Resolution af særlig anerkendelse til Formand Gonzalo og PKP

Download PDFPrint document

We publish an unofficial Danish translation of the document “Resolution of special acknowledgment to Chairman Gonzalo and the PCP”.

PRÆSENTATION:

De marxistisk-leninistiske-maoistiske Partier og organisationer, der deltager i den FORENEDE MAOISTISKE INTERNATIONALE KONFERENCE (FMIK) – som følger den Tredje Internationales vej grundlagt af Den Store Lenin og de bedste traditioner fra Den Internationale Kommunistiske Bevægelse (IKB) – erklærer højtideligt til det internationale Proletariatet og verdens folk, at den historiske og transcendentale beslutning om at føde den nye internationale maoistiske organisation blev truffet, grundlagt under de tre store og gloværdige røde faner: maoismen, kampen mod revisionismen og den proletariske verdensrevolution.

Med dyb kommunistisk overbevisning bekræfter vi her genforenede partier og organisationer os selv – endnu en gang og med højtideligt engagement – i at opfylde aftalerne fra Den Forenede Maoistiske Internationale Konference, forsvare og anvende det internationale proletariats almægtige ideologi – marxismen-leninismen-maoismen.

Det er en fast forpligtelse i den besværlige og rastløse kamp for at påtvinge maoismen som Verdensrevolutionens eneste befaler og vejleder, det eneste dybt røde og ikke falmende fane, som er garantien for sejren for proletariatet, de undertrykte nationer og verdens folk i sin ubønhørlige march mod den gyldne og evigt skindende kommunisme.

Den 1. Forenede Maoistiske InternationaleKonference af marxistiske-leninistiske-maoistiske Kommunistiske Partier og organisationer har en historisk transcendens og et dybt strategisk indhold. Det er en gloværdig opgave, som svarer til Den Nye Store Bølge af Den Proletariske Verdensrevolution.

Med glødende entusiasme og overfyldt af klasseoptimisme og dybt bevægede rejser vi den røde parole:

Den 1. Forenede Maoistiske Internationale Konference er en base og marcherer ubønhørligt hen imod genforeningen af kommunisterne i IKB – en krigsmaskine – en kampmaskine, der hejser marxismen-leninismen-maoismens og den uovervindelige Folkekrigs usvindelige faner!!

Proletarer i alle lande, foren jer!

Resolution af særlig anerkendelse til Formand Gonzalo og PKP

Den 11. september 2021 ofrede Formand Gonzalo sit liv i den højeste Folkekrigs lysende kampskyttegrav for at erobre en politisk, militær og moralsk sejr for Perus Kommunistiske Parti, Folkekrigen, det internationale proletariat og verdens folk. Vi, som medlemmer af den 1. Internationale Konference af Internationalt Kommunistisk Forbund (IKF), hylder denne store leder af proletariatet, der hejser den ubesejrede fane til tops og sværger at følge hans ekstraordinære eksempel på grundig og fuldstændig dedikation til vores sag, kampen og det ustoppelige hårde arbejde for kommunismen.

Formand Gonzalo har været til stede i vores alles sind og hjerter, i alle de opgaver og alle de kampe, som vi har udviklet, nøjagtigt styret af vores uforgængelige ideologi, marxismen-leninismen-maoismen, som han på en retfærdig og korrekt måde definerede som den nye, tredje og højere etape af marxismen. Formand Gonzalo har lært os den store sandhed, at det at være marxist i dag er at være maoist. Så denne Internationale Konference er et resultat og et udtryk for Formand Gonzalos kamp, og derfor udgør den en hyldest til denne titan af tanke og handling.

Folkekrigen i Peru, midt i en vanskelig og kompleks situation, følger den vej, som Formand Gonzalo har fastlagt, fordi denne heroiske kombattant, Perus Kommunistiske Parti – smedet i hans billede og udseende – stadig står. Processen med den generelle reorganisering, som vores kammerater i Peru udfolder nu, skrider frem, og vi er side om side med dem, klar til at bidrage med alt, hvad der er nødvendigt for dens succes. Vi er sikre på, at udviklingen af den demokratiske revolution, med mere og mere Folkekrig, vil PKP fortsætte med at opfylde sin rolle, som den altid har gjort, at udvikle den peruvianske revolution til tjeneste for verdensrevolutionen.

Tilstedeværelsen af PKP på vores konference har været en uundværlig betingelse for dens succesfulde udvikling og grundlaget for vores IKF.

Evig ære til Formand Gonzalo!

Leve Perus Kommunistiske Parti og den Folkekrig det fører!

Formand Gonzalo er ikke død – han lever i os!

1. Internationalt Kommunistisk Forbunds 1. Internationale Konference