Päätöslauselma erityisen tunnustuksen antamisesta puheenjohtaja Gonzalolle ja PKP:lle

Download PDFPrint document

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

Päätöslauselma erityisen tunnustuksen antamisesta puheenjohtaja Gonzalolle ja PKP:lle

Syyskuun 11. päivänä 2021 puheenjohtaja Gonzalo antoi elämänsä kansansodan korkeimmassa loistavassa juoksuhaudassa valloittaen poliittisen, sotilaallisen ja moraalisen voiton Perun Kommunistiselle Puolueelle, kansansodalle, kansainväliselle proletariaatille ja maailman kansoille. Me, Kansainvälisen Kommunistien Liiton (KKL) 1. kansainvälisen konferenssin jäsenet, teemme erityistä kunniaa tälle proletariaatin suurelle johtajalle kohottaen huipulle kukistamattoman lipun, vannoen seuraavamme hänen erityislaatuista esimerkkiään läpikotaisesta ja täydellisestä omistautumisesta aatteellemme, taistelullemme ja keskeytymättömälle aherruksellemme kommunismin puolesta.

Puheenjohtaja Gonzalo on ollut läsnä meidän kaikkien mielissämme ja sydämissämme, kaikissa tehtävissä ja kaikissa taisteluissa, joita me olemme kehittäneet, seuraten tarkasti haalistumatonta ideologiaamme, marxismi-leninismi-maoismia, jonka hän on oikeutetusti ja oikein määritellyt marxilaisuuden uutena, kolmantena ja korkeampana asteena. Puheenjohtaja Gonzalo on opettanut meille suuren totuuden, että olla marxilainen tänään on olla maoisti. Siten tämä kansainvälinen konferenssi on tulos ja ilmaus puheenjohtaja Gonzalon taistelusta, ja siten se muodostaa kunnianosoituksen tälle ajattelun ja toiminnan jättiläiselle.

Perun kansansota, keskellä haastavaa ja monimutkaista tilannetta, seuraa puheenjohtaja Gonzalon asettamaa tietä, koska sankarillinen taistelija, Perun Kommunistinen Puolue – joka on taottu hänen kuvakseen – on yhä pystyssä. Yleisen uudelleenorganisoimisen prosessi, jota toverimme Perussa nyt kehittävät, etenee, ja me olemme rinta rinnan heidän kanssaan, valmiina antamaan mitä tahansa tarpeellista sen menestykseksi. Olemme varmoja, että kehittäen demokraattista vallankumousta käymällä yhä enemmän kansansotaa PKP tulee jatkamaan roolinsa täyttämistä, kuten se on aina tehnyt, kehittäen Perun vallankumousta palveluksena maailmanvallankumoukselle.

PKP:n läsnäolo meidän konferenssissamme on ollut ehdoton edellytys sen menestykselliselle kehittämiselle ja KKL:n perustamiselle.

Ikuinen kunnia puheenjohtaja Gonzalolle!

Eläköön Perun Kommunistinen Puolue ja sen johtama kansansota!

Puheenjohtaja Gonzalo ei ole kuollut – hän elää meissä!

Kansainvälisen Kommunistien Liiton 1. kansainvälinen konferenssi