Resolution för en klasshälsning till världens folkkrig

Download PDFPrint document

Proletärer i alla länder, förena er!

RESOLUTION FÖR EN KLASSHÄLSNING TILL VÄRLENS FOLKKRIG

Internationella Kommunistiska Förbundets I Konferens utsänder en levande klasshälsning till kommunisterna, kämparna och de revolutionära massorna som, under de marxist-leninist-maoistiska kommunistiska partiernas ledning i Peru, Indien, Turkiet och Filippinerna, bevarar och utvecklar folkkrig, som står i främsta ledet för den proletära världsrevolutionen. Perus Kommunistiska Parti, Indiens Kommunistiska Parti (Maoisterna), Turkiets Kommunistiska Parti/Marxist-Leninisterna och Filippinernas Kommunistiska Parti står som en förebild för alla världens kommunister. Utkämpandes det revolutionära kriget, Folkkriget, så står de ansikte mot ansikte, med obruten kommunistisk stålsatthet, mot imperialismen och reaktionens folkmördande horder. De krossar kraftfullt de revisionistiska förrädarnas handlingar, som ämnar att sälja revolutionen för en tallrik bönor.

Den samtida världen går in i en ny period av revolutioner och folkkrigens lystande stig belyser för det internationella proletariatet och för de djupaste och bredaste massorna i världen att det är vi kommunister som har svaret, lösningen och den enda möjliga vägen ut ur detta helvete som imperialismen och dess lakejer påtvingar oss. Nämligen, de demokratiska och socialistiska revolutionerna som, följt av varandra efterföljande kulturrevolutioner, kommer nå frihetens rike, överflödets rike, där det inte kommer finnas några förtryckare eller förtryckta, inga utnyttjare eller utnyttjade, där hela mänsklighetens utveckling, kommunismen, kommer börja.

Våra kamrater som utvecklar folkkriget, deras offer, självlöshet och heroism, verkar som en enorm inspirationskälla och vi har känt deras kära närvaro i allt vårt arbete, i strävandet att återförena världens kommunister. Deras exempel har fyllt oss med mod för att överkomma alla hinder i vår väg och den segerrika utvecklingen av tvålinjekampen, som har möjliggjort för oss att förena oss på en högre nivå, vägledda av maoismen.

Grundandet av det Internationella Kommunistiska Förbundet som vi materialiserar idag är ett stort språng för den internationella kommunistiska rörelsen och måste onekligen tjäna att ge en mäktig impuls till livskraftig utveckling, med bästa proletärt internationalistiska anda, för alla internationella aktioner och klassaktioner som utvecklats för att stödja folkkrigen. Mer så och viktigast så kommer det tjäna folkkrigets än mäktigare flammor runt om i världen.

Det Internationella Kommunistiska Förbundet är en ny organisation av kommunister, det är en ny organisation för de som inleder och utvecklar folkkrig.

Vi svär inför det internationella proletariatet och världens folk att göra allt för att tjäna den segerrika och mäktiga utvecklingen för de pågående folkkrigen och inledandet av nya, så snart det är möjligt. De modiga kämparna som höjer den röda fanan, som brukar den revolutionära arméns gevär, kommer veta att deras beslut och ståndaktighet uppmuntrar större och större revolutionär omvandling och handling på alla kontinenter, medan imperialismen, revisionismen och reaktionen darrar. Vad som än händer så kommer vi vara med dem på deras väg, Folkkriget.

Seger åt folkkrigen!
Må den väpnande revolutionens mäktiga flammor sätta den imperialistiska besten i brand!

Internationella Kommunistiska Förbundets I Internationella Konferens