Trăiască memoria tovarășilor Benito Tiamzon și Wilma Austria! Ridicați sus steagul roșu al marxism-leninism-maoismului!

Download PDFPrint document

We publish this unofficial Romanian translation of the document Long live the memories of Ka Benito Tiamzon and Ka Wilma Austria! Wave high the red banner of Marxism-Leninism-Maoism!

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Trăiască memoria tovarășilor Benito Tiamzon și Wilma Austria! Ridicați sus steagul roșu al marxism-leninism-maoismului!

Mai 2023

Către Partidul Comunist din Filipine,

Către Mișcarea Comunistă Internațională

Cu profunde sentimente de durere, solidaritate și indignare, Liga Comunistă Internațională se adresează Partidului Comunist din Filipine, Noii Armate Populare și tuturor forțelor revoluționare ale poporului filipinez cu ocazia decesului tovarășilor Benito Tiamzon (Ka Laan) și Wilma Austria (Ka Bagong-tao). Moartea tovarășilor Benito și Wilma este o pierdere grea pentru proletariatul mondial, care provoacă durere în inimile comuniștilor din întreaga lume.

Denunțăm și marcăm cu foc uciderea cu lașitate a tovarășilor Benito și Wilma de către armata reacționară filipineză cu participarea directă a imperialiștilor americani – este responsabilitatea directă a lui Ferdinand Marcos Jr, comandantul-șef al AFP (Forțelor Armate Filipineze); a generalului-locotenent Bartolome Bacarro, pe atunci șef de stat major al AFP; a generalului Edgardo de Leon, pe atunci șef al JTF-Storm (Echipa operativă comună) și al Diviziei a 8-a de infanterie; și a generalului de brigadă Marceliano Teofino, șeful Serviciului de informații al AFP. De asemenea, considerăm că armata americană este direct implicată în această crimă prin intermediul Trident Joint Special Operations Task Force, o unitate care este comandată, antrenată și înarmată direct de către Statele Unite. Jurăm să răzbunăm această crimă josnică împotriva proletariatului mondial cu tot mai multe Războaie Populare pentru a mătura reacțiunea și imperialismul de pe fața pământului.

Urmați exemplul tovarășilor Benito și Wilma.

Tovarășii Benito și Wilma au fost printre cei mai buni fii ai proletariatului internațional, printre cei mai remarcabili conducători ai acestuia. Tovarășii Benito și Wilma și-au dedicat întreaga viața maselor exploatate și asuprite, organizându-se sub conducerea Frontului Național Democrat și a Partidului Comunist din Filipine pe calea revoluționară a Războiului Popular pentru a realiza Noua Revoluție Democratică, pentru a construi socialismul și a mărșălui spre comunismul luminos. Exemplul lor luminos ar trebui să fie dat pe scară largă în Mișcarea Comunistă Internațională, în special pentru noile generații de tineri revoluționari.

Tovarășii Benito și Wilma, pe când erau încă foarte tineri, s-au contopit cu masele muncitoare și, de atunci, și-au pus pe deplin viața în slujba partidului și a revoluției, în așa fel încât drumurile lor glorioase se îmbină cu istoria revoluției din Filipine din ultimii 40 de ani.

În anii ’60, sub impactul Marii Revoluții Culturale Proletare din China, al marii lupte dintre marxism și revizionism, tovarășii Benito și Wilma, sub conducerea tovarășului Jose Maria Sison, s-au aflat în primele rânduri ale proletariatului internațional și, la bine și la rău, și-au asumat responsabilitatea istorică, având tot mai multe responsabilități în rândul cadrelor de partid din diferite regiuni ale țării.

În timpul celei de-a doua Mișcări de Rectificare (1992-1998), tovarășii Benito și Wilma au jucat un rol decisiv luptând până la moarte și învingând revizionismul care încerca să nege marxism-leninism-maoismul și calea Războiului Popular pentru a înfăptui Revoluția Noii Democrații.

În ultimele trei decenii, tovarășul Benito Tiamzon, în calitate de președinte al Comitetului Executiv al Comitetului Central, a condus Partidul Comunist și Noua Armată Populară, a fost un înalt conducător al Revoluției filipineze. Sub conducerea sa, campaniile de încercuire și anihilare ale imperialismului și reacțiunii au fost înfrânte, una după alta, revizionismul nu a putut să ridice capul, iar revoluția a câștigat bătălii succesive. Sub conducerea sa, steagul glorios și invincibil al marxism-leninism-maoismului și al războiului popular flutură invincibil în Filipine, ca o torță a revoluției proletare!

Stimați tovarăși,

La sfârșitul anului 2022, cincisprezece partide și organizații marxist-leninist-maoiste au organizat Conferința Internațională Maoistă Unificată. Realizarea ei a însemnat un salt în lupta pentru reunificarea comuniștilor din întreaga lume, odată cu înființarea unei noi organizații internaționale a proletariatului, Liga Comunistă Internațională – LCI , care are sarcina supremă de a da impuls revoluției proletare mondiale, de a lupta neobosit și conștiincios pentru a continua să avanseze în reunificarea întregii Mișcări Comuniste Internaționale sub sloganul “Uniți-vă sub maoism”. Aceasta s-a făcut prin întâlniri permanente bi și multilaterale; campanii și acțiuni desfășurate la scară mondială împotriva imperialismului și a întregii reacțiuni și a revizionismului, de susținere a războaielor populare în curs, a luptelor de eliberare națională și a luptelor maselor muncitoare; în apărarea prizonierilor politici revoluționari; declarații comune, dezbateri și luptă pe două linii.

LCI se mândrește cu două partide comuniste care conduc războaie populare, precum Partidul Comunist din Peru și Partidul Comunist din Turcia/Marxist-Leninist, în rândurile sale. De asemenea, partidele și organizațiile membre ale LCI lucrează la pregătirile pentru inițierea Războiului Popular în propriile țări, fiind convinși că aceasta este principala noastră contribuție la revoluția proletară mondială.

Încă din timpul luptei pentru înființarea LCI, Războiul Popular din Filipine și Partidul Comunist din Filipine sunt o sursă de inspirație glorioasă pentru cei care sunt dedicați acestei cauze, astăzi membri ai LCI. Astăzi, când am primit vestea teribilă a morții tovarășilor Benito Tiamzon și Wilma Austria, inimile noastre sunt îndoliate, iar numele lor au fost gravate pentru totdeauna cu litere de aur pe steagurile noastre roșii. În fața glorioasei lor amintiri, ne plecăm respectuos și solemn capetele și steagurile noastre.

LCI face apel la toți membrii săi, la întregul proletariatul mondial și la toate popoarele lumii, la toate organizațiile anti-imperialiste, democratice și revoluționare, să aducă un omagiu eroicilor Ka Benito Tiamzon și Ka Wilma Austria, să denunțe monstruoasa lor ucidere și să le urmeze exemplul glorios.

Facem apel la întreaga Mișcare Comunistă Internațională să studieze activitatea teoretică și practică a tovarășilor Benito Tiamzon și Wilma Austria și să propage în toate colțurile lumii sloganul formulat de Partidul Comunist din Filipine: Trăiască memoria lui Ka Benito Tiamzon și Ka Wilma Austria! Ridicați sus steagul roșu al marxism-leninismului-maoismului!

Suntem siguri că Partidul Comunist din Filipine va transforma această grea pierdere în forță și că exemplul tovarășilor Benito și Wilma va fi multiplicat de noile generații de militanți, cadre, lideri și revoluționari comuniști din Filipine și din întreaga lume. Tovarășii Benito și Wilma sunt nemuritori!

Tovarășii Benito Tiamzon și Wilma Austria sunt nemuritori!

Onoare și glorie tovarășilor Benito Tiamzon și Wilma Austria!

Trăiască marxism-leninismul-maoismul!

Trăiască Partidul Comunist din Filipine!

Trăiască războiul popular!

Liga Comunistă Internațională – LCI