TRĂIASCĂ MAOISMUL!

Liga Comunistă Internațională face apel la comuniștii și revoluționarii din toate țările să participe la campania de sărbătorire a 130 de ani de la nașterea Președintelui Mao.

Download PDFPrint document

We publish this unofficial Romanian translation of the document LONG LIVE MAOISM!

Proletari din toate țările, uniți-vă!

TRĂIASCĂ MAOISMUL!

Liga Comunistă Internațională face apel la comuniștii și revoluționarii din toate țările să participe la campania de sărbătorire a 130 de ani de la nașterea Președintelui Mao. Pe data de 26 decembrie „Marele Cârmaci” ar fi împlinit 130 de ani și ne dorim ca această aniversare să fie o sărbătoare remarcabilă și răsunătoare a nemuritoarei sale activități teoretice și practice. Președintele Mao a dezvoltat ideologia proletariatului internațional la o nouă etapă, a treia și cea mai înaltă, maoismul, de aceea considerăm că este de cea mai mare importanță ca în întreaga lume steagul marxism-leninism-maoismului să fie ridicat și recunoscut drept cea mai puternică armă în lupta aprigă a proletariatului mondial și a popoarelor asuprite ale lumii împotriva imperialismului, revizionismului și reacțiunii mondiale.

Ideologia proletariatului internațional a apărut în mijlocul luptei de clasă ca marxism, a devenit marxism-leninism și mai târziu marxism-leninism-maoism, trei etape în procesul dialectic al dezvoltării sale care astăzi, la mai bine de 175 de ani de la apariția Manifestului Comunist, continuă lupta clasei noastre și a popoarelor asuprite, în ascuțită și fructuoasă luptă pe două linii din Partidele Comuniste – și Mișcarea Comunistă Internațională în general – pentru a rezolva noile probleme ale revoluțiilor din fiecare țară și problemele cu care se confruntă Revoluția Proletară Mondială. Mișcarea proletară și-a format marii lideri Marx, Engels, Lenin, Stalin și Președintele Mao și a produs trei mari salturi, reprezentate în primul rând de Marx, Lenin și Mao Țze-dun, care ne-au înarmat cu invincibilul marxism-leninism-maoism de astăzi.

Lupta pentru recunoașterea maoismului de către Mișcarea Comunistă Internațională (ICM) a avansat enorm de când Partidul Comunist din Peru, sub conducerea Președintelui Gonzalo, a inițiat-o la începutul anilor 1980, având repere importante precum adoptarea ei de către Mișcarea Revoluționară Internaționalistă în 1993 și mai târziu de către toate partidele care astăzi conduc Războaie Populare și fără îndoială, cu mare bucurie, putem afirma că astăzi dețin hegemonia în ICM. Totuși, este nevoie de multă luptă, pe de o parte pentru a ne unifica pe deplin în definiția maoismului, dar și pentru a câștiga acele partide ale ICM care nu au ajuns la înțelegerea că a fi marxist astăzi cere să fii marxist-leninist-maoist. În acest sens, nu ar trebui să ne preocupăm doar de partidele și organizațiile care în prezent sunt părți active ale ICM, ci trebuie să răspundem nevoilor milioanelor de comuniști și revoluționari din acele părți ale lumii în care astfel de partide și organizații nu există sau sunt foarte slabe, precum China, pentru a le sprijini în lupta ideologică, politică și organizatorică pentru reconstituirea partidelor lor comuniste sub steagul maoismului.

Peste tot în lume trebuie să promovăm studiul viu al lucrării teoretice și practice a Președintelui Mao, care a dezvoltat marxism-leninismul în toate părțile sale integrante: economia politică marxistă, filozofia marxistă și socialismul științific.

Președintele Mao a dezvoltat teoria marxistă asupra statului, stabilind că în toate țările asuprite revoluția burgheză de un nou tip sub conducerea proletariatului, revoluția democratică în epoca imperialismului și revoluția proletară, trebuie să fie realizate și că odată culminată revoluția democratică, cu acapararea puterii în întreaga țară, revoluția socialistă trebuie inițiată fără nicio întrerupere odată cu înființarea Republicii Populare – aceste evoluții ale ideologiei noastre trebuie să fie mai bine înțelese. De asemenea, trebuie să ne aprofundăm înțelegerea unei teze atât de decisive precum cea despre capitalismul birocratic, capitalismul născut târziu pe care imperialismul îl dezvoltă în țările asuprite. Studiul mai profund al tezei despre capitalismul birocratic va fi cu siguranță esențial în depășirea neînțelegerilor și concepțiilor greșite care nu înțeleg modul în care relațiile semifeudale de exploatare predomină încă în națiunile asuprite și astfel confundă aparența cu esența și ajung să nege subjugarea semicolonială – care, în cele din urmă, înseamnă negarea existenței imperialismului.

Trebuie să ne aprofundăm studiul despre dezvoltarea de către Președintele Mao a înțelegerii claselor, construcția partidului și a celor trei instrumente ale revoluției, cum acesta a determinat violența revoluționară ca fiind o lege universală fără excepție, cum a dezvoltat teoria continuării luptei de clasă în socialism, procesul de restaurare și contrarestaurare necesar ca proletariatul să poată păstra definitiv puterea cu dictatura proletariatului, cu soluția grandioasă a celei mai mari importanțe în perspectivă, Marea Revoluția culturală Proletară drept continuarea revoluţiei socialiste sub dictatura proletariatului.

Problema căreia trebuie să-i acordăm cea mai mare atenție în studiile noastre asupra lucrării teoretice a Președintelui Mao este dezvoltarea pe care a adus-o în filosofia marxistă, unde a dezvoltat înțelegerea esenței dialecticii și a definit legea contradicției ca singura lege fundamentală. Trebuie să înțelegem mai mult și mai bine dezvoltarea de către Mao a teoriei marxiste a cunoașterii și să învățăm din modul în care a aplicat cu brio Legea Contradicției în politică și a făcut accesibilă filozofia pentru mase, urmând și dezvoltând exemplele strălucitoare ale celorlalți clasici ai marxismului.

continuarea revoluţiei socialiste sub dictatura proletariatului.

Problema căreia trebuie să-i acordăm cea mai mare atenție în studiile noastre asupra lucrării teoretice a președintelui Mao este dezvoltarea pe care a adus-o în Filosofia marxistă, unde a dezvoltat înțelegerea miezului dialecticii și a definit Legea contradicției ca singura fundamentală. lege. Trebuie să înțelegem mai mult și mai bine dezvoltarea lui a teoriei marxiste a cunoașterii și să învățăm din modul în care a aplicat cu brio Legea Contradicției în politică și a adus filozofia maselor urmând și dezvoltând exemplele strălucitoare ale celorlalți clasici ai marxismului.

Ca buni studenți ai lucrării teoretice și practice a Președintelui Mao, trebuie să ne dublăm eforturile pentru a răspândi cu îndrăzneală învățăturile sale, ideologia noastră marxist-leninist-maoistă, în întreaga lume. Contraofensiva noastră ideologică trebuie declanșată cu tot mai multă forță pentru a învinge ofensiva ideologică a imperialiștilor, a revizioniștilor și a tuturor lacheilor lor reacționari. Adevărul revoluționar proletar al maoismului trebuie să distrugă ideologia imperialistă decadentă, parazită și metafizică care infectează mințile popoarelor și seamănă pesimism, disperare și capitulare de clasă și națională. Marxism-leninism-maoismul reprezintă noul, vigurosul și ne permite să găsim răspunsurile atât de necesare la toate întrebările arzătoare ale vremurilor noastre. Trebuie să dezvoltăm și să îmbunătățim mijloacele noastre de Agitație și Propagandă, astfel încât să ajungem la milioanele de oameni care sunt însetați după acest ghid la acțiune. A propaga maoismul înseamnă a aduce lumină în întuneric, înseamnă a răspândi încrederea în invincibilitatea cauzei noastre, cea mai măreață dintre toate cauzele, misiunea istorică a proletariatului mondial, de a instaura comunismul și de a emancipa astfel omenirea de orice fel de exploatare și oprimare.

Acest lucru necesită o luptă nemiloasă împotriva revizionismului și oportunismului de toate nuanțele. Rămâne indispensabil să combatem buruienile otrăvitoare ale Liniei Oportuniste de Dreapta revizioniste și capitulaționiste din Peru, linia de capitulare de clasă și națională a lui Prachanda și linia șovină imperialistă a lui Avakian. Totuși, este necesară dezvoltarea mult mai extinsă a luptei împotriva revizionismului social-imperialiştilor chinezi, care cu toată puterea statului lor promovează „Gândirea lui Xi Jinping” în întreaga lume. Progenitura nelegitimă a lui Deng, care se comportă astăzi ca Împărat al Chinei și curtea sa de șobolani mandarini, desfășoară o ofensivă ideologică masivă în China, combinată cu represiunea fascistă dezlănțuită, pentru a lupta împotriva efortului comuniștilor chinezi în formare de a reconstitui Partidul Președintelui Mao, gloriosul Partid Comunist din China. Această campanie revizionistă nu va slăbi, ci va crește în intensitate, din moment ce revizioniștii simt că le fuge pământul de sub picioare datorită luptei din ce în ce mai intense a proletariatului și a poporului chinez, care devin din ce în ce mai conștienți de necesitatea reluării drumului Războiului Popular pentru contrarestaurarea dictaturii proletariatului. Comuniștii lumii, marxist-leninist-maoiștii, nu pot ignora acest fapt și trebuie să se grăbească să lupte și să înfrângă complotul revizionist.

Toate acestea se pot face doar dacă aplicăm maoismul în mod creativ la condițiile concrete ale fiecărei revoluții, care trebuie înțeleasă ca inseparabilă de întregul proces al revoluției proletare mondiale și să care slujește dezvoltării acesteia. A aplica marxism-leninism-maoismul înseamnă a rezolva problemele cu care se confruntă comuniștii care luptă pentru reconstituirea partidelor lor, ținând cont de momentul și condițiile specifice din fiecare țară dată. Înseamnă a scoate în evidență, în focul luptei de clasă și a luptei dintre cele două linii, linii ideologice, organizatorice și militare corecte ale revoluției, fie ea democratică sau socialistă, care să permită reconstituirea Partidului Comunist și iniţierea războiului revoluţionar cât mai curând posibil. Aplicarea maoismului în mod creativ este ceea ce este necesar pentru a avansa războaiele populare în curs pe noi culmi, rezolvând noile probleme pe care fiecare proces revoluționar le întâmpină inevitabil pe drumul său către cucerirea puterii la nivel național.

Președintele Mao ne-a învățat că nimic nu este greu în această lume, dacă îndrăznim să cucerim înălțimi, și cu acest gând dezvoltăm campania pentru a sărbători aniversarea a 130 de ani de la nașterea lui. Partidele și organizațiile membre ale Ligii Comuniste Internaționale o vor dezvolta în toate țările în care activează și vor face eforturi pentru a o răspândi în cât mai multe alte locuri posibil. Invităm toate partidele și organizațiile marxist-leninist-maoiste să ni se alăture și să-și asume sarcinile comune pe care le-am subliniat aici. Să ne intensificăm cu îndrăzneală eforturile de a plasa maoismul drept singurul lider și ghid al Revoluției Proletare Mondiale!

Trăiască aniversarea a 130 de ani de la nașterea Președintelui Mao!

Trăiască Maoismul!

Sărbătoriți 130 de ani de la nașterea Președintelui Mao prin apărarea și aplicarea stindardului maoismului în lupta împotriva imperialismului, revizionismului și reacțiunii mondiale, dezvoltând Revoluția Proletară Mondială!

Uniți-vă sub maoism!

august 2023

Liga Comunistă Internațională