YAŞASIN FİLİSTİN HALKININ YENİLMEZ SİLAHLI ULUSAL DİRENİŞ MÜCADELESİ! İKTİDAR NAMLULARIN GÜCÜYLE KAZANILIR!

We publish the Turkish translation of the statement Long live the invincible armed struggle of national resistance by the Palestinian people!

Download PDFPrint document

We publish the Turkish translation of the statement Long live the invincible armed struggle of national resistance by the Palestinian people!


Bütün ülkelerin proleterleri birleşin!

YAŞASIN FİLİSTİN HALKININ YENİLMEZ SİLAHLI ULUSAL DİRENİŞ MÜCADELESİ! İKTİDAR NAMLULARIN GÜCÜYLE KAZANILIR!

Biz, Enternasyonal Komünist Birlik(EKB) bünyesinde birleşen Marksist-Leninist-Maoist komünistler olarak, Filistin Ulusal Direnişi’nin Siyonist İsrail devletine karşı gerçekleştirdiği kahramanca mücadeleye güçlü desteğimizi ilan ediyoruz. Siyonist İsrail devletinin her eylemini derin sınıfsal nefretle kınıyor ve Filistin halkının dökülen kanının cezasız kalmayacağına söz veriyoruz.

Emperyalizm ve tüm gericiler kağıttan kaplanlardır!

Emperyalist sistem yaşadığı derin krizinin bir neticesi olarak kendi içinde de yaşadığı saflaşmaya paralel dünyanın ezilen uluslarına, ezilen halklarına ve ezilen kitlelerine yönelik baskı ve sömürüsünü artırıyor. Emperyalizm ayakları çamurdan yapılmış bir devdir ve Dünya Proleter Devrimi tarafından yeryüzünden silinip tarihin çöplüğüne atılmalıdır.

Filistin Ulusal Direniş Güçleri yürüttükleri silahlı mücadeleleri ile dünya proletaryasına ve ezilen halklarına emperyalizme karşı mücadele örneği sunmaktadır. Bu direniş ve mücadele emperyalist canavarın göğsüne saplanmış keskin bir mızrak olarak dünya proletaryasına ve ezilen halklarına ilham vermekte, mücadeleye ve direnmeye çağırmaktadır. İsrail devletinin ne vahşeti ne de terörü onun kahramanca direnişini durduramayacak, aksine onları alt edene kadar onlarla savaşmak için ayağa kalkacak olan dünya halklarının öfkesini daha da artıracaktır.

Mücadele etmeye cesaret edin, kazanmaya cesaret edin!
Enternasyonal Komünist Birlik, acilen ve güçlü bir şekilde, tüm komünist partileri, demokratik ve devrimci örgütleri, kitleleri geniş çapta harekete geçirerek, Filistin halkının silahlı ulusal direniş mücadelesini savunmak ve desteklemek için geniş ve güçlü bir kampanyayı başlatmaya çağırıyor. İsrail devletinin ve Yankee emperyalizminin diplomatik, ticari ve diğer temsiliyet alanlarında güçlü protesto ve Filistin halkının mücadelesine destek eylemlerinde bulunmaya davet ediyor.

Dünyanın proleterleri, ezilen halkları ve ulusları, birleşin ve emperyalizme ve onun tüm uşaklarına karşı mücadele edin!
İşgalciye ölüm!
Yaşasın Filistin Halkının Silahlı Ulusal Direnişi ve Mücadelesi!
Kahrolsun Emperyalist Savaş!
Yaşasın Ulusal Kurtuluş Mücadeleleri!

8 EKİM 2023
ENTERNASYONAL KOMÜNİST BİRLİK