Rezoluție pentru salutări de clasă către Războaiele Populare din lume

Download PDFPrint document

We publish an unofficial Romanian translation of the document “Resolution for class greetings to the People’s Wars in the world”.

Prezentare

Partidele și organizațiile marxist-leninist-maoiste participante la CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ MAOISTĂ UNIFICATĂ (UMIC) – urmând calea Internaționalei a III-a fondată de marele Lenin și cele mai bune tradiții ale Mișcării Comuniste Internaționale (MCI) – declară solemn în fața proletariatului mondial și popoarelor lumii că a fost luată decizia istorică și transcendentală de a da naștere noii organizații maoiste internaționale, înființată sub cele trei mari și glorioase steaguri roșii: maoismul, lupta împotriva revizionismului și revoluția proletară mondială.

Cu o profundă convingere comunistă, noi, partidele și organizațiile reunite aici, jurăm – încă o dată și cu un angajament solemn – să îndeplinim deciziile Conferinței Internaționale Maoiste Unificate, apărând și aplicând ideologia atotputernică a proletariatului internațional – marxism-leninism-maoismul.

Este un angajament ferm în lupta grea și neobosită pentru impunerea maoismului ca singur lider și călăuză a revoluției mondiale, singurul steag profund roșu și neclintit care este garanția triumfului proletariatului, a națiunilor asuprite și a popoarelor lumii în marșul său inexorabil spre comunismul de aur și veșnic strălucitor.

Prima Conferință Internațională Maoistă Unificată a partidelor și organizațiilor comuniste marxist-leninist-maoiste are o transcendență istorică și un conținut strategic profund. Este o sarcină glorioasă care corespunde Noului Mare Val al Revoluției Proletare Mondiale.

Cu un entuziasm arzător, debordând de optimism de clasă și profund emoționați, ridicăm sloganul roșu:

Prima Conferință Internațională Maoistă Unificată este o bază și mărșăluiește inexorabil spre reunificarea comuniștilor în MCI – o mașină de luptă – o mașină de luptă care ridică steagurile nepieritoare ale marxism-leninism-maoismului și ale invincibilului război popular!!!

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Rezoluție pentru salutări de clasă către Războaiele Populare din lume

Prima Conferință a Ligii Comuniste Internaționale trimite un vibrant salut de clasă comuniștilor, combatanților și maselor revoluționare care, sub conducerea partidelor comuniste marxist-leninist-maoiste din Peru, India, Turcia și Filipine, mențin și dezvoltă războaiele populare, care sunt în fruntea revoluției proletare mondiale. Partidul Comunist din Peru, Partidul Comunist din India (Maoist), Partidul Comunist din Turcia/Marxist-Leninist și Partidul Comunist din Filipine constituie exemple care trebuie urmate de comuniștii din întreaga lume. Ducând războiul revoluționar, războiul popular, ei înfruntă hoardele genocidare ale imperialismului și ale reacțiunii cu o hotărâre comunistă de nezdruncinat, zdrobindu-i prin acțiuni energice pe trădătorii revizioniști care intenționează să vândă revoluția pentru jalnice concesii.

Lumea actuală intră într-o nouă perioadă de revoluții, iar calea strălucitoare a războaielor populare ilustrează proletariatului mondial și celor mai profunde și mai largi mase ale lumii că noi, comuniștii, suntem cei care oferim răspunsul, soluția și singura ieșire posibilă din acest iad pe care ni-l impun imperialismul și lacheii săi. Și anume, revoluțiile democratice și socialiste care, urmate de revoluții culturale succesive, să ajungă la domnia libertății, a abundenței, unde nu vor exista nici asupritori, nici asupriți, nici exploatatori, nici exploatați, și unde va începe dezvoltarea deplină a umanității, comunismul.

Sacrificiul, abnegația și eroismul tovarășilor noștri care duc războiul popular ne servește ca o imensă inspirație și am simțit prezența lor dragă în toată activitatea noastră, luptând pentru reunificarea comuniștilor din lume. Exemplul lor ne-a umplut de curaj pentru a depăși toate obstacolele din calea noastră și dezvoltarea victorioasă a luptei dintre cele două linii, ceea ce ne-a permis să ne unificăm la un nivel mai înalt, călăuziți de maoism.

Înființarea Ligii Comuniste Internaționale, care se materializează astăzi, este un mare salt pentru Mișcarea Comunistă Internațională și, fără îndoială, trebuie să servească pentru a da un puternic impuls dezvoltării viguroase – cu cel mai bun spirit internaționalist proletar – a tuturor activităților internaționale și de clasă desfășurate în sprijinul războaielor populare. Ba chiar mai mult, și cel mai important, va servi la aprinderea și mai energică a flăcărilor puternice ale războaielor populare din întreaga lume.

Liga Comunistă Internațională este noua organizație a comuniștilor, este noua organizație a celor care sunt pentru inițierea și dezvoltarea războaielor populare.

Jurăm în fața proletariatului mondial și a popoarelor asuprite de pe Pământ să facem tot ce ne stă în putință pentru a servi la dezvoltarea victorioasă și energică a războaielor populare în curs și pentru inițierea de noi războaie populare, cât mai curând posibil. Luptătorii curajoși care ridică steagul roșu mânuind armele armatei revoluționare vor ști că decizia și rezoluția lor încurajează tot mai multe acțiuni de transformare revoluționară pe toate continentele, în timp ce imperialismul, revizionismul și reacțiunea tremură. Orice s-ar întâmpla, noi vom fi alături de ei și de calea lor, Războiul Popular.

Victorie pentru războaiele populare!

Fie ca flăcările puternice ale revoluției armate să ardă fiara imperialistă!

Prima Conferință Internațională a Ligii Comuniste Internaționale