Leve det palæstinensiske folks uovervindelige væbnede nationale modstandskamp!

We publish this unofficial Danish translation of the statement Long live the invincible armed struggle of national resistance by the Palestinian people!

Download PDFPrint document

We publish this unofficial Danish translation of the statement Long live the invincible armed struggle of national resistance by the Palestinian people!


Proletarer i alle lande, foren jer!

Leve det palæstinensiske folks uovervindelige væbnede nationale modstandskamp!

Vi, de marxistiskE-leninistiske-maoistiske kommunister forenet i Internationalt Kommunistisk Forbund – IKF, manifesterer vores fulde og rigelige støtte til de heroiske aktioner, der blev udført mod den zionistiske stat Israel af den Palæstinensiske Nationale Modstand. Vi fordømmer alle den zionistiske stat Israels handlinger med dybt klassehad, og vi sværger, at det palæstinensiske folks udgydte blod ikke vil gå ustraffet hen. Magt vokser ud af et geværløb!

I sin dybe generelle krise af forrådnelse øger imperialismen sin undertrykkelse og udbytning af verdens nationer, folk og undertrykte masser. Imperialismen er en kolos med lerfødder og må fejes væk fra jordens overflade af den Proletariske Verdensrevolution og kastes i historiens vold. Imperialismen og alle reaktionære er papirtigre!

Den Palæstinensiske Nationale Modstands uovervindelige væbnede kamp er et skarpt spyd stukket i det imperialistiske bæst, som med sit eksempel inspirerer og kalder proletariatet og verdens undertrykte folk til kamp og modstand. Hverken staten Israels grusomhed eller terror vil kunne stoppe dens heroiske modstand, men vil snarere øge vreden mere og mere hos verdens folk, som vil rejse sig for at bekæmpe dem, indtil de begraves i havet. Vov at kæmpe, vov at vinde!

InternationaltKommunistisk Forbund opfordrer indtrængende og kraftigt alle kommunistiske partier og organisationer, de demokratiske og revolutionære organisationer, til at rejse en stor støtte- og solidaritetskampagne for det palæstinensiske folks væbnede nationale modstandskamp, ved bredt at mobilisere masserne til dets forsvar, og til at gennemføre kraftfulde aktioner mod staten Israels og yankee-imperialismens diplomatiske, kommercielle og andre repræsentationer.

Det er rigtigt at gøre oprør!

Proletarer, undertrykte folk og nationer i verden, foren jer og bekæmp imperialismen og alle dens lakajer!

Død over indtrængeren! Leve det palæstinensiske folks væbnede nationale modstandskamp!

Ned med den imperialistiske krig! Leve den nationale befrielseskampe!

Internationalt Kommunistisk Forbund – IKF
8. oktober 2023