Rezoluție de recunoaștere specială a președintelui Gonzalo și a Partidului Comunist din Peru

Download PDFPrint document

We publish an unofficial Romanian translation of the document “Resolution of special acknowledgment to Chairman Gonzalo and the PCP”.

Prezentare

Partidele și organizațiile marxist-leninist-maoiste participante la CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ MAOISTĂ UNIFICATĂ (UMIC) – urmând calea Internaționalei a III-a fondată de marele Lenin și cele mai bune tradiții ale Mișcării Comuniste Internaționale (MCI) – declară solemn în fața proletariatului mondial și popoarelor lumii că a fost luată decizia istorică și transcendentală de a da naștere noii organizații maoiste internaționale, înființată sub cele trei mari și glorioase steaguri roșii: maoismul, lupta împotriva revizionismului și revoluția proletară mondială.

Cu o profundă convingere comunistă, noi, partidele și organizațiile reunite aici, jurăm – încă o dată și cu un angajament solemn – să îndeplinim deciziile Conferinței Internaționale Maoiste Unificate, apărând și aplicând ideologia atotputernică a proletariatului internațional – marxism-leninism-maoismul.

Este un angajament ferm în lupta grea și neobosită pentru impunerea maoismului ca singur lider și călăuză a revoluției mondiale, singurul steag profund roșu și neclintit care este garanția triumfului proletariatului, a națiunilor asuprite și a popoarelor lumii în marșul său inexorabil spre comunismul de aur și veșnic strălucitor.

Prima Conferință Internațională Maoistă Unificată a partidelor și organizațiilor comuniste marxist-leninist-maoiste are o transcendență istorică și un conținut strategic profund. Este o sarcină glorioasă care corespunde Noului Mare Val al Revoluției Proletare Mondiale.

Cu un entuziasm arzător, debordând de optimism de clasă și profund emoționați, ridicăm sloganul roșu:

Prima Conferință Internațională Maoistă Unificată este o bază și mărșăluiește inexorabil spre reunificarea comuniștilor în MCI – o mașină de luptă – o mașină de luptă care ridică steagurile nepieritoare ale marxism-leninism-maoismului și ale invincibilului război popular!!!

Proletari din toate țările, uniți-vă!

Rezoluție de recunoaștere specială a președintelui Gonzalo și a PCP

Pe data de 11 septembrie 2021, Președintele Gonzalo și-a oferit viața în tranșeele luminoase ale luptei în cel mai înalt război popular, cucerind o victorie politică, militară și morală pentru Partidul Comunist din Peru, războiul popular, proletariatul mondial și popoarele lumii. Noi, în calitate de membri ai primei Conferințe internaționale a Ligii Comuniste Internaționale (LCI), aducem un omagiu deosebit acestui mare lider al proletariatului, ridicând la înălțime steagul neînvins, jurând să urmăm exemplul său extraordinar de dăruire temeinică și completă pentru cauza noastră, lupta și truda de neoprit pentru comunism.

Președintele Gonzalo a fost prezent în mintea și în inima noastră, a tuturor, în toate sarcinile și în toate luptele pe care le-am desfășurat, ghidați tocmai de ideologia noastră nepieritoare, marxism-leninism-maoismul, pe care el a definit-o în mod corect și just ca fiind noua, a treia și cea mai înaltă etapă a marxismului. Președintele Gonzalo ne-a învățat marele adevăr că a fi marxist astăzi înseamnă a fi maoist. Așadar, această Conferință Internațională este un rezultat și o expresie a luptei Președintelui Gonzalo și, prin urmare, constituie un omagiu adus acestui titan al gândirii și acțiunii.

Războiul popular din Peru, în mijlocul unei situații dificile și complexe, urmează calea trasată de Președintele Gonzalo, pentru că eroicul combatant, Partidul Comunist din Peru – făurit după chipul și asemănarea sa – este încă în picioare. Procesul de reorganizare generală pe care tovarășii noștri din Peru îl desfășoară acum avansează, iar noi suntem alături de ei, gata să contribuim cu tot ce este necesar pentru reușita sa. Suntem siguri că dezvoltând revoluția democratică, cu tot mai mult război popular, PCP va continua să-și îndeplinească rolul, așa cum a făcut-o întotdeauna, dezvoltând revoluția peruană în slujba revoluției mondiale.

Prezența PCP la conferința noastră a fost o condiție indispensabilă pentru desfășurarea cu succes a acesteia și pentru înființarea Ligii Comuniste Internaționale.

Glorie veșnică președintelui Gonzalo!

Trăiască Partidul Comunist din Peru și războiul popular pe care îl conduce!

Președintele Gonzalo nu a murit – el trăiește în noi!

Prima Conferință Internațională a Ligii Comuniste Internaționale