Imod imperialistisk aggression, hæv folkekrigens fane højt!

Download PDFPrint document

Proletarer i alle lande, foren jer!

Imod imperialistisk aggression, hæv folkekrigens fane højt!

Pr. denne 24. februar har den Russiske aggressionskrig mod Ukraine varet i et år. Denne uretfærdige krig har skabt hundredtusindvis af døde og sårede og millioner af flygtninge. Gennem det heroiske forsvar af deres hjemland af det Ukrainske folk, trods deres nationale forræderregime ledt af Yankee-lakajen Zelenskyj, har den Russiske aggressor ikke kunnet fuldføre sine krigsmål.

Sammenfaldet af en række modsætninger og interesser, der i øjeblikket er på spil i Ukraine, har skabt stor forvirring blandt nogle kommunistiske og generelt antiimperialistiske kræfter, og nogle synes endda at tro, at vi står på randen til en ny verdenskrig. Derfor er det nødvendigt at fastlægge en klar holdning på vegne af Internationalt Kommunistisk Forbund.

Hovedmodsigelsen er den mellem Ukraine, et land undertrykt af imperialisme, og Rusland, et imperialistisk land. Uanset klassekarakteren af det Ukrainske regime og dets tjeneste af andre imperialistmagter, hovedsageligt yankee-imperialismen, vil enhver tvivl på dette punkt lede til at benægte Ukraines ret til selvstændighed og national suverænitet, og derfor til, i hvert fald indirekte, at støtte den Russiske imperialismes interesser.

Den interimperialistiske modsigelse kommer også skarpt til udtryk. Yankeernes langsigtede plan om at omringe og i sidste ende besejre deres eneste atomare pendant og de russiske modforanstaltninger for at genvinde tabte stillinger er den vigtigste faktor, der fører til krigen. Yankeernes åbenlyst erklærede interesse er, at Rusland bliver bundet i en »endeløs krig«, at det spilder sine knappe ressourcer og må binde hovedparten af sine konventionelle styrker på vestfronten, at Ukraine i denne forstand bliver et fuldstændig militariseret bolværk, og at dets europæiske »allierede« i NATO tvinges til at indordne sig under dets strategiske plan, der har kinesisk socialimperialisme som sit hovedfokus. Interesserne af de andre imperialister – først og fremmest Tyskland, Storbritannien, Frankrig og Kina – modsiger i denne kontekst dem af de Russiske- og Yankee-imperialisterne, men de har intet alternativ end at tilpasse sig en af de atomare supermagter. Ingen af disse imperialister har i dag interesse i at udløse en Verdenskrig. Selv et muligt brug af taktiske atomvåben af Rusland vil ikke udløse en atomar reaktion fra Yankeerne, som de politiske repræsentanter gentagende gange har sagt. At fokusere på faren for en verdenskrig – en fare, der altid vil være til stede, så længe imperialismen eksisterer – er derfor en politisk fejltagelse, der fører til det samme forlig med den russiske imperialismes interesser i navnet »at forhindre krigen«.

Det er betinget af disse ydre modsætninger, at den ukrainske nations indre modsætninger udfolder sig. Zelenskyj-regimet står i akut modstrid med det overvældende flertal af det ukrainske folks interesser, idet det med sine berettigede patriotiske følelser handler med absolut centralisme, og der er ingen som helst demokratiske rettigheder for folket. Retten til at udtale sig, forsamle sig og organisere sig undertrykkes af en drakonisk og chauvinistisk undertrykkelse, og regimet støtter sig på åbne fascistiske militærformationer til at knuse ethvert udtryk for folkelig utilfredshed. Det saboterer folkets uafhængige væbnede modstand ved at stole på de våben, som det ivrigt får af det yankee-ledede NATO, og frygter det væbnede folk, som er det eneste, der virkelig forsvarer nationen. Samtidig sælger den ud hver eneste centimeter af landet og beriger sig selv og sine kumpaner, mens befolkningen bærer krigens byrde. Det er i sandhed et regime af nationale forrædere, yankee-imperialismens lejesoldater. Den eneste vej frem for Ukraines folk er at stole på sine egne kræfter og forsvare nationen mod den udenlandske invaderer og de landsforrædere, der sælger landet. I denne forbindelse er nøglefaktoren proletariatets ledelse, som centrum for folkets pol, gennem dets fortrop, det Kommunistiske Parti, der er ledt af marxismen-leninismen-maoismen. Kun under ledelse af det Kommunistiske Parti kan folkets modstandskrig omdannes til en ægte Folkekrig, hvorved angriberen, alle imperialisterne og deres marionetter kan fordrives fra ukrainsk jord. I dag findes der ikke et sådant Kommunistisk Parti, men der findes kommunister under dannelse, revolutionære og konsekvente antiimperialister, som skal støttes af verdens kommunister, så de kan gøre fremskridt i forståelsen af det internationale proletariats eneste ideologi, marxismen-leninismen-maoismen. Uden ideologien findes der intet Kommunistisk Parti. Uden det Kommunistiske Parti kan der ikke være noget demokrati for folket, ingen national befrielse og ingen revolution. De mest fremskredne revolutionære kræfter skal støttes ideologisk, politisk, moralsk og materielt, så de under de store prøvelser, de står over for, kan gøre fremskridt i kampen for rekonstitueringen af det Kommunistiske Parti, det er den vigtigste opgave.

Vi må også gøre alt vi kan for at fremme venskab mellem de Ukrainske og Russiske folk. To folk der engang var forenede i den Store Sovjetunion under det røde banner med Lenins og Stalins hammer og segl bliver nu drevet mod hinanden på slagmarken på grund af imperialisternes intriger. Kommunisterne under dannelse, revolutionære og alle konsekvente antiimperialister har et særligt ansvar for at øge propagandaen mod Ruslands imperialistiske krig og hæve deres kamp mod den imperialistiske stat og dens aggressionskrig til nye højder med alle midler til rådighed, idet de også kæmper mod imperialistisk krigsmageri og våbenudsendelse i de respektive imperialistiske lande. Marxister-leninister-maoisterne i Rusland må gå modigt frem i kampen for rekonstitueringen af deres Parti og overvinde alle vanskeligheder for at forene sig mere med kommunisterne i verden, så de bliver bedre i stand til at opfylde deres historiske mission om at genoprette proletariatets diktatur i de lande, der engang var det Socialistiske Fædreland.

Som Formand Mao lærte os frygter vi kommunister ikke verdenskrig, vi frygter ikke atomkrig, vi er imod det og vil gøre alt for at forhindre det ved at udvikle revolutionen, at kæmpe mod den reaktionære krig med folkekrig. Når vi fordømmer imperialistisk aggression og imperialisternes krigsmageri må vi aldrig glemme dette. Imperialistisk aggression skal besejres med folkekrig.

Russiske imperialister ud af Ukraine!

Leve det Ukrainske folks kamp!

Ned med yankee-imperialismen og alle dens kumpaner!

Fremad i kampen for rekonstieringen af de Kommunistiske Partier i Ukraine, Rusland, og hele verden!

Internationalt Kommunistisk Forbund

8. februar 2023