DISCURSUL PREȘEDINTELUI GONZALO STRĂLUCEȘTE VICTORIOS ȘI PUTERNIC ÎN FAȚA LUMII! (Chairman Gonzalo’s Speech on September 24, 1992; Romanian)

Download PDFPrint document

DISCURSUL PREȘEDINTELUI GONZALO STRĂLUCEȘTE VICTORIOS ȘI PUTERNIC ÎN FAȚA LUMII!

Comitetul central

Partidul Comunist din Peru

1992

Tovarăși ai Partidului Comunist din Peru!

Combatanți ai Armatei Populare de Gherilă!

Popor peruan!

Trăim momente istorice, fiecare dintre noi știe că este așa, să nu ne păcălim pe noi înșine. În aceste momente trebuie să ne întărim toate forțele pentru a face față dificultăților și pentru a ne îndeplini sarcinile. Și trebuie să ne atingem obiectivele! Succesele! Victoria! Asta este de făcut.

Suntem aici în calitate de copii ai poporului și luptăm în aceste tranșee, care sunt și tranșee de luptă, și o facem pentru că suntem comuniști! Pentru că aici apărăm interesele poporului, principiile partidului și războiul popular. Asta facem în general, facem în acest moment și asta vom continua să facem!

Suntem aici în aceste împrejurări. Unii cred că aceasta este o mare înfrângere. Visează! Le spunem să continue să viseze. Este pur și simplu o curbă, nimic mai mult, o curbă pe drum! Drumul este lung și vom ajunge la destinație. Vom învinge! Veți vedea! Veți vedea!

Ar trebui să continuăm sarcinile stabilite de Plenara a III-a a Comitetului Central. O Plenară glorioasă! Trebuie să știți că aceste acorduri sunt deja implementate și că vor continua. Vom continua să aplicăm Planul IV de dezvoltare strategică a războiului popular pentru cucerirea puterii, vom continua dezvoltarea Planului VI militar pentru construirea cuceririi puterii, care va continua; aceasta este o sarcină! O vom îndeplini datorită a ceea ce suntem și datorită obligației pe care o avem față de proletariat și de popor!

Spunem clar că astăzi drumul democratic a început să se dezvolte ca un drum al eliberării, ca un drum al eliberării poporului! Aceasta este împrejurarea în care ne desfășurăm activitatea. Ar trebui să gândim cu un mare simț al istoriei, trebuie să nu mai închidem ochii. Să ne privim realitatea, să privim la istoria Peru. Să privim ultimele trei secole în Peru. Ar trebui să ne gândim la asta. Priviți la secolul al XVIII-lea, priviți la secolul al XIX-lea, priviți la secolul al XX-lea și înțelegeți-le! Cei care nu le înțeleg vor fi orbi, iar orbii nu slujesc țara, nu slujesc Peru!

Credem că secolul al XVIII-lea a fost o lecție foarte clară. Gândiți-vă la asta. A existat un dominator. A fost Spania și unde ne-a adus acea dominație sugătoare de sânge? La o criză foarte profundă, în urma căreia Peru a fost împărțit. De aici provin originile Boliviei de astăzi. Nu este invenția noastră, ci fapte.

În fine, în secolul trecut, dominația engleză. Unde ne-a dus rivalitatea lor cu Franța? La o altă mare criză: anii ‘70 ai secolului trecut. Rezultatul? Războiul cu Chile. Nu trebuie să îl uităm! Și ce s-a întâmplat? Am pierdut teritoriu. Națiunea noastră a suferit o schismă, în ciuda sângelui vărsat de eroi și de popor. Trebuie să învățăm din asta!

Secolul XX. Cum o ducem? În secolul al XX-lea suntem dominați de imperialism, în principal de cel nord-american, acest lucru este real, toată lumea îl știe. Și unde ne-a adus aceasta? Aceasta amintește de anii 1920, aici și acum, în cea mai gravă criză din întreaga istorie a poporului peruan. Învățând lecția secolelor trecute, la ce ne putem gândi? Încă o dată națiunea este în pericol, încă o dată republica este în pericol, încă o dată teritoriul nostru este în pericol. Poate fi ușor pierdut și asta din cauza intereselor. Aceasta este situația; ei aici ne-au adus. Dar avem un fapt, o revoluție peruană, un război popular, și care înaintează și va continua să o facă. Unde am ajuns cu asta? La un echilibru strategic. Și trebuie să înțelegem bine acest lucru. Este un echilibru strategic! Se concretizează într-o situație esențială. La ce au fost buni 12 ani? Pentru a arăta clar în fața lumii și în principal în fața poporului peruan, că statul peruan, vechiul stat peruan, este un tigru de hârtie care este putred până în măduva oaselor. Acest lucru a fost dovedit!

Lucrurile stând așa, să ne gândim la pericolul că națiunea, că țara poate fi împărțită, că națiunea este în pericol. Vor să o dezmembreze; vor să o împartă. Cine vrea să facă asta? Ca întotdeauna, imperialismul, cei care exploatează, cei care conduc. Și ce ar trebui să facem? Care este sarcina noastră acum? Este potrivit să promovăm Mișcarea Populară de Eliberare și să o dezvoltăm prin intermediul războiului popular pentru că poporul, întotdeauna poporul, a fost cel care a apărat țara, care a apărat națiunea.

Este timpul să formăm un Front Popular de Eliberare, este timpul să formăm și să dezvoltăm din Armata Populară de Gherilă o Armată Populară de Eliberare. Asta trebuie să facem și o vom face! Asta facem și asta vom face! Voi, domnilor, veți fi martori.

În cele din urmă, ascultați asta. După cum vedem în lume, maoismul merge în mod imparabil pentru a conduce noul val al revoluției proletare mondiale. Ascultați bine și înțelegeți! Cei care au urechi, să le folosească. Cei care au înțelepciune – și cu toții o avem – să o folosească! Ajunge cu prostiile astea. Destul cu aceste obscurități! Să înțelegem asta! Ce se desfășoară în lume? De ce avem nevoie? Avem nevoie ca maoismul să fie întrupat, și acesta este întrupat, prin generarea de partide comuniste care să propulseze și să conducă acest nou mare val al revoluției proletare mondiale care se apropie.

Tot ce ne-au povestit, vorbăria goală și prostească a celebrei „noii ere a păcii”. Unde este ea acum? Ce se poate spune despre Iugoslavia? Dar despre alte locuri? Aceasta este o minciună; totul a devenit politizat. Astăzi există o realitate; aceiași competitori din primul și al doilea război mondial pregătesc un nou al treilea război mondial. Ar trebui să știm acest lucru și noi, în calitate de copii ai unei națiuni asuprite, facem parte din pradă. Nu putem accepta acest lucru! Destul cu exploatarea imperialistă! Trebuie să terminăm cu ei! Suntem din lumea a treia, iar lumea a treia este baza revoluției proletare mondiale, cu o singură condiție, ca partidele comuniste să agite și să conducă! Asta trebuie să facem!

Credem următoarele. Anul viitor va fi aniversarea a o sută de ani de la nașterea Președintelui Mao. Trebuie să sărbătorim acești 100 de ani! O organizăm împreună cu partidele comuniste. Vrem o nouă manieră, o sărbătoare care să fie înțelegerea conștientă a importanței Președintelui Mao în revoluția mondială și vom începe sărbătoarea în acest an și o vom încheia în următorul. Va fi un mare proces al sărbătoririi. Vreau să profit de această ocazie pentru a saluta proletariatul internațional, națiunile oprimate ale lumii și Mișcarea Revoluționară Internaționalistă.

TRĂIASCĂ PARTIDUL COMUNIST DIN PERU!

RĂZBOIUL POPULAR INEVITABIL VA TRIUMFA!

SALUTĂM DE AICI VIITOAREA NAȘTERE A REPUBLICII POPULARE DIN PERU!

Spunem: GLORIE MARXISM-LENINISM-MAOISMULUI!

Și în cele din urmă spunem:

ONOARE ȘI GLORIE POPORULUI PERUAN!

Octombrie 1992