Resolution för särskilt erkännande av Ordförande Gonzalo och Perus Kommunistiska Parti

Download PDFPrint document

Proletärer i alla länder, förena er!

RESOLUTION FÖR SÄRSKILT ERKÄNNANDE AV ORDFÖRANDE GONZALO OCH PERUS KOMMUNISTISKA PARTI

Den elfte september 2021 så offrade Ordförande Gonzalo sitt liv i det högsta folkkrigets lysande skyttegrav och erövrade en politisk, militär och moralisk seger för Perus Kommunistiska Parti, folkkriget, det internationella proletariatet och världens folk. Vi, som delegater vid Internationella Kommunistiska Förbundets I Internationella Konferens, ägnar en särskild hyllning till denna proletariatets stora ledare, vi höjer till sin topp den obesegrade fanan, vi svär att följa hans utomorderntliga exempel av genomgående och total hängivelse till vår sak, kampen och det ohejdade slitet för kommunismen.

Ordförande Gonzalo har varit närvarande i alla vår sinnen och hjärtan, i alla våra åtaganden och alla kamper vi utvecklar, säkert vägledda av vår obleknande ideologi, marxismen-leninismen-maoismen, som han på ett rätt och korrekt sätt definerade som det nya, tredje och högre stadiet av marxismen. Ordförande Gonzalo har lärt oss den stora sanningen, för att vara marxist idag måste man vara Maoist. Så denna internationella konferens är resultatet av och ett uttryck för Ordförande Gonzalos kamp och därför utgör det en hyllning till denna tänkandet och handlingens titan.

Folkkriget i Peru, mitt i en svår och komplicerad situation, följer vägen nedlagd av Ordförande Gonzalo, eftersom dess heroiska kämpe, Perus Kommunistiska Parti, bildat i hans avbild och avtryck, fortfarande kvarstår. Processen för den allmänna reorganiseringen som våra kamrater i Peru genomgår avancerar och vi står skuldra vid skulra med dem, redo att bidra med allt nödvändigt för dess framgång. Vi är säkra på att genom att utveckla den demokratiska revolutionen, med mer och mer folkkrig, så kommer PKP att fortsätta tjäna sin roll, som det alltid har gjort, att utveckla den peruanska revolutionen för att tjäna världrevolutionen.

PKP:s närvaro vid vår konferens har varit en ovärderlig förutsättning för dess framgångsrika utveckling och grundandet av vårt IKF.

Evig ära till Ordförande Gonzalo!

Länge leve Perus Kommunistiska Parti och folkkriget det leder!

Ordförande Gonzalo är inte död – han lever i oss!

Internationella Kommunistiska Förbundets I Internationella Konferens