9 iulie 2022: ieșiți pe străzi, susțineți războiul popular din India! [9TH OF JULY 2022: TAKE TO THE STREETS: SUPPORT THE PEOPLE’S WAR IN INDIA! | Romanian]

Download PDFPrint document

9 iulie 2022: ieșiți pe străzi, susțineți războiul popular din India!

Lumea este în revoltă. Pe toate continentele, stăpânii imperialiști ai războiului, distrugerii, asupririi și exploatării își dezlănțuie asaltul însetat de sânge împotriva popoarelor lumii. Urmele haosului, ale mizeriei și ale foametei sunt vizibile peste tot. Genocidul în curs de desfășurare din Yemen, încercările constante de a elimina Palestina ca națiune, războiul reacționar împotriva popoarelor din Turcia, Peru, Filipine și altele, războiul reacționar nedeclarat, dar real, împotriva popoarelor din țări precum Brazilia și Mexic, războaiele care fac ravagii în tot mai multe părți ale lumii. Acești vampiri, imperialiștii și acoliții lor, își întăresc, de asemenea, strânsoarea în jurul gâtului maselor din țările lor, în timp ce, în același timp, își ascut cuțitele de măcelar pentru a se întoarce unul împotriva celuilalt, astfel încât să decidă cu forța dacă imperialiștii yankei ar trebui să rămână în continuare în poziția de lider sau dacă unul dintre ceilalți tâlhari ar trebui să-i răstoarne. Însă opresiunea dă naștere rezistenței, iar popoarele caută și găsesc modalități de a riposta. Popoarele eroice ale lumii au demonstrat din nou și din nou lumii, învingând în războaie prelungite chiar și cea mai mortală mașinărie de război văzută în istorie, yankeii și aliații lor, că un popor asuprit, atâta timp cât persistă în lupta armată și se bazează pe forțele proprii, poate obține victoria – chiar dacă liderii rezistenței naționale poartă steaguri reacționare. Totuși, această victorie nu poate să elibereze cu adevărat poporul de sub jugul imperialismului, ci foarte repede ceea ce s-a câștigat se pierde – și asta pentru că liderii poartă steaguri reacționare. Aceste procese se repetă mereu, popoarele luptă și câștigă, dar sunt trădate de falșii conducători. În acest sens – asaltul imperialismului și lupta și rezistența popoarelor – problema asigurării unei conduceri corecte, care să slujească cu adevărat poporul, devine crucială și în acest context toți cei oprimați și exploatați ar trebui să își îndrepte privirea spre India.

Războiul popular din India arată calea care trebuie urmată

Partidul Comunist din India (Maoist) a construit o puternică armată populară, Armata Populară de Eliberare de Gherilă (APEG), care apără interesele muncitorilor, țăranilor și ale tuturor celorlalte pături ale poporului care se opun statului reacționar indian, care servește interesele capitaliștilor birocratici, ale moșierilor și ale imperialismului străin. APEG ridică masele la luptă și le organizează să lupte cu arma în mână pentru a distruge statul reacționar și pentru a construi unul nou, care să servească popoarele Indiei și nu pe cei care sug sângele acestora. Astăzi, în diferite părți ale zonelor rurale din imensa geografie a țării, au fost înființate comitete populare revoluționare. În aceste comitete populare, pământul a fost distribuit celor care îl muncesc, toate legile reacționare au fost abolite, opresiunea femeilor este combătută cu înverșunare, iar conducătorii maselor sunt chiar masele. O nouă societate se naște în mijlocul celei vechi. Aceste comitete populare revoluționare au acum milioane de oameni care trăiesc în ele și, luate împreună într-un sistem, au devenit baze de sprijin înfloritoare ale revoluției indiene. Urmând calea încercuirii orașelor din mediul rural, războiul popular avansează, prin suișuri și coborâșuri, spre cucerirea puterii politice în a doua cea mai populată țară din lume. Această luptă grea și îndelungată, condusă de un adevărat partid comunist, este un puternic far de speranță și inspirație pentru toți cei care doresc să vadă sfârșitul coșmarului imperialist și care luptă pentru construirea unei societăți libere de opresiune și exploatare.

Jos cu războiul împotriva poporului!

Vechiul stat indian, ca o mașinărie birocratico-militară în slujba dușmanilor poporului, a făcut totul pentru a îneca în sânge lupta maselor. Indiferent ce facțiune a clasei conducătoare a deținut și va deține posturile de guvernământ, nu a existat și nu poate exista o altă cale pentru ei decât desfășurarea operațiunilor de război contrarevoluționare împotriva avansului furtunos al mișcării populare în general și a vârfului de lance al acesteia, mișcarea revoluționară condusă de Partidul Comunist din India (Maoist) în special. Notoriul regim reacționar și genocidar condus de Modi, cunscut lumii pentru lucruri cum ar fi crimele sale brutale împotriva musulmanilor din India și misoginismul său galopant, desigur, nu rămâne în urmă în această treabă murdară. “Operațiunea Vânătoarea Verde”, “SAMADHAN” și “Prahar” sunt numele unor campanii reacționare pe care le desfășoară în conformitate cu conceptul imperialist al “Conflictului de intensitate redusă”, care nu include doar măsuri militare (genocid și represiune brutală), ci și componente “sociale” (cum ar fi “ajutorarea și asistența” de către apărătorii înarmați ai vechii ordini, adică folosirea foametei și mizeriei maselor ca armă) și război psihologic (răspândirea de farse, minciuni și frică). Regimul Modi folosește toate aceste “tactici” în timp ce promovează cel mai șovinist comunitarism brahmanic hindus. În efortul lor disperat, ei folosesc chiar și armata și aviația indiană împotriva poporului. Un exemplu recent și perfid este bombardamentul aerian masiv împotriva maselor din Chhattisgarh din 15 aprilie anul acesta, unde au fost folosite peste 50 de drone. Toate aceste ofensive ale dușmanilor poporului nu fac decât să arate neputința lor în fața războiului popular și, cu siguranță, le vor lăsa doar un gust amar, odată cu încorporarea tot mai mare a luptătorilor în rândurile revoluționarilor.

Înainte pentru construirea frontului anti-imperialist!

Lupta eroică a forțelor revoluționare conduse de Partidul Comunist din India (Maoist) trebuie susținută, iar informațiile despre Războiul Popular trebuie transmise tuturor forțelor progresiste și opiniei publice mondiale în general. Această sarcină constituie nucleul oricărei mișcări anti-imperialiste consecvente. Stindardul revoluției indiene trebuie să fie ținut sus cu fermitate și să servească drept strigăt de luptă împotriva imperialismului și a tuturor acoliților săi. Caracterul genocidar al vechiului stat și al regimului care îl conduce trebuie denunțat. Represiunea și persecuția împotriva mișcării populare, a minorităților naționale, a “daliților” și a tuturor celorlalte pături ale maselor asuprite trebuie combătute cu solidaritate practică. Trebuie să ne opunem suprimării drepturilor democratice fundamentale, cum ar fi libertatea de exprimare. Solidaritatea cu miile și miile de prizonieri politici trebuie consolidată, iar cazurile unor intelectuali progresiști cunoscuți, precum poetul Varavara Rao și profesorul G.N. Saibaba, nu trebuie trecute cu vederea de cei care doresc să fie apărători ai drepturilor poporului. Adevăratul internaționalism înseamnă sprijin moral, politic și material, practic, pentru lupta revoluționară. Orice altă abordare, care pretinde că folosește această luptă pentru interese meschine, înseamnă doar trădare. În acest sens, ca parte a unor pași inițiali în direcția construirii frontului anti-imperialist, facem apel la toți prietenii revoluției indiene să desfășoare o zi internațională comună de acțiune în sprijinul războiului popular din India, pe 9 iulie anul acesta. Să ieșim în stradă cu acțiuni puternice și răsunătoare care să aducă speranță și bucurie oamenilor și frică și disperare apologeților imperialismului!

TRĂIASCĂ RĂZBOIUL POPULAR DIN INDIA!

JOS CU IMPERIALISMUL!

PROLETARI ȘI POPOARE ALE LUMII, UNIȚI-VĂ!

Semnat de:

Brazilia: Frontul Revoluționar pentru Apărarea Drepturilor Poporului

Turcia: AGEB (Uniunea Muncitorilor Imigranți în Europa)

Peru: Mișcarea Populară din Peru

Ecuador: Frontul pentru Apărarea Luptelor Populare

Mexic: Soarele Roșu – Curentul Popular

Germania: Liga împotriva Agresiunii Imperialiste (Hamburg) și Comitetele Roșii ale Femeilor

Austria: Comitetul pentru Susținerea Războiului Popular din India

Spania: Colectiva Internaționalistă Proletară

Finlanda: Liga Anti-Imperialistă

Norvegia: Frontul Roșu

Danemarca: Colectiva Anti-Imperialistă

Franța: Comitetul Brazilia Nouă

Chile: Frontul Revoluționar al Poporului

Columbia: Frontul Revoluționar Anti-Imperialist și Oamenii Puri

Irlanda: Acțiunea Anti-Imperialistă Irlanda