Norwegian: International Call for Actions

Download PDFPrint document

Proletarer i alle land, foren dere!

Internasjonalt opprop til aksjoner: «Den som ikke er redd for døden ved tusen kutt tør å slå keiseren av hesten»

Lenge leve folkekrigen ført av CPI (Maoistene), lenge leve de heroiske krigerne til CPI (Maoist) som har blitt udødeliggjort!

I konteksten med de reaksjonære valgene i den gamle indiske staten og valgboikottkampanjen ledet av CPI (Maoist), ble 29 revolusjonære krigere drept i Chhattisgarh, ifølge informasjonen som er offentlig tilgjengelig til nå. Som Internasjonalt Kommunistisk Forbund hilser vi massene og de stridende som udødeliggjorde sitt martyrium gjennom heroisk motstand.

Som Internasjonalt Kommunistisk Forbund oppfordrer vi til internasjonale aksjoner – fra 26. april til 4. mai 2024 – for å holde de falne heroiske krigerne høyt og forsvare folkekrigen i India!

Vi er stolte av å betrakte krigerne i Folkets Frigjøringsgeriljahær (PLGA) som falt i denne strålende kampen som en del av den internasjonale kommunistiske bevegelsen, som våre egne martyrer.

Vi hilser oppriktig lederskapet og kadrene til CPI (Maoist), kjemperne i Folkets Frigjøringsgeriljahær og de fattige bøndene som støtter folkekrigen som føres under ledelse av CPI (Maoist), til tross for den brutale aggresjonen til den fascistiske indiske staten.

Den fascistiske indiske staten har nylig intensivert sine angrep på geriljaområdene og sluppet løs en bølge av terror mot de fattige bøndene ved hjelp av paramilitære grupper og dens offisielle væpnede styrker. Den fascistiske indiske staten har utført lignende operasjoner tidligere for å forhindre Maoistenes folkekrig. Men hver gang ble disse kontrarevolusjonære angrepene forpurret ved hjelp av den CPI (Maoist)-ledede Folkets Frigjøringsgeriljahær (PLGA) og lokalbefolkningen for en stor pris.

Den fascistiske indiske staten ønsket å oppnå resultater gjennom bølger av kontrarevolusjonær terror, mobilisering av store militære styrker og kollaboratører med Sendra og Salwa Judum, der mer enn to tusen urfolk ble massakrert mellom 2005 og 2009, deretter «Operation Green Hunt» mellom 2009-2017 for å knuse CPI (Maoist). Etter nederlaget for Operation Green Hunt, en ny kontrarevolusjonær kampanje, ble Operasjon Samadhan annonsert i mai 2017 for fem år, Operasjon Prahar for 2020-2021, men hver gang var CPI (Maoist) i stand til å motstå disse bølgene av kontrarevolusjonære angrep med stor støtte fra folket.

I januar 2024 lanserte den fascistiske indiske staten igjen en massiv bølge av kontrarevolusjonær militæroffensiv. Tusenvis av politi, soldater og paramilitære ble mobilisert i operasjonsområdene.

I en pressemelding datert 1.januar 2024 oppfordret Central Regional Office i sentralkomiteen til CPI (Maoist) til offentlig oppmerksomhet og protest mot den indiske statens kontrarevolusjonære offensive plan kalt «Operasjon Kagar». Uttalelsen med tittelen «Defeat Operation Kagar» sa: «I møtene der statsministeren i den indiske staten, innenriksministeren, sjefministrene, politisjefene, etterretningsrepresentantene og paramilitære styrkene deltok, ble det besluttet å mobilisere alle krefter for en fullstendig utslettelse av maoistene for å skape et ‘Nytt India’ innen 2047», hvilket indikerer betydningen av angrepet lansert av den fascistiske indiske staten.

16. april 2024 viser den høye prisen martyrene betaler i kampen mellom Folkets Frigjøringsgeriljahær og de fascistiske indiske statsstyrkene oss at den fascistiske indiske staten ikke vil nå sine mål denne gangen som i tidligere bølger av kontrarevolusjonære operasjoner. De kjempende fra Folkets Frigjøringsgeriljahær (PLGA) som fører folkekrig under ledelse av CPI (Maoist) og de undertrykte og fattige massene i regionen, vil beseire denne bølgen av fascistisk terror for enhver pris.

Som Internasjonalt Kommunistisk Forbund stadfester vi, som en forutsetning for vår forståelse av internasjonal solidaritet, at vi vil støtte den heroiske kampen til CPI (Maoist) med alle midler vi har til rådighet, og at vi betrakter folkekrigen i India som vår egen kamp.

Vi fordømmer på det sterkeste de fascistiske terroroperasjonene til den fascistiske indiske staten mot CPI (Maoist), Folkets Frigjøringsgeriljahær og folkene i regionen. Vi påkaller den revolusjonære og progressive offentligheten for dens oppmerksomhet og støtte.

KRIGERNE I FOLKETS FRIGJØRINGSGERILJAHÆR (PLGA) ER UDØDELIGE!

LEVE FOLKEKRIGEN LEDET AV CPI (MAOIST)!

LEVE MARXISMEN-LENINISMEN-MAOISMEN!

LEVE DEN INTERNASJONALE SOLIDARITETEN!

Internasjonalt Kommunistisk Forbund
23. april 2024