Leve det palestinska folkets oövervinnerliga väpnade nationella motståndskamp!

We publish this unofficial Swedish translation of the statement Long live the invincible armed struggle of national resistance by the Palestinian people!

Download PDFPrint document

We publish this unofficial Swedish translation of the statement Long live the invincible armed struggle of national resistance by the Palestinian people!


Proletärer i alla länder, förena er!

Leve det palestinska folkets oövervinnerliga väpnade nationella motståndskamp!

Vi, de marxist-leninist-maoistiska kommunisterna som är förenade i Internationella Kommunistiska Förbundet – IKF, ger vårt fullständiga och helhjärtade stöd till de hjältemodiga aktionerna som den palestinska nationella motståndsrörelsen har genomfört mot den sionistiska staten Israel. Vi fördömer vartenda handling från den sionistiska staten Israel med djup klasshat och vi lovar att blodsutgjutelsen mot det palestinska folket icke ska förbli ostraffad. Makt växer ur gevärspipan!

I sin djupa allmänna kris av förruttnelse ökar imperialismen sitt förtryckande och exploatering av alla nationer, folk och förtryckta massor i världen. Imperialismen är en koloss på lerfötter och måste svepas bort från jordens yta av den proletära världsrevolutionen och kastas på historiens skräphög. Imperialismen och alla reaktionärer är papperstigrar!

Den palestinska nationella motståndsrörelsens oövervinnerliga väpnade kamp är en skarp spjut fast i det imperialistiska odjuret som med sitt exempel inspirerar världens proletariat och förtryckta folk att kämpa och göra motstånd. Ingen grymhet eller terror från staten Israel är i stånd att stoppa dess hjältemodiga motstånd, utan kommer att mer och mer öka vredet hos världens folk, som kommer att resa sig för att bekämpa de tills de dränks i havet. Våga kämpa, våga vinna!

Internationella Kommunistiska Förbundet uppmanar bråskande och kraftfullt alla kommunistiska partier och organisationer, alla demokratiska och revolutionära organisationer att resa en stor kampanj för stöd och solidaritet med det palestinska folkets väpnade nationella motståndskamp, genom att mobilisera massorna brett till dess försvar och till att genomföra kraftfulla aktioner mot Israels och yankee-imperialismens diplomatiska, kommersiella och övriga representanter.

Det är rätt att göra uppror!

Proletärer, världens förtryckta folk och nationer, förena er och kämpa mot imperialismen och alla dess lakejer!

Död åt inkräktaren! Leve det palestinska folkets väpnade nationella motståndskamp!

Ned med det imperialistiska kriget! Leve de nationella befrielsekamperna!

Internationella Kommunistiska Förbundet
8 oktober 2023