støtte.

KÆMPERNE FRA FOLKETS BEFRIELSESGUERILLAHÆR (PLGA) ER UDØDELIGE!

LEVE FOLKEKRIGEN LEDET AF CPI (MAOISTER)!

LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN!

LEVE DEN INTERNATIONALE SOLIDARITET!

Internationalt Kommunistisk Forbund

23. april 2024