Päätöslauselma luokkatervehdysten lähettämiseksi kansansodille maailmassa

Download PDFPrint document

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Päätöslauselma luokkatervehdysten lähettämiseksi kansansodille maailmassa

Kansainvälisen Kommunistien Liiton 1. konferenssi lähettää eloisat luokkatervehdykset kommunisteille, taistelijoille ja vallankumouksellisille joukoille, jotka marxilais-leniniläis-maolaisten kommunististen puolueiden johdolla Perussa, Intiassa, Turkissa ja Filippiineillä pitävät yllä ja kehittävät kansansotia, jotka ovat proletaarisen maailmanvallankumouksen eturivissä. Perun Kommunistinen Puolue, Intian Kommunistinen Puolue (Maolainen), Turkin Kommunistinen Puolue/Marxilais-leniniläinen ja Filippiinien Kommunistinen Puolue antavat esimerkin, jota maailman kommunistien tulee seurata. Käyden vallankumouksellista sotaa, kansansotaa, ne kohtaavat imperialismin ja taantumuksen kansanmurhan petolaumat murtumattomalla kommunistisella päättäväisyydellä murskaten voimakkain toimin revisionistiset petturit, jotka pyrkivät myymään vallankumouksen hernerokasta.

Nykyinen maailma on astumassa uuteen vallankumousjaksoon ja kansansotien loistava polku valaisee kansainväliselle proletariaatille ja maailman syvimmille ja laajimmille joukoille, että me kommunistit olemme niitä, jotka antavat vastauksen, ratkaisun ja ainoan mahdollisen tien ulos tästä helvetistä, jonka imperialismi ja sen lakeijat ovat langettaneet osaksemme. Sanalla sanoen, demokraattiset ja sosialistiset vallankumoukset, toisiaan seuraavien kulttuurivallankumousten jatkamina, jotta saavutetaan vapauden ja yltäkylläisyyden valtakunta, jossa ei ole enää sortajia ja sorrettuja eikä riistäjiä ja riistettyjä ja jossa ihmiskunnan täysi kehitys, kommunismi, tulee alkamaan.

Uhraus, epäitsekkyys ja sankaruus, jota kansansotaa kehittävät toverimme osoittavat, palvelee meille valtaisana innoituksena, ja me olemme tunteneet heidän kalliin läsnäolonsa kaikessa työssämme, kun olemme pyrkineet maailman kommunistien jälleenyhdistämiseen. Heidän esimerkkinsä on täyttänyt meidät urheudella, jotta voimme ylittää kaikki esteet tiellämme ja voitokkaassa kahden linjan taistelussa, joka on sallinut meidän yhdistyä korkeammalla tasolla maoismin ohjaamina.

Kansainvälisen Kommunistien Liiton perustaminen, jota me materialisoimme tänään, on suuri harppaus kansainväliselle kommunistiselle liikkeelle, ja sen täytyy epäilemättä palvella voimakkaan sykäyksen antamista tarmokkaalle kehitykselle – parhaalla proletaaris-internationationalistisella hengellä – kaikille kansainvälisille aktiviteeteille ja luokka-aktiviteeteille, joita kehitetään kansansotien tukemiseksi. Vieläkin enemmän, ja kaikkein tärkeimpänä, se palvelee yhä voimakkaampien kansansodan lieskojen sytyttämistä kautta maailman.

Kansainvälinen Kommunistien Liitto on kommunistien uusi järjestö, se on niiden uusi järjestö, jotka ovat kansansotien aloittamisen ja kehittämisen puolesta.

Me vannomme kansainvälisen proletariaatin ja maailman sorrettujen kansojen edessä, että teemme kaikkemme palvellaksemme käynnissäolevien kansansotien voitokasta ja voimakasta kehitystä ja uusien aloittamista mahdollisimman pian. Urheat taistelijat nostavat punalipun kantaen vallankumousarmeijan aseita tietäen, että heidän päätöksensä ja päättäväisyytensä rohkaisee yhä enemmän vallankumouksellista maailmaamuuttavaa toimintaa kaikissa maanosissa, kun imperialismi, revisionismi ja taantumus tärisevät. Mitä tahansa tapahtuukin, me olemme heidän kanssaan ja heidän tiellään, kansansodan tiellä.

Voitto kansansodille!

Sytyttäköön aseellisen vallankumouksen voimakkaat lieskat imperialistisen pedon tuleen!

Kansainvälisen Kommunistien Liiton 1. kansainvälinen konferenssi