Niech żyje niezwyciężona walka zbrojna narodowego oporu narodu Palestyńskiego!

We publish this unofficial Polish translation of the statement Long live the invincible armed struggle of national resistance by the Palestinian people!

Download PDFPrint document

We publish this unofficial Polish translation of the statement Long live the invincible armed struggle of national resistance by the Palestinian people!

Proletariusze wszystkich krajów, łączcie się!

Niech żyje niezwyciężona walka zbrojna narodowego oporu narodu Palestyńskiego!

My, marksiści-leniniści-maoiści zrzeszeni w Międzynarodowej Lidze Komunistycznej – ICL, manifestujemy nasze pełne i obfite poparcie dla heroicznych działań, które zostały przeprowadzone przeciwko syjonistycznemu państwu Izrael przez Palestyński Ruch Oporu Narodowego. Potępiamy wszystkie działania syjonistycznego państwa Izrael z głęboką klasową nienawiścią i przysięgamy, że przelana krew narodu Palestyńskiego nie pozostanie bez kary. Polityczna władza wzrasta z lufy pistoletu!

W swoim głębokim ogólnym kryzysie rozkładu imperializm zwiększa swój ucisk i wyzysk wobec narodów, ludów i uciskanych mas świata. Imperializm jest kolosem o glinianych nogach i musi zostać zmieciony z powierzchni ziemi przez Światową Rewolucję Proletariacką i musi zostać rzucony na pastwę historii. Imperializm i wszyscy reakcjoniści to tygrysy z papieru!

Niezwyciężona walka zbrojna Palestyńskiego Oporu Narodowego jest ostrą włócznią wbitą w imperialistyczną bestię, która swoim przykładem inspiruje i wzywa proletariat i uciskane ludy świata do walki i oporu. Ani cała dzikość, ani terror państwa Izrael nie będą w stanie powstrzymać jego heroicznego oporu, ale raczej zwiększą gniew narodów świata, które powstaną, by walczyć z nimi, aż do pogrzebania ich w morzu. Odważ się walczyć, odważ się zwyciężyć!

Międzynarodowa Liga Komunistyczna, z pilnością i siłą, wzywa wszystkie partie i organizacje komunistyczne, organizacje demokratyczne i rewolucyjne, do podjęcia wielkiej kampanii wsparcia i solidarności ze zbrojną walką narodowego oporu narodu Palestyńskiego, poprzez szeroką mobilizację mas w jego obronie, oraz do przeprowadzenia zdecydowanych działań przeciwko dyplomatycznym, handlowym i innym reprezentacjom państwa Izrael i Jankeskiego imperializmu.

Bunt jest prawem!

Proletariusze, uciskane ludy i narody świata, zjednoczcie się i walczcie z imperializmem i wszystkimi jego sługusami!

Śmierć najeźdźcy! Niech żyje zbrojna walka narodowego oporu narodu Palestyńskiego!

Precz z imperialistyczną wojną! Niech żyją walki narodowowyzwoleńcze!

Międzynarodowa Liga Komunistyczna – ICL
8 Pażdziernika 2023r.