[Danish] 1st of May statement of the ICL

1. maj 2023:
NED MED IMPERIALISMEN!
LEVE INTERNATIONALT KOMMUNISTISK FORBUND!

Download PDFPrint document

Proletarer i alle lande, foren jer!

1. maj 2023:

NED MED IMPERIALISMEN!

LEVE INTERNATIONALT KOMMUNISTISK FORBUND!

Sult. Udbredt elendighed og fattigdom. Plyndringskrige. Hård censur og undertrykkelse af dem, der vover at protestere. Moralsk og intellektuel degeneration, dekadence og råddenskab. Ødelæggelse af miljøet. Listen over den ondskab, som det døende imperialistiske verdenssystem bringer os, er uendelig lang, for det er intet andet end reaktion på hele linjen. Dette system er uforeneligt med menneskehedens fremskridt, det er ved at være slut, det skal fejes væk og dets stinkende lig reduceres til aske af den væbnede revolutions mægtige bål, så denne pest aldrig kommer tilbage for at pine jorden. Og sådan vil det blive.

Imperialisterne befinder sig i en dyb generel krise og forsøger at udskyde deres druknedød med mere udbytning og undertrykkelse af arbejderklassen og folket og bestræbelserne på at omfordele byttet, de undertrykte lande, ved at forberede den imperialistiske verdenskrig, uden at de ønsker at udløse den endnu. Opportunismen og revisionismen, der sætter sig op for at så distrahering og forvirring blandt masserne bag en rød maske, og væksten af de ultra-reaktionære og fascistiske partier og regeringer, der lover at løse krisen med »jernnæve«; er et udtryk for den imperialistiske ordens dybe politiske krise. Verdenssituationen er kompleks, alle de grundlæggende modsætninger skærpes, især modsætningen mellem imperialismen og de undertrykte folkeslag og nationer. Kaoset vokser dag for dag, der hersker stor uorden. I Asien, Afrika og Latinamerika, de revolutionære stormcentre, og også i Europa og Nordamerika kæmper masserne og gør modstand i en hård kamp for at forsvare deres rettigheder, for deres land, mod reaktionære foranstaltninger, de vælter regeringer og står over for den grusomme undertrykkelse, der spilder deres generøse blod. Situationen er storslået, og perspektivet er strålende. Fra kaos og uorden vil der opstå en ny stor orden. Det internationale proletariat vil lede de undertrykte folk og nationer i de demokratiske og socialistiske revolutioner og indføre proletariatets diktatur på hele kloden. Med kulturelle revolutioner vil vi under de flammende røde faner marchere med hammer og segl mod vores endelige mål, det klasseløse samfund uden stater og hære, hvor der hverken er undertrykkelse eller udbytning, kommunismen.

Vores grundlæggere, Marx og Engels, lærte os, at i kampen om magten er organisationen det vigtigste våben. Derfor grundlagde de det Kommunistiske Parti, proletariatets politiske parti, hvis mål er at erobre magten med revolutionær vold og føre klassen på vej mod kommunismen. Lenin

gav os Partiet af en Ny Type – den organiserede fortrop – og gav dermed form til grundlæggernes krav om et Parti, der var »særskilt fra og modsat« alle de besiddende klassers partier, en proletarisk krigsmaskine. Formand Mao gav os en mesterlig forståelse af sammenhængen mellem revolutionens instrumenter: det kommunistiske parti, den revolutionære folkehær under dets absolutte ledelse og enhedsfronten som de revolutionære klassers front under proletariatets hegemoni, baseret på arbejder-bondealliancen.

Verdens kommunister, bevæbnet med vores ideologi, marxismen-leninismen-maoismen, hvor maoismen udgør den nye, tredje og højere etape, præcis som Formand Gonzalo definerede det, kæmper i dag, som i går og i morgen, med den største optimisme og med en ubrydelig tro for rekonstitueringen af de Kommunistiske Partier, der er ødelagt af de falske lederes revisionistiske forræderi, og for deres konstitution, hvor de ikke har eksisteret før. Vores store røde fyrtårn er de Kommunistiske Partier, som i den proletariske verdensrevolutions første skudlinje holder Folkekrigens fakkel i Peru, Tyrkiet, Indien og Filippinerne højt. Uden det Kommunistiske Parti kan vi ikke føre klassen og folket til at gennemføre revolutionen. Vi kan med vores Parti, som anvender vores ideologi kreativt på de konkrete forhold, under hvilke vi udfolder os, med revolutionær vold, med Folkekrig, transformere verden, ødelægge det gamle og rådne og først og fremmest opbygge det nye, vitale og magtfulde. Med sindet bevæbnet med maoismen, med geværet i hånden og under ledelse af det Kommunistiske Parti vil proletariatet fuldføre sin historiske mission, nemlig at være begraveren af bourgeoisiet og dermed alle dets bureaukrat-kapitalistiske og feudale lakajer.

Det er det, der skal gøres. Det være sig i modstandslandet i det sydlige Mexico eller i Frankrigs oprørske banlieus. Det være sig i Nepal for at genoptage Folkekrigens vej eller i USA for at slå yankeeimperialismen i dens egne indvolde, det være sig på slagmarkerne i Ukraine for at besejre den russiske imperialistiske aggression eller for at genoprette socialismen i Kina. At kæmpe under maoismens banner mod imperialismen, revisionismen og verdensreaktionen og tjene den proletariske verdensrevolution er nødvendigt, for at revolutionen kan komme stadig kraftigere til udtryk som den vigtigste politiske og historiske tendens, som den er. Det er det, der svarer til hovedmodsigelsen mellem imperialismen på den ene side og de undertrykte nationer på den anden side som massernes vægt i verdensrevolutionen. I dag lever mere end 70 % af verdens befolkning i de undertrykte nationer, og af denne enorme masse udgøres det store flertal af bønderne.

Det er netop derfor, at vi, 15 marxistisk-leninistiske-maoistiske Partier og organisationer fra 14 lande, sidste år dannede Internationalt Kommunistisk Forbund [IKF]. Med denne nye organisation af det internationale proletariat har vi taget et spring af stor betydning og stor springkraft i kampen for rekonstitueringen af den Kommunistiske Internationale. Vi er begyndt at overvinde spredningen i den Internationale Kommunistiske Bevægelse, idet vi har forenet os fast under maoismen og bekæmpet revisionismen som den største fare.

Grundlæggelsen af IKF er resultatet af en stor og kompleks proces, der har varet mere end fire årtier. Den afslutter ikke processen med kampen for enhed for verdens kommunister, der mangler stadig meget for at opnå dette. Alle marxistisk-leninistiske-maoistiske Partier og organisationer, der ønsker at arbejde for enhed og ikke at splitte sig, som deler målsætningerne om at ophøje, forsvare og anvende maoismen, kampen mod revisionismen og tjene den proletariske verdensrevolution, opfordres til at forene sig med vores mission. IKF er et kampredskab for det internationale proletariat og for alle dem, der er udbyttet og undertrykt af imperialismen. Det er indbegrebet af proletarisk internationalisme, kommunismens ånd. Det giver os, kommunister og revolutionære i alle lande, mulighed for igen at begynde at rykke frem som én samlet verdenshær.

Dette år har en særlig betydning for kommunisterne. I det fejrer vi, at det er 130 år siden Formand Mao blev født. I dette år har IKF og alle kommunister i verden pligt til at udfolde en omfattende kampagne i anledning af Formand Maos 130-års fødselsdag og i stor stil sprede hans teoretiske og praktiske arbejde blandt de bredeste masser. Derfor opfordrer vi alle kommunister, proletariatet og de undertrykte folk i verden til at fejre hans store og mest levende arv og hæve det marxistiske-leninistiske-maoistiske banner til det højeste punkt, for at feje imperialismen og reaktionen væk fra jordens overflade i kampen til døden mod revisionisme og al opportunisme.

Vi befinder os i en international ramme, der er præget af en revolutionær situation i stigende udvikling, midt i den accelererende proces med imperialismens undergang, i en god situation. Denne 1. maj vil vi marchere med glæde og trodse alle udfordringer med absolut beslutsomhed for at knuse det gamle samfunds mure, vel vidende at det er dømt til at forsvinde ved hjælp af massernes kraft, anført af de Kommunistiske Partier. Vi ved, at det at turde kæmpe er at turde vinde. Derfor, som vores vise siger, kammerater, vågn til kamp af jer dvale, til den aller sidste dyst.

LEVE 1. MAJ!

FOREN JER UNDER MAOISMEN!

PROLETARER I ALLE LANDE, FOREN JER!

Internationalt Kommunistisk Forbund

1. maj 2023