[Vietnamese] 1st May statement of the ICL

Quốc tế lao động 2023:
ĐẢ ĐẢO CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC!
LIÊN ĐOÀN CỘNG SẢN QUỐC TẾ MUÔN NĂM!

Download PDFPrint document

Vô sản quốc tế, đoàn kết lại!

Quốc tế lao động 2023:

ĐẢ ĐẢO CHỦ NGHĨA ĐẾ QUỐC!
LIÊN ĐOÀN CỘNG SẢN QUỐC TẾ MUÔN NĂM!

Đói khổ. Sự đau thương và nghèo đói tràn lan. Chiến tranh cày xéo. Kiểm duyệt ác liệt và đàn áp chống lại những người dám đứng lên. Biến chất đạo đức và trí tuệ, sự suy đồi và mục nát. Sự tàn phá môi trường. Danh sách những tội ác mà hệ thống chủ nghĩa đế quốc toàn cầu mang đến cho nhân loại là vô tận, bởi vì nó chẳng phải là gì ngoài phản động trên cả đường lối của nó. Hệ thống này không phù hợp với sự tiến bộ của nhân loại, nó đang ở giai đoạn kết thúc, nó phải bị quét đi và cái xác hôi thối của nó phải bị thiêu thành tro bụi bới ngọn lửa mạnh mẽ của cách mạng vũ trang, để dịch bệnh này không bao giờ quay lại để tra tấn Trái đất nữa. Và nó sẽ là như thế.

Bè lũ đế quốc đang trong cuộc khủng hoảng chung sâu sắc và đang cố gắng để hoãn chậm lại sự chết chìm của chúng với nhiều sự bóc lột và đàn áp giai cấp lao động và nhân dân hơn và phân chia lại chiến lợi phẩm, chuẩn bị cho cuộc chiến tranh đế quốc toàn cẩu, mà chưa muốn mở xích cho nó lúc này. Chủ nghĩa cơ hội và chủ nghĩa xét lại, cái mà thiết lập nên chính nó để gieo rắc phân tâm và bối rối vào nhân dân sau một lớp mặt nạ đỏ, và sự lớn lên của những Đảng cực phản động và phát xít và những chính quyền mà hứa sẽ giải quyết khủng hoảng với một “nắm đấm thép”; là những biểu hiện của cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc của thể chế đế quốc. Tình hình thế giới thì phức tạp, tất cả những mâu thuẫn cơ bản ngày càng gay gắt, nhất là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc với Nhân dân và các Dân tộc bị áp bức. Sự hỗn loạn tăng thêm từng ngày, có một sự rối loạn to lớn. Ở châu Á, Phi và Mỹ Latinh, những mắt bão cách mạng, và ở cả châu Âu và Bắc Mỹ nữa, nhân dân chiến đấu và phản kháng trong những cuộc đấu tranh khó khăn để bảo vệ quyền lợi của họ, cho đất của họ, chống lại những chính sách phản động, họ lật đổ chính quyền và đối mặt đổ máu với sự đàn áp tàn độc ấy. Tình hình thật tuyệt vời và viễn cảnh thì rực rỡ. Từ hỗn loạn một thể chế vĩ đại mới sẽ trỗi dậy. Giai cấp vô sản quốc tế sẽ dẫn đầu các dân tộc và nhân dân bị áp bức trong các cuộc cách mạng dân chủ và xã hội chủ nghĩa, thành lập Chuyên chế Vô sản trên toàn Địa cầu. Với các cuộc cách mạng văn hoá ta sẽ hành quân dưới lá cờ đỏ rực lửa với búa và liềm cho đến mục tiêu tận cùng của ta, xã hội không có giai cấp, không có các nhà nước và quân đội, không có bóc lột hay đàn áp, Cộng sản chủ nghĩa.

Hai nhà lãnh đạo của ta, Marx và Engels, đã dạy ta rằng trong cuộc đấu tranh cho Quyền lực, Tổ chức chính là thứ vũ khí quan trọng nhất. Đó là lý do họ thành lập Đảng Cộng sản, Đảng chính trị của giai cấp vô sản, mà mục tiêu là chiếm lấy Quyển lực qua bạo lực cách mạng, dẫn đầu Giai cấp trên con đường đến Cộng sản chủ nghĩa. Lenin đã cho ta một Đảng kiểu mới – thành phần tiên phong có tổ chức – tạo nên hình dạng cho những yêu cầu của những người thành lập của một Đảng “chống lại và khác biệt” với những Đảng của giai cấp sỡ hữu, một cỗ máy chiến đấu của giai cấp vô sản. Mao chủ tịch đã cho ta một sự hiểu biết thấu đáo về mối tương quan giữa ba công cụ của cách mạng: Đảng Cộng sản, Quân đội cách mạng nhân dân dưới sự lãnh đạo tuyệt đối của nó (Đảng Cộng sản) và Mặt trận Thống nhất của các giai cấp cách mạng dưới bá quyền của giai cấp vô sản, dựa trên liên minh công-nông.

Những người Cộng sản toàn thế giới, được vũ trang với hệ tư tưởng của ta, chủ nghĩa Marx-Lenin-Mao, mà trong đó chủ nghĩa Mao tạo nên giai đoạn mới, thứ ba và cao hơn, chính xác như sự miêu tả của chủ tịch Gonzalo về nó, ngày nay, cũng như hôm qua và ngày mai, với sự lạc quan cao nhất và niềm tin không thể bị phá vỡ, đang đấu tranh cho sự tái lập của các Đảng Cộng sản, đã bị phá hủy bởi sự phản bội xét lại của những kẻ ngụy lãnh đạo, và cho sự thành lập ở những nơi mà các Đảng chưa từng tồn tại. Đèn hiệu đỏ vĩ đại của ta chính là những Đảng Cộng sản mà đang ở trên đầu tiền tuyến rực lửa của cuộc cách mạng vô sản toàn cầu, giương cao ngọn đuốc của chiến tranh nhân dân ở Peru, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Philippines. Nếu không có Đảng Cộng sản ta không thể dẫn đầu Giai cấp và Nhân dân làm cách mạng. Ta có thể, với Đảng của ta, áp dụng tư tưởng của ta một cách sáng tạo vào thực tiễn vật chất mà qua đó ta tiến hành, với bạo lực cách mạng, với chiến tranh nhân dân, thay đổi thế giới, phá hủy cái Cũ và mục rữa và về nguyên lý, xây dựng cái Mới, quan trọng và mạnh mẽ. Với tinh thần được vũ trang bởi Mao chủ nghĩa, với khẩu súng trong tay, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, giai cấp vô sản sẽ đạt được nhiệm vụ lịch sử là kẻ đào mộ của giai cấp tư sản, và với nó là lũ tư bản quan liêu và tay sai phong kiến.

Đây là điều cần phải làm. Cho dù ở những vùng đất kháng chiến miền nam Mexico hay vùng ngoại ô nổi loạn của Pháp. Cho dù ở Nepal để tái chiếm con đường Chiến tranh Nhân dân hay ở Hoa Kỳ để đấm chủ nghĩa Đế quốc Mỹ ngay từ trong họng nó, cho dù trên những chiến trường Ukraine để đánh bại lũ Đế quốc Nga hay để tái lập Xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc. Việc đấu tranh dưới ngọn cở của chủ nghĩa Mao chống lại chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa xét lại và phản động toản cầu, phục vụ cách mạng vô sản toàn cầu, là cần thiết cho cuộc cách mạng để thể hiện nó mạnh mẽ hơn khuynh hướng chính trị và lịch sử chính, như nó là. Đó là cái phù hợp với mâu thuẫn chính giữa chủ nghĩa đế quốc, ở một bên, và các dân tộc bị áp bức, ở bên còn lại, như sức nặng của nhân dân trong cách mạng thế giới, ngày nay 70% của dân số thế giới sống trong các nước bị áp bức, và ở trong số lượng khổng lồ này, nông dân làm nên phần lớn.

Đó chính xác là vì sao chúng ta, mười lăm Đảng và tổ chức Marx-Lenin-Mao, từ mười bốn đất nước, đã thành lập Liên đoàn Cộng sản Quốc tế (LĐCSQT-ICL) năm ngoái. Với tổ chức mới của giai cấp vô sản quốc tế này ta đã tạo nên một bước nhảy vọt với sự quan trọng to lớn và đáng ghi nhận trong cuộc đấu tranh cho sự tái lập của Quốc tế Cộny sản. Chúng ta đã bắt đầu vượt qua được sự phân tán trong Phong trào Cộng sản Quốc tế, đoàn kết vững chắc dưới Mao chủ nghĩa, đấu tranh chống chủ nghĩa xét lại như là mối nguy chính.

Sự thành lập của LĐCSQT chính là kết quả của một quá trình lớn và phức tạp trong hơn bốn thập kỷ. Nó không đóng lại quá trình đấu tranh cho sự đoàn kết của những người Cộng sản toàn thế giới, rất nhiều thứ vẫn còn đang thiếu sót để có thể đạt được cái này. Tất cả những Đảng và Tổ chức Marx-Lenin-Mao mà muốn làm việc cho sự đoàn kết, và không phải để chia rẽ, mà chia sẻ mục tiêu là để đề cao, bảo vệ và áp dụng Mao chủ nghĩa, cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa xét lại và phục vụ cách mạng vô sản thế giới, đều được kêu gọi để thống nhất với nhiệm vụ của chúng tôi. LĐCSQT chính là một dụng cụ chiến đấu của giai cấp vô sản quốc tế và tất cả những người bị bóc lột và áp bức bởi chủ nghĩa đế quốc. Nó hiện thân cho chủ nghĩa quốc tế vô sản, linh hồn của chủ nghĩa cộng sản. Nó cho phép ta, những người cộng sản và những người cách mạng của tất cả đất nước, để bắt đầu tiến lên như một quân đội toàn cầu một lần nữa.

Năm nay có một sự đặc biệt đáng nhớ với những người cộng sản. Năm nay ta chúc mừng sinh nhật 130 năm của chủ tịch Mao. Năm nay LĐCSQT và tất cả những người cộng sản toàn thế giới có sự đòi hỏi phải mở ra một chiến dịch kéo dài cho sinh nhật lần thứ 130 của Mao Chủ tịch, mở rộng lớn ra những công trình lý luận và thực tiễn của Người trong quần chúng rộng lớn. Đó là lý do chúng tôi kêu gọi tất cả những người cộng sản, vô sản và nhân dân bị áp bức của thế giới để tán dương di sản vĩ đại và rõ nhất của Người, gương ngọn cờ chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao lên đỉnh cao nhất, để quét đi chủ nghĩa đế quốc và phản động khỏi bề mặt trái đất trong cuộc đấu tranh sinh tử chống lại chủ nghĩa xét lại và mọi loại hình của chủ nghĩa cơ hội.

Trong một khuôn khổ quốc tế được đánh dấu bởi một tình huống mang tính cách mạng đang phát triển, giữa quá trình ra đi của chủ nghĩa đế quốc đang tăng tốc, ta đang ở trong những điều kiện tốt. Quốc tế Lao động này, ta sẽ diễu hành một cách vui vẻ, chống lại mọi thử thách với tinh thần quyết tâm tuyệt đối để phá vỡ bức tường của xã hội cũ, biết rằng nó chắc chắn sẽ biến mất bởi sức mạnh của nhân dân dẫn đầu bởi các Đảng Cộng sản. Ta biết rằng quyết chiến thì sẽ quyết thắng. Vì thế, như bài ca của ta, đấu tranh này là trận cuối củng, kết đoàn lại, để ngày mai.

QUỐC TẾ LAO ĐỘNG MUÔN NĂM!
ĐOÀN KẾT DƯỚI MAO CHỦ NGHĨA!
VÔ SẢN TOÀN THẾ GIỚI ĐOÀN KẾT LẠI!

Liên đoàn Cộng sản Quốc tế
Quốc tế Lao động 2023