Resolution for klassehilsener til Folkekrigene i verden

Download PDFPrint document

We publish an unofficial Danish translation of the document “Resolution for class greetings to the People’s Wars in the world”.

PRÆSENTATION:

De marxistisk-leninistiske-maoistiske Partier og organisationer, der deltager i den FORENEDE MAOISTISKE INTERNATIONALE KONFERENCE (FMIK) – som følger den Tredje Internationales vej grundlagt af Den Store Lenin og de bedste traditioner fra Den Internationale Kommunistiske Bevægelse (IKB) – erklærer højtideligt til det internationale Proletariatet og verdens folk, at den historiske og transcendentale beslutning om at føde den nye internationale maoistiske organisation blev truffet, grundlagt under de tre store og gloværdige røde faner: maoismen, kampen mod revisionismen og den proletariske verdensrevolution.

Med dyb kommunistisk overbevisning bekræfter vi her genforenede partier og organisationer os selv – endnu en gang og med højtideligt engagement – i at opfylde aftalerne fra Den Forenede Maoistiske Internationale Konference, forsvare og anvende det internationale proletariats almægtige ideologi – marxismen-leninismen-maoismen.

Det er en fast forpligtelse i den besværlige og rastløse kamp for at påtvinge maoismen som Verdensrevolutionens eneste befaler og vejleder, det eneste dybt røde og ikke falmende fane, som er garantien for sejren for proletariatet, de undertrykte nationer og verdens folk i sin ubønhørlige march mod den gyldne og evigt skindende kommunisme.

Den 1.Forenede Maoistiske Internationale Konference af marxistiske-leninistiske-maoistiske Kommunistiske Partier og organisationer har en historisk transcendens og et dybt strategisk indhold. Det er en gloværdig opgave, som svarer til Den Nye Store Bølge af Den Proletariske Verdensrevolution.

Med glødende entusiasme og overfyldt af klasseoptimisme og dybt bevægede rejser vi den røde parole:

Den 1.Forenede Maoistiske Internationale Konference er en base og marcherer ubønhørligt hen imod genforeningen af kommunisterne i IKB – en krigsmaskine – en kampmaskine, der hejser marxismen-leninismen-maoismens og den uovervindelige Folkekrigs usvindelige faner!!

Proletarer i alle lande, foren jer!

Resolution for klassehilsener til Folkekrigene i verden

Internationalt Kommunistisk Forbunds 1. Konference sender en levende klassehilsen til de kommunister, kombattanter og revolutionære masser, der under ledelse af de marxistiske-leninistiske-maoistiske Kommunistiske Partier i Peru, Indien, Tyrkiet og Filippinerne opretholder og udvikler Folkekrige, som er spidsen for den Proletariske Verdensrevolution. Perus Kommunistiske Parti, Indiens Kommunistiske Parti (Maoist), Tyrkiets Kommunistiske Parti/marxist-leninist og Filippinernes Kommunistiske Parti satte et eksempel, som verdens kommunister skal følge. De fører revolutionær krig, Folkekrig, og står over for imperialismens folkedrabshorder og reaktionen med en ubrydelig kommunistisk beslutsomhed, og knuser med kraftfuld handling de revisionistiske forrædere, der har til hensigt at sælge revolution for en tallerken bønner.

Den nuværende verden går ind i en ny periode med revolutioner, og folkekrigenes lysende sti illustrerer det internationale proletariat og de dybeste og bredeste masser af verden, at vi kommunister er dem, der giver svaret, løsningen og den eneste mulige vej ud fra dette helvede, som imperialismen og dens lakajer påtvinger os. Nemlig de demokratiske og socialistiske revolutioner, der efterfulgt af efterfølgende kulturelle revolutioner for at nå frihedens, overflodens regeringstid, hvor der ikke vil være nogen undertrykkere eller undertrykte, hverken udbyttere eller udbyttede, og hvor den fulde udvikling af menneskeheden, kommunismen, vil begynde.

Opofrelsen, uselviskheden og heltemodet fra vores kammerater, som udvikler Folkekrigen, tjener os som en enorm inspiration, og vi har mærket deres kære tilstedeværelse i alt vores arbejde, der stræber efter genforeningen af verdens kommunister. Deres eksempel har fyldt os med tapperhed for at overvinde alle forhindringer på vores vej og den sejrrige udvikling af tolinjekampen, som har givet os mulighed for at forene os til et højere niveau, vejledt af maoismen.

Grundlæggelsen af Internationalt Kommunistisk Forbund, som vi materialiserer i dag, er et stort spring for den Internationale Kommunistiske Bevægelse og skal utvivlsomt tjene til at give en kraftfuld impuls til den kraftige udvikling – med den bedste proletariske internationalistiske ånd – til alle internationale aktiviteter og klasseaktiviteter udviklet til støtte til folkekrigene. I endnu højere grad, og vigtigst af alt, vil den tjene til at tænde endnu mere de magtfulde flammer fra Folkekrige over hele verden.

Internationalt Kommunistisk Forbund er den nye organisation af kommunister, det er den nye organisation af dem, der er for at indlede og udvikle folkekrige.

Vi sværger over for det internationale proletariat og de undertrykte folk på Jorden at gøre alt for at tjene den sejrrige og kraftfulde udvikling af de igangværende Folkekrige og for indledningen af nye, så hurtigt som muligt. De modige kombattanter løfter den røde fane, der bærer den revolutionære hærs geværer, vil vide, at deres beslutning og resolution tilskynder til mere og mere revolutionær transformationsaktion på alle kontinenterne, mens imperialismen, revisionismen og reaktionen skælver. Uanset hvad der sker, vil vi være med dem og deres sti, Folkekrigen.

Sejr til folkekrigene!

Må den væbnede revolutions magtfulde flammer sætte ild til det imperialistiske bæst!

Internationalt Kommunistisk Forbunds 1. Internationale Konference