Leve mindet om Ka Benito Tiamzon og Ka Wilma Austria! Vej højt med marxismen-leninismen-maoismens røde fane!

Download PDFPrint document

We publish this unofficial Danish translation of the document Long live the memories of Ka Benito Tiamzon and Ka Wilma Austria! Wave high the red banner of Marxism-Leninism-Maoism!

Proletarer i alle lande, foren jer!

Leve mindet om Ka Benito Tiamzon og Ka Wilma Austria!
Vej højt med marxismen-leninismen-maoismens røde fane!

Maj 2023

Til Filippinernes Kommunistiske Parti,

Til den Internationale Kommunistiske Bevægelse

Med dybe følelser af sorg, solidaritet og indignation henvender Internationalt Kommunistisk Forbund sig til Filippinernes Kommunistiske Parti, Den Nye Folkehær og alle det filippinske folks revolutionære kræfter i anledning af kammeraterne Benito Tiamzons (Ka Laan) og Wilma Austrias (Ka Bagong-tao) fald. Kammeraterne Benitos og Wilmas død er et tungt tab for det internationale proletariat, der giver anledning til sorg i kommunisternes hjerter over hele verden.

Vi fordømmer og brændemærker det feje mord på kammeraterne Benito og Wilma begået af den reaktionære filippinske hær med direkte deltagelse af de amerikanske imperialister – det er det direkte ansvar for Ferdinand Marcos Jr, øverstkommanderende for AFP; generalløjtnant Bartolome Bacarro, daværende stabschef for AFP; general Edgardo de Leon, daværende chef for JTF-Storm og 8. infanteridivision; og brigadegeneral Marceliano Teofino, chef for AFP’s efterretningstjeneste. Vi holder også det amerikanske militær direkte involveret i forbrydelsen gennem Trident Joint Special Operations Task Force, en enhed, der er direkte kommanderet, trænet og bevæbnet af USA. Vi lover at hævne denne afskyelige forbrydelse mod det internationale proletariat med flere og flere Folkekrige for at feje reaktionen og imperialismen væk fra jordens overflade.

Følg eksemplet fra kammeraterne Benito og Wilma.

Kammeraterne Benito og Wilma var blandt det internationale proletariats bedste sønner, blandt dets mest fremragende ledere. Kammeraterne Benito og Wilma dedikerede hele deres liv til de udbyttede og undertrykte masser ved at organisere sig under ledelse af Den Nationale Demokratiske Front og Filippinernes Kommunistiske Parti på Folkekrigens revolutionære vej for at gennemføre Den Nye Demokratiske Revolution, opbygge socialismen og marchere mod den lysende kommunisme. Deres lysende eksempel bør spredes bredt overalt i den internationale kommunistiske bevægelse, især til de nye generationer af unge revolutionære.

Kammeraterne Benito og Wilma havde, mens de stadig var meget unge, smeltet sammen med de arbejdende masser, og siden da har de fuldt ud stillet deres liv til rådighed for partiet og revolutionen på en sådan måde, at deres glorværdige veje smelter sammen med revolutionens historie i Filippinerne i løbet af de sidste 40 år.

I 1960’erne, under indtryk af Den Store Proletariske Kulturrevolution i Kina, af den store kamp mellem marxisme og revisionisme, stod kammeraterne Benito og Wilma, under ledelse af kammerat Jose Maria Sison, i forreste række i det internationale proletariat og påtog sig, i tykt og tyndt, deres historiske ansvar ved at påtage sig stadig større ansvar blandt partikadrerr i forskellige regioner af landet.

Under den Anden Rettelsesbevægelse (1992-1998) spillede kammeraterne Benito og Wilma en afgørende rolle i at kæmpe til døden og besejre revisionismen, der forsøgte at fornægte marxismen-leninismen-maoismen og vejen til Folkekrig for at skabe den Nye Demokratiske Revolution.

I løbet af de sidste tre årtier har kammerat Benito Tiamzon, som formand for Centralkomitéens eksekutivkomité, ledet FKP og NPA, og han har været en stor leder af den filippinske revolution. Under hans ledelse blev imperialismens og reaktionens omringnings- og tilintetgørelseskampagner besejret, den ene efter den anden, revisionismen kunne ikke rejse sit hoved, og revolutionen har vundet sejrrige slag. Under hans ledelse vajer marxismen-leninismen-maoismens og folkekrigens glorværdige og uovervindelige flag uovervindeligt i Filippinerne, som en fakkel for den proletariske revolution!

Ærede kammerater,

I slutningen af 2022 gennemførte femten marxistisk-leninistisk-maoistiske partier og organisationer den Forenede Maoistiske Internationale Konference. Dens gennemførelse betød et spring i kampen for genforening af kommunisterne i verden, med grundlæggelsen af en ny international organisation for proletariatet, Internationalt Kommunistisk Forbund – IKF, som har den højeste opgave at give impuls til den proletariske verdensrevolution, kæmper utrætteligt og samvittighedsfuldt for at fortsætte med at fremme genforeningen af hele IKB under parolen »Foren jer under maoismen!«. Gennem permanente bi- og multilaterale møder, kampagner og aktioner i verdensomspændende skala mod imperialismen og al reaktion og revisionisme, støtte til de igangværende Folkekrige, til de nationale befrielseskampe og de arbejdende massers kampe, forsvar for de politiske revolutionære fanger, fælles erklæringer, debatter og to-linje kampe.

IKF er stolt af at have to Kommunistiske Partier, der fører Folkekrig, som Perus Kommunistiske Parti og Tyrkiets Kommunistiske Parti/Marxist-Leninister i sine rækker. IKF’s medlemspartier og -organisationer arbejder også med forberedelserne til at indlede Folkekrige i deres eget land, overbevist om, at dette er vores vigtigste bidrag til den proletariske verdensrevolution.

Siden selve kampen for grundlæggelsen af IKF har folkekrigen i Filippinerne og FKP været en lysende kilde til inspiration for dem, der er dedikeret til denne sag, og som i dag er medlemmer af IKF. I dag, da vi modtog den frygtelige nyhed om kammeraterne Benito Tiamzon og Wilma Austrias død, blev vores hjerter ramt af sorg, og deres navne blev for evigt indgraveret med gyldne bogstaver i vores røde flag. Foran deres glorværdige minde bøjer vi respektfuldt og højtideligt vores hoveder og vores faner.

IKF opfordrer alle sine medlemmer, hele det internationale proletariat og verdens folk, alle antiimperialistiske, demokratiske og revolutionære organisationer til at hylde de heroiske Ka Benito Tiamzon og Ka Wilma Austria, til at fordømme deres uhyrlige mord og gribe deres glorværdige eksempel.

Vi opfordrer hele den Internationale Kommunistiske Bevægelser til at studere kammeraterne Benito Tiamzons og Wilma Austrias teoretiske arbejde og praksis og udbrede det slogan, som Filippinernes Kommunistiske Parti har opstillet, til alle hjørner af verden: Leve mindet om Ka Benito Tiamzon og Ka Wilma Austria! Vej højt med marxismen-leninismen-maoismens røde fane!

Vi er sikre på, at FKP vil forvandle dette svære tab til større styrke, og at kammeraterne Benitos og Wilmas eksempel vil blive multipliceret af de nye generationer af kommunistiske militante, kadrer, ledere og revolutionære i Filippinerne og i hele verden. Kammeraterne Benito og Wilma er udødelige!

Kammeraterne Benito Tiamzon og Wilma Austria er udødelige!

Hæder og ære til kammeraterne Benito Tiamzon og Wilma Austria!

Leve marxismen-leninismen-maoismen!

Leve Filippinernes Kommunistiske Parti!

Leve Folkekrigen!

Internationalt Kommunistisk Forbund – IKF