Історичні Новини Про Успішне Проведення Єдиної Маоїстської Міжнародної Конференції: Засновано Міжнародну Комуністичну Лігу!

Download PDFPrint document

We publish an unofficial translation into Ukrainian of the document “Historical News of the successful Holding of the Unified Maoist International Conference: the International Communist League was founded!”

Історичні Новини Про Успішне Проведення Єдиної Маоїстської Міжнародної Конференції: Засновано Міжнародну Комуністичну Лігу!

ПРЕЗЕНТАЦІЯ:

Марксистсько-Ленінсько-Маоїстські Партії та організації, що беруть участь в ЄДИНІЙ МІЖНАРОДНІЙ МАОЇСТСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ (UMIC) – йдучи шляхом Третього Інтернаціоналу, заснованого Великим Леніним і кращими традиціями Міжнародного Комуністичного Руху (МКР) – урочисто заявляють міжнародному Пролетаріату і народам світу, що було прийнято історичне і трансцендентне рішення про народження нової міжнародної Маоїстської організації, заснованої під трьома великими і славними червоними прапорами: Маоїзму, боротьби з ревізіонізмом і світової пролетарської революції.

З глибоким комуністичним переконанням ми, партії та організації, що возз’єдналися тут, знову підтверджуємо себе – ще раз і з урочистим зобов’язанням – у виконанні домовленостей Об’єднаної Міжнародної Маоїстської Конференції, захищаючи та застосовуючи всемогутню ідеологію міжнародного пролетаріату – Марксизм-Ленінізм-Маоїзм.

Це є твердим зобов’язанням у тяжкій і невтомній боротьбі за прийняття Маоїзму як єдиної керівної і спрямовуючої ідеї Світової Революції, єдиного глибоко червоного і немеркнучого прапора, який є гарантією перемоги пролетаріату, пригнічених націй і народів світу в його невблаганній ході до золотого і вічно сяючого комунізму.

1-ша Об’єднана Маоїстська Міжнародна Конференція Марксистсько-Леніністично-Маоїстських комуністичних партій та організацій має історичну важливість та глибокий стратегічний зміст. Це славне завдання, яке відповідає Новій Великій Хвилі Світової Пролетарської Революції.

З гарячим ентузіазмом, переповнені класовим оптимізмом і глибоко зворушені, ми піднімаємо червоне гасло:

1-ша Об’єднана Маоїстська Міжнародна Конференція є основою і невблаганно прямує до возз’єднання комуністів у МКР – військову машину – бойову машину, що піднімає прапори Марксізму-Ленінізму-Маоїзму і непереможної Народної Війни!!

Пролетарі всіх країн, єднайтесь!

ПОЛІТИЧНА ДЕКЛАРАЦІЯ І ПРИНЦИПИ МІЖНАРОДНОЇ КОМУНІСТИЧНОЇ ЛІГИ

I. ВСТУП


Комунізм – це невблаганна мета історії, людство рухається до неї, і ця нев’януча мета буде досягнута незалежно від трудностей, з якими ми стикаємося сьогодні.

Головне завдання для комуністів полягає в тому, щоб відповідати і розвивати себе як марксистсько-ленінську-маоїстську комуністичну партію, щоб здійснити революцію для завоювання влади – яку ми повинні розвивати відповідно до особливостей кожної країни – в рамках і на службі Всесвітньої пролетарської революції, щоб досягти комунізму. Існування комуністичної партії є вирішальним для здійснення пролетарської революції в Нову епоху, в якій ми опинилися – яка була відкрита Великою соціалістичною Жовтневою революцією в 1917 році. Без марксистсько-ленінсько-маоїстської комуністичної партії революція не може бути здійснена і вона також не може розвиватися для завоювання та захисту Нової влади.

Міжнародний комуністичний рух є авангардом міжнародного пролетаріату. Основною проблемою для МКР як і раніше залишається розсіювання сил і головна небезпека – ревізіонізм. Його єдність побудована на основі і керівництві марксизму – сьогодні марксизму-ленінізму-маоїзму – і його застосування до конкретної практики революції в кожній країні і до процесу світової революції.

Голова Мао сказав нам: «Історія міжнародного комуністичного руху показує нам, що пролетарська єдність консолідується і розвивається в боротьбі з опортунізмом, ревізіонізмом і дивізійством». Нинішня дисперсія виникла з капіталістичною реставрацією в СРСР і в Народному Китаї, і вона посилилася появою правої опортуністичної лінії – ревізіоністської і капітуціоністської – (ПОЛ Р&К) в Перу, ревізіоністської зради «прачандизму» в Непалі і «авакіанітського» ліквідаційного ревізіонізму в Революційному інтернаціоналістичному русі (RIM), серед інших проявів нового ревізіонізму в різних партіях і організаціях. Дивізіонізм і наступна розпорошеність були результатом зради новим ревізіонізмом фундаментальних принципів марксизму в пролетарському русі.

Сучасна демаркаційна лінія між марксизмом і ревізіонізмом полягає в: 1) визнанні або невизнанні маоїзму третьою, новою і вищою стадією марксизму і необхідності боротьби з ревізіонізмом і всім опортунізмом; 2) визнавати чи не визнавати всемогутність революційного насильства з метою здійснення революції в кожній своїй країні; 3) визнаючи або не визнаючи необхідності знесення старого державного апарату і заміни диктатури буржуазії диктатурою пролетаріату; 4) визнаючи або не визнаючи необхідності революційної партії пролетаріату. 5) визнаючи або не визнаючи необхідності пролетарського інтернаціоналізму.

МКР не може дати жодного кроку до свого возз’єднання без боротьби з ревізіонізмом і всім опортунізмом непримиренно і нерозривно від боротьби з імперіалізмом і всією реакцією. Саме тому ми засновуємо себе на принципі «дволінійної боротьби як рушійної сили партійного розвитку», який є визначальним для формулювання і відстоювання червоної пролетарської лінії і для боротьби з іншими непролетарськими лініями, іншими словами, для утримання партії червоною.

Загальний контрреволюційний наступ, який був розв’язаний на початку 90-х років минулого століття – головним чином янкі-імперіалізмом – зазнає поразки від марксистсько-ленінсько-маоїстського революційного контрнаступу через Народні війни, боротьбу за національне визволення і боротьбу, розроблену пролетаріатом і пригнобленими народами світу. Ми вітаємо героїчні Народні війни в Індії, Перу, Туреччині та на Філіппінах та національно-визвольну збройну боротьбу.

Класова боротьба в епоху імперіалізму і світової пролетарської революції – епохи, в яку ми опинилися, епохи загальної кризи і змітання імперіалізму – йде за логікою народу, яка була встановлена головою Мао Цзетуном, згідно з якою остаточної поразки пролетаріату не існує. Таким чином, капіталістичні реставрації в СРСР (1956 р.) і в Китаї (1976 р.) не можуть зупинити революційний марш міжнародного пролетаріату на його шляху, щоб остаточно прижитися при владі. Ці поразки є лише моментами в розвитку протиріччя між революцією і контрреволюцією, з яких ми черпаємо уроки, щоб не допустити реставрації в майбутньому. Кілька десятиліть диктатури пролетаріату, яка започаткувала будівництво соціалізму більш ніж у третині світу, породили найбільші соціальні перетворення та досягнення для мас в історії людства, яких ніколи раніше не було досягнуто.

Кінець соціал-імперіалістичного СРСР на початку 90-х років представляв собою не поразку марксизму і не провал соціалізму, а банкрутство ревізіонізму, що розкладається, і соціал-імперіалізму. Марксизм – сьогодні марксизм-ленінізм-маоїзм – є найбільш повним, прогресивним і раціональним вченням всієї історії людства; він являє собою нове, тому що це світогляд, ідеологія останнього і найпередовішого класу в Історії: пролетаріату; клас, який усвідомлює свою історичну роль бути могильником капіталізму, а отже, і всього класового суспільства. Маоїзму протистоїть вся декадентська і застаріла буржуазна ідеологія і її ревізіоністські відхилення.


Протягом більш ніж 170 років, починаючи з Маніфесту комуністичної партії в 1848 році, ідеологія пролетаріату виникла і розвивалася в горнилі класової боротьби в три етапи: 1) марксизм, 2) марксизм-ленінізм і 3) марксизм-ленінізм-маоїзм. Маоїзм – всемогутня наукова ідеологія міжнародного пролетаріату, він всемогутній, тому що це правда; третя, нова і вища стадія марксизму; нинішній марксизм, який ми відстоюємо, захищаємо і в основному застосовуємо.

Новий ревізіонізм ПОЛ в Перу, так званий «прачандаїзм» і «авакіанство» і т.д., виступають в рамках міжнародного пролетарського руху в рамках загального контрреволюційного наступу, як антимаоїстська контр-течія, яка намагається стримати Світову пролетарську революцію. Новий ревізіонізм зводить нанівець марксизм, партію, соціалізм, диктатуру пролетаріату. Однак центр її нападів сконденсований в запереченні Народної війни як істотного і нероздільного питання маоїзму.

Основоположним в маоїзмі є Влада, іншими словами, влада пролетаріату, влада диктатури пролетаріату, влада, заснована на збройній силі на чолі з комуністичною партією. Зокрема: 1) Влада під керівництвом пролетаріату в рамках демократичної революції; 2) Влада диктатури пролетаріату в соціалістичній революції і послідовних культурних революціях; 3) Влада, заснована на збройній силі на чолі з комуністичною партією, завойованої і захищеної шляхом Народної війни.

Голова Мао встановив стратегію і тактику світової революції. Розвиток світової революції є головним у запобіганні світовій імперіалістичній війні, і – якщо вона почнеться – ми, комуністи, повинні протистояти їй світовій революційній війні. Це вимагає від нас очолити Народну війну, щоб протистояти імперіалістичним війнам агресії проти пригноблених націй в Азії, Африка, Латинській Америці і навіть у самій Європі. Навіть без імперіалістичної агресії ми повинні очолити Народну війну, щоб зробити революцію, охоплюючи країни та континенти, поки не просунумося до світової революції, якою ми зметемо імперіалізм та реакцію з лиця Землі. Таким чином, вона відповідає нам, здійснюючи світову революцію через революційну війну, а основу для неї складають пригноблені народи.

Тому фундаментальним аспектом маоїзму є Влада. Народна війна і влада для класу є невід’ємною і невіддільною частиною маоїзму – політичної і військової концепції пролетаріату: Влада завойована і захищена збройною силою на чолі з комуністичною партією.

Війна за незалежність, Народна війна, є вищою формою боротьби – за допомогою якої вирішуються фундаментальні проблеми революції; саме військова стратегія відповідає політичній стратегії (завоюванню влади) перетворення суспільства на користь Класу і народу; це основна форма боротьби, а Народна армія є основною формою організації, армією нового типу, яка бореться, мобілізується і виробляє. Народна війна – це війна мас, очолювана комуністичною партією за завоювання і захист Нової влади для пролетаріату.

Для проведення Народної війни необхідно мати на увазі чотири фундаментальні проблеми: 1) ідеологія пролетаріату – марксизм-ленінізм-маоїзм – застосована до конкретної практики та особливостей революції в кожній країні, або пригноблених країнах, або імперіалістичних країнах; 2) необхідність комуністичної партії очолити Народну війну; 3) конкретизація політичної стратегії на її шляху; 4) базові райони. Нова держава або Фронт-Нова держава – що формується в базових районах – є ядром Народної війни.

З метою створення базових районів голова Мао встановив три основні вимоги: 1) мати збройні сили, 2) перемагати противника, 3) мобілізувати маси. Тобто, розвивати партизанську війну для знищення живих сил ворога, створюючи таким чином порожнечу влади з метою встановлення, конструювання та захисту нової Влади – руйнування старих суспільних відносин виробництва та побудови нових. Звідти розвивається протиріччя Нова влада/Нова держава проти Старої держави, через різні моменти відновлення та контрвідновлення, відповідно до плинності війни.

Імперіалізм – вища і остання стадія капіталізму, він монополістичний, паразитичний, що розкладається і агонізує. Саме в своїй загальній і останній кризі і через цю ситуацію її переслідує неминуча циклічна криза, яка все більше загострюється і поглиблюється. Ось чому він завжди повинен починатися з нижньої точки. Вона тільки там буде зметена світовою революцією.

Імперіалізм – це тенденція до реакції та війни. Імперіалізм і світова реакція зруйнуються в розпал комплексу всіляких воєн, вони будуть зметені з лиця Землі революцією, і з’явиться соціалізм. Ленін встановив, що “імперіалізм – це колос з глиняними ногами”, а голова Мао сказав стратегічно, що ми повинні повністю зневажати імперіалізм. Тактично ми повинні поставитися до цього серйозно.

Мао утвердив свою велику тезу: “Наступні 50-100 років або близько того, станом на сьогодні, будуть великою епохою радикальної зміни суспільного ладу в світі, епохою, яка похитне землю, епохою, з якою не можна порівняти жодну іншу попередню історичну епоху. Живучи в таку епоху, ми повинні бути готові вести велику боротьбу, форми якої матимуть багато різних характеристик з минулого”(Мао Цзе-тун, «З промови перед зустріччю з 7000 кадрами в 1962 році»)

Процес Всесвітньої пролетарської революції – в якому ми розвиваємося в цей період – є тим, в якому імперіалізм і світова реакція будуть зметені з лиця Землі. Таким чином, революція стала історично і політично принциповою тенденцією в сучасному світі.

Загострюються всі принципові протиріччя цієї епохи, головним з яких є протиріччя між пригнобленими народами і імперіалізмом. Об’єктивні умови ще ніколи не були настільки дозрілими для революції. Розвиток суб’єктивних умов просувається вперед, розбиваючи занепадаючий загальний контрнаступ і розбиваючи песимізм і капітуляціонізм, пропагований і поширений ревізіонізмом. Умови з кожним днем все сприятливіші для революції.

Розвиток світової пролетарської революції вимагає більшої кількості народних воєн. Необхідно створити або відновити комуністичні партії – за кожним випадком – у кожній країні, застосувавши вчення Леніна “піти далі в найглибші маси”, “виховувати їх у практиці революційного насильства”, “змітати колосальну купу сміття, невпинно борючись з опортунізмом і ревізіонізмом”.

Нинішня міжнародна конференція і нова організація, яка народжується цим актом, є досягненнями міжнародного пролетаріату і вражаючим ударом по загальному контрреволюційному наступу імперіалізму і світової реакції, а також по ревізіонізму і всьому опортунізму.

Нова міжнародна організація є центром ідеологічної, політичної та організаційної координації, заснованої на демократичному централізмі та вирішенні проблем шляхом взаємних і постійних консультацій між партіями та організаціями, які їй відповідають, і вона поширить цю процедуру на всіх тих, хто – беручи участь з однаковими принципами та цілями – перебуває поза нею. Завдання нової міжнародної організації полягає в боротьбі за нав’язування маоїзму як єдиного командування і провідника Світової пролетаріатної революції, що служить конституції або відновленню марксистсько-ленінсько-маоїстських комуністичних партій (відкладене стратегічне завдання) і служить для початку, розвитку і координації Народних воєн у світі в напрямку відновлення Комуністичного Інтернаціоналу.

II. ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПОЛІТИЧНОЇ ЛІНІЇ ДЛЯ МКР

Застосовуючи марксизм-ленінізм-маоїзм до конкретної практики революції в кожній країні і Світової революції, ми вказуємо на наступні основи становлення і розвитку Загальної політичної лінії міжнародного комуністичного руху:

1. Нова Ера

З виникненням імперіалізму світ був розділений між жменькою гнітючих народів, з одного боку, і великою кількістю пригноблених націй з іншого, що назріло в умовах світової революції.

Тріумф Великої соціалістичної Жовтневої революції 1917 року на чолі з великим Леніним і більшовицькою партією ознаменував надзвичайну віху в Загальній історії. Це кінець світової буржуазної революції і відкриття Нової ери, де пролетаріат – це клас, який передбачає знищення імперіалізму, бюрократичного капіталізму і напівфеодалізму: епохи імперіалізму і світової пролетарської революції. До великої Жовтневої революції було багато революцій, кожна з них надавала нового імпульсу суспільству. Однак ці революції лише замінили систему експлуатації на іншу.

Велика Соціалістична Жовтнева Революція (ВСЖР) була першою революцією, яка була задумана і проведена з метою створення суспільства, вільного від експлуатації і гноблення, – безкласового суспільства. Велика соціалістична Жовтнева революція стала радикальним переломним моментом в історії людства. Це відкрило Нову еру на сяючому і довгому шляху, який веде до соціалізму і комунізму.

ВСЖР потенціював революційне насильство як незамінну зброю для перетворення всього світу. Ленін говорив: “Під час Жовтневої революції … революційне насильство досягло блискучого успіху”. Приймаючи марксистський принцип революційного насильства як універсальний закон, ми підтверджуємо себе в установленому головою Мао твердженні, що “Влада виростає з дула рушниці” і що “ми виступаємо за теорію всемогутності революційної війни”.

Для того, щоб оцінити світ у цю Нову Еру, ми бачимо, що виражені чотири принципові протиріччя: 1) протиріччя між капіталізмом і соціалізмом – протиріччя між двома кардинально різними системами – охопить весь цей період і він буде одним з останніх, які будуть вирішені, воно триватиме навіть після захоплення Влади; 2) протиріччя між буржуазією і пролетаріатом – це протиріччя між двома протилежними класами – збережеться і після захоплення Влади, воно проявляється в різних ідеологічних, політичних і економічних формах аж до її вирішення, коли ми увійдемо в комунізм; 3) міжімперіалістичні протиріччя – це протиріччя між імперіалістами для світової гегемонії; воно відбувається між наддержавами, серед наддержав і імперіалістичних держав і серед імперіалістичних держав; 4) протиріччя між пригнобленими націями і імперіалізмом – це боротьба за звільнення пригноблених народів за знищення імперіалізму і реакції; це історично принципове протиріччя протягом усієї епохи імперіалізму; Однак будь-яке з чотирьох принципових протиріч може стати принциповим відповідно до конкретних обставин класової боротьби, але історично принципове протиріччя знову проявить себе як таке до свого остаточного вирішення.

Нам, марксистам-ленінстам-маоїстам, належить здійснити три види революції, щоб в перспективі досягти нашої кінцевої мети – комунізму: 1) демократична революція – буржуазна революція нового типу, очолювана пролетаріатом у відсталих країнах – встановлює спільну диктатуру пролетаріату, селянства і дрібної буржуазії, і – за певних умов – середньої буржуазії, всі під гегемонією пролетаріату в особі його комуністичної партії; 2) соціалістична революція – в імперіалістичних країнах – яка встановлює диктатуру пролетаріату; 3) культурні революції – вони здійснюються з метою продовження революції при диктатурі пролетаріату, підпорядкування і ліквідації будь-якої появи капіталізму і боротьби зі спробами капіталістичної реставрації – вони служать зміцненню диктатури пролетаріату і маршу до комунізму.

Голова Мао вчив нас, що «заміна старого на нове є універсальним, вічним і невідворотним законом». Це закон історії, який у боротьбі за встановлення нового суспільного ладу класи не можуть нав’язати себе в одній-єдиній спробі, одним єдиним ударом, і він не може бути іншим з пролетаріатом. Капіталістичні реставрації в СРСР (1956) і в Китаї (1976) є частиною протиріччя між соціалізмом і капіталізмом – історичної боротьби за заміну старого новим.

Ленін попереджав, що експлуатуючі класи ніколи не підуть у відставку після поразки і експропріації. Їхня ненависть і намагання відновити капіталізм були б сторицею вражені їхньою поразкою. Їхні побажання та наміри реставрації перетворяться на спроби реставрації. Ось чому вони повинні бути твердо підкорені диктатурі пролетаріату, щоб створити умови для вимирання класів. Ленін проголосив: «ліквідація капіталізму і його слідів і введення принципів комуністичного порядку становить зміст нової епохи в історії всього світу, що почалася зараз».

Таким чином, Ленін зазначав, що це завдання займе багато часу і що – для повної ліквідації класів – необхідно не тільки ліквідувати експлуатуючі класи, а й усунути відмінності між містом і селом, робітниками і селянами, ручною та інтелектуальною працею та іншими відмінностями.

Це протиріччя вирішиться тільки шляхом тривалого і складного процесу відновлення і контрреставрації, поки в усьому світі не закріпиться диктатура пролетаріату і соціалізму. Таким чином, прокладаючи шлях до зникнення всіх соціальних класів – якими гасне і держава, – і людство входить в вічно сяючий і золотий комунізм. Голова Мао вчив, що: “соціалізм з часом замінить капіталістичний лад; Це об’єктивний закон, незалежний від волі людини. Наскільки реакціонери намагатимуться зупинити колесо історії, рано чи пізно революція відбудеться і, без сумніву, переможе”.

2 . Процес Світової Революції

У всьому світі діють дві сили: міжнародний комуністичний рух і національно-визвольний рух, перша – провідна, а друга – опорна.

Національно-визвольний рух – це сила, яка діє всередині народів, пригноблених імперіалізмом і реакцією. У 1910-х роках Ленін приділяв максимальну увагу боротьбі в Індії, Китаї, Персії, висуваючи, що соціалістична революція буде не однозначно і виключно пролетаріатом проти власної буржуазії, а всіх колоній проти своїх гнобителів. Він говорив, що відбувається злиття сил: міжнародного пролетарського руху, який діє в усьому світі, і національно-визвольного руху пригноблених народів, і, враховуючи, що маси в пригноблених націях складають більшість світового населення, саме вирішальною вагою стане світова революція. Він приходить до висновку, що революція зміщується в бік пригноблених націй, але це не заперечує революції в імперіалістичних країнах. Крім того, він показує, що соціалістична держава – як і СРСР – може розвиватися в розпал імперіалістичної облоги. Так діє закон нерівномірного розвитку революції в світі.

Далі розвиваючи Маркса, Ленін закладає в основу стратегії світової революції з підриву імперіалізму, об’єднання боротьби національного визволення з боротьбою міжнародного пролетарського руху і розвитку революції. Хоча «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!» – це лема для комуністів, він висуває, що лемою, яка повинна керувати боротьбою двох сил, повинні бути «Пролетарі всіх країн і народів світу, єднайтеся!». Останній об’єднує пролетарський рух за будівництво соціалізму в імперіалістичних країнах з боротьбою національного визволення в колоніальних і напівколоніальних країнах, лема, яка була прийнята Комуністичним Інтернаціоналом.

Голова Мао – розробляючи стратегію і тактику світової революції – конкретизував цю лему відповідно до поставлених на даний момент завдань: “Марксисти-ленінці всіх країн, єднайтеся! Революційні народи всього світу, об’єднуються; повалити імперіалізм, тогочасний ревізіонізм і всіх реакціонерів різних країн!” Таким чином, він сплавляє національно-визвольний рух з міжнародним комуністичним рухом і ці дві сили дають поштовх до розвитку світової історії.

Міжнародний пролетарський рух – це теорія і практика міжнародного пролетаріату. Пролетаріат бореться у трьох сферах – ідеологічній, політичній та економічній – і оскільки вперше з’являється в історії як останній клас, він робить це в боротьбі. Виділяються такі віхи: 1848 рік, коли комуністичний маніфест, написаний Марксом і Енгельсом, встановлює основу і програму пролетаріату; 1871 рік, Паризька комуна, де вперше пролетаріат захоплює владу; 1905 р., загальна репетиція революції; 1917 рік, тріумф Жовтневої революції в Росії, клас встановлює диктатуру пролетаріату і відкриває нову еру; 1949 рік, торжество китайської революції, спільна диктатура революційних класів на чолі з пролетаріатом і безперервний крок до соціалістичної революції вирішується, вона змінює співвідношення сил у світі; і десятиліття 1960 року з Великою пролетарською культурною революцією на чолі з головою Мао Цзе-туном, революція триває при диктатурі пролетаріату в гострій боротьбі між реставрацією і контрреставрацією.

Ми повинні розвивати боротьбу за вимоги, що служать боротьбі Влади. Пролетаріат породжує профспілку і страйк в рамках своєї боротьби за вимоги, які є не тільки інструментами боротьби за вимоги, але вони «кують клас для майбутніх великих битв». Страйк є головним інструментом боротьби за вимоги, а загальний страйк є доповненням до заколоту.

Пролетаріат створює політичний апарат: Комуністичну партію, яка абсолютно протилежна і відмінна від інших партій, вона має на меті захоплення політичної влади, як це визначив Маркс. Ленін встановив характер партії нового типу в боротьбі з заважаючим впливом старого ревізіонізму, який породив буржуазні робітничі партії, засновані на робочій аристократії, профспілковій бюрократії, парламентському кретинізмі і пристосовані до старого порядку.

Голова Мао Цзе-дун розвинув побудову партії навколо гармати та висунув взаємопов’язану конструкцію трьох інструментів: комуністичної партії, армії нового типу та революційного Об’єднаного фронту, серед яких центром є комуністична партія.

Пролетаріат створює ідеологію для світової пролетарської революції: марксизм-ленінізм-маоїзм.

Маркс сформулював і заклав основи діалектичного матеріалізму і застосував його до аналізу капіталу – капіталістичного суспільства – і відкрив закон розвитку історії. Маркс і Енгельс зібрали найкраще, що було створено людством: німецьку класичну філософію, англійську політичну економію та французький соціалізм, щоб закласти основи ідеології пролетаріату. Після смерті Маркса Енгельс завершив роботи Маркса, які ще не були завершені, такі як друга і третя книги «Капіталу». Він систематизував і визначив марксизм як цілісну і гармонійну теорію міжнародного пролетаріату. За словами В. І. Леніна: “неможливо зрозуміти марксизм і висловити його повністю, не беручи до уваги всі праці Енгельса.” Марксизм ніколи не робив жодного кроку в житті без боротьби з хибними ідеями і позиціями. Таким чином, їй довелося протистояти Прудону та анархізму, правим відхиленням і нібито творчим розробкам Дюрінга, опортуністичним позиціям, які виникли в соціал-демократичній партії Німеччини.

Наші безсмертні засновники Маркс і Енгельс за допомогою наукового аналізу показали крах капіталізму та його неминучий перехід у комунізм, де більше не буде експлуатації людини людиною. Вони встановили, що місія пролетаріату всіх країн полягає в тому, щоб піднятися на революційну боротьбу проти капіталізму і зібрати всіх робітників і експлуатованих, щоб знищити його і будувати соціалізм і комунізм на його попелищі.

Після смерті Енгельса розвинувся старий ревізіонізм – з Бернштейном і Каутським – і Ленін боровся з ними і переміг їх. Підводячи підсумок, марксизм – на своїй першій стадії – заснує марксистську філософію або діалектичний матеріалізм, марксистську політичну економію та науковий соціалізм.

Ленін розвинув марксизм і підняв його на другу стадію — марксизм-ленінізм. Він зробив це в запеклій боротьбі зі старим ревізіонізмом. Вони заперечували марксистську філософію, кажучи, що потрібно спиратися на неокантизм, який є ідеалізмом, а не діалектичним матеріалізмом. У політичній економії вони заперечували зростання пауперизації, таким чином вони стверджували, що капіталізм відповідає вимогам пролетаріату; вони заперечували додаткову вартість та імперіалізм. У науковому соціалізмі вони виступали проти класової боротьби, проти революційного насильства, диктатури пролетаріату, поширюючи пацифізм і парламентський кретинізм.

Ленін вчив, що революційна політика пролетаріату забезпечується його авангардною партією. Без свого Генерального Штабу – Комуністичної Партії – пролетаріат не може виконати свою головну роль у перетворенні світу. Завдяки існуванню Революційної Партії Нового Типу, створеної та очолюваної Леніним, Російський пролетаріат зміг скористатися революційною ситуацією та відповісти на імперіалістичну війну революційною громадянською війною. Голова Мао сказав: “З народженням революційних партій такого типу змінилася фізіономія світової революції”.

Ревізіонізм полягає в перегляді марксистських принципів, посилаючись на нові обставини. Ленін говорив, що ревізіонізм – це передовий загін буржуазії в рядах пролетаріату і що для боротьби з імперіалізмом необхідно боротися з ревізіонізмом – тому що це дві сторони однієї медалі. Ленін підкреслює, що ревізіонізм намагається розділити профспілковий рух і політичний рух пролетаріату і породжує розкол соціалізму. Крім того, в рамках цієї безпомилкової і непримиренної боротьби з ревізіонізмом Ленін висуває – в контексті підготовки і початку Першої світової війни – перетворення імперіалістичної війни на революційну, таким чином викриваючи старих ревізіоністів як соціал-патріотів і соціал-шовіністів; він висуває, що під час революції необхідно створювати нові організації, тому що реакція атакує легальні та відкриті організації, і ми повинні збирати таємні апарати, навіть для масової роботи. Потім він матеріалізував Жовтневу революцію з Комуністичною партією та через збройне повстання.

Товариш Сталін продовжить справу Леніна і – в процесі будівництва соціалізму в СРСР – боротиметься проти правого опортунізму і зради Троцького, Зінов’єва, Каменєва і Букаріна. Сталін розгортав цю боротьбу 13 років і це неправда, що він вирішував справи адміністративно.

У роки світової війни СРСР під керівництвом товариша Сталіна був змушений застосувати для захисту своєї території випалену землю, захист соціалістичної Батьківщини коштував понад 25 мільйонів життів. У складній і складній ситуації під керівництвом товариша Сталіна зміцнилася диктатура пролетаріату і перемогла побудова соціалізму. П’ять п’ятирічних планів, які застосовувалися протягом двадцяти п’яти років, призвели до найбільшого перетворення у виробничих відносинах, до найпотужнішого розвитку продуктивних сил в історії та найбільших соціальних досягнень народних мас, які бачили до того часу.

Ми виходимо з позиції голови Мао щодо ролі товариша Сталіна, що він був великим марксистом. Крім того, ми повинні мати на увазі, що він був тим, хто блискуче дав визначення ленінізму. Ми, комуністи, сьогодні маємо завдання взяти на себе захист його ролі в Другій світовій війні в Комуністичному Інтернаціоналі, зокрема на його 7-му Світовому Конгресі.

Голова Мао Цзедун, розвиваючи марксизм-ленінізм-маоїзм, піднімає марксизм на найвищу вершину, перетворюючи теорію пролетаріату на марксизм-ленінізм-маоїзм. Він виконав це завдання в розпал наполегливої ​​та наполегливої ​​боротьби, знищивши праві опортуністичні лінії всередині Комуністичної партії Китаю – тут ми висвітлюємо знищення ревізіоністських ліній Лю Шао-чі та Дена Сяопіна; а на міжнародному рівні очолив боротьбу й переміг сучасний ревізіонізм Хрущова.Він матеріалізував демократичну революцію в Китаї, безперервний перехід до соціалістичної революції та Великої пролетарської культурної революції (ВПКР).

В історичній перспективі ВПКР є найбільш трансцендентним у розвитку марксизму-ленінізму, який зробив голова Мао; це вирішення великої невирішеної проблеми продовження революції під диктатурою пролетаріату; «це новий етап, ще глибший і ширший, у розвитку соціалістичної революції».

Висвітлимо два питання: 1) ВПКР є новою віхою в розвитку диктатури пролетаріату до вкорінення пролетаріату у владу, яка була закріплена революційними комітетами «Три в одному»; і 2) відновлення капіталізму в Китаї – після контрреволюційного перевороту в 1976 році, здійсненого клікою Дена – не є запереченням ВПКР, а просто частиною боротьби між реставрацією та контрреставрацією, і, навпаки, воно показує нам трансцендентне історичне значення ВПКР має в невблаганному марші людства до комунізму.

У цих умовах відбувся найбільш карколомний політичний процес і найбільша політична масова мобілізація, яку будь-коли бачили на Землі, цілі яких Голова Мао визначає так: «Нинішня Велика Пролетарська Культурна Революція абсолютно необхідна і дуже своєчасна для консолідації диктатури пролетаріату щоб не допустити реставрації капіталізму і побудувати соціалізм».

Голова Мао стверджував, що відсутність правильної ідеологічно-політичної точки зору відповідає відсутності душі, і що ВПКР є великою революцією, яка має на меті змінити душу людей – іншими словами, світогляд, ідеологію – підняття пролетаріату і широких мас на боротьбу за владу, захист диктатури пролетаріату, світової революції і комунізму.Таким чином, ми, комуністи, маємо три великі мечі: нашого засновника Маркса, великого Леніна та Голову Мао Цзедуна, наше велике завдання полягає в тому, щоб підтримувати, захищати та застосовувати марксизм-ленінізм-маоїзм, ставлячи його командою та проводником світової революції.

Шлях героїзму і великих соціальних перетворень світової пролетарської революції конкретно почався в 1871 році з безсмертної Паризької Комуни, за якою послідувала революція 1905 року в Росії. Згодом, у розпал першої імперіалістичної світової війни, вона перемогла Великою соціалістичною Жовтневою революцією 1917 року, відкривши нову еру загальної історії.

Ще раз і невдовзі після цього імперіалізм виявляв свою загальну кризу розкладу та відкрив конфронтацію між своїми головними силами, щоб вийти з кризи та перевизначити нову світову гегемонію з відродженням другої великої імперіалістичної війни. Війна перетворилася на великі національно-визвольні битви в усьому світі й загострила протиріччя між революцією й контрреволюцією, що призвело до розгрому фашизму й великого тріумфу СРСР і Червоної Армії, а також багатьох інших демократичних революцій у Європи та Азії, які породили широкий соціалістичний табір.

З великою китайською революцією ознаменувалося нове співвідношення стратегічної тупикової ситуації світових сил між капіталізмом і соціалізмом. Весь період після Другої світової війни був запеклими битвами між імперіалізмом і соціалізмом. Янкі-імперіалісти досягли гегемонії в капіталістичному таборі і погрожували світу шантажем атомної бомби, що відлунило класовою боротьбою в усьому світі.

В СРСР праве крило КПРС піднялося, щоб перешкодити розвитку соціалізму і – зі смертю великого товариша Сталіна – скористалося моментом, щоб піти в наступ, і сучасний ревізіонізм вийшов на світло, який підірвав диктатуру пролетаріата і єдність міжнародного комуністичного руху. На 20-му з’їзді КПРС у 1956 р. Хрущовський ревізіонізм став шаленим і узурпував керівництво партією Леніна і Сталіна та Червоною армією. Завдяки державному перевороту було узурповане керівництво пролетаріатом, що призвело до буржуазної реставрації в СРСР.

Зіштовхнувшись із цим фактом, імперіалізм роздуває та розгортає наступ у багатьох країнах – шляхом державних переворотів, щоб поглибити своє панування та протистояти хвилі національно-визвольної боротьби, яка точилася в Азії, Африці та Латинській Америці. КПК з головою Мао на чолі та кількома партіями піднялася проти хрущовського ревізіонізму та імперіалізму та на захист світової революції, розпочавши найбільшу ідеологічну конфронтацію, яку коли-небудь бачили. Весь цей процес загострив внутрішню боротьбу всередині комуністичних партій у всьому світі.

У Китаї ліве крило КПК – під Великим Керівництвом Голови Мао – перейшло в наступ на захист марксизму-ленінізму та думки Мао Цзедуна. Вони розв’язали Велику пролетарську культурну революцію, яка поглибила соціалістичну революцію. Він синтезував шлях до здійснення класової боротьби та революції в умовах диктатури пролетаріату – питання надзвичайної важливості в марксизмі, яке до того часу не було вирішене. Це на десять років перешкоджало буржуазній реставрації в Китаї. Зі смертю голови Мао правокапіталісти з клікою Дена отримали підбадьорення і змогли атакувати та узурпувати владу диктатури пролетаріату.

Тоді світова революція залишилася без свого базового района і вступила в новий період розпорошення МКР. У боротьбі проти сучасного ревізіонізму, на захист марксизму-ленінізму-думки Мао Цзедуна партії, що відродилися в багатьох країнах світу, розв’язали народні війни.Таким чином, факел світової пролетарської революції підтримувався у збройній боротьбі у вигляді народної війни в Індії, на Філіппінах, у Туреччині, а потім у Перу. Особливо з народною війною в Перу – під Великим Керівництвом Голови Гонсало, шляхом застосування думки марксизму-ленінізму Мао Цзе-дуна до перуанської революції – в якій маоїзм був визначений як новий, третій і вищий етап розвитку марксизму.

В умовах загострення загальної кризи імперіалізму розгорнувся новий загальний контрреволюційний наступ на чолі з янкі. Однак вони могли лише домогтися загострення всіх протиріч системи, вводячи світ у все більший безлад і прискорюючи його розкладання. Це породило великий підйом експлуатованих та пригноблених мас у всьому світі, продовження і поштовхи триваючих воєн народів та підготовку до початку багатьох інших, а також посилення грабіжницьких війн проти пригноблених націй з серйозним загострення міжімперіалістичних протиріч.

Зіткнувшись із нинішньою ситуацією, ми, комуністи, стоїмо перед великим викликом зробити стрибок у МКР шляхом об’єднання навколо марксизму-ленінізму-маоїзму та визначення його загальної політичної лінії, щоб протистояти загальному контрреволюційному наступу імперіалізму, який зараз розірвав на частини у своїх гострих суперечностях.

Загальна історія вступає в новий період революції. Сьогодні комуністи виступають за те, щоб чітко визначити момент початку ВПР. Це ключ до розуміння співвідношення сил у нинішньому світі, нашої ситуації та ситуації ворога, щоб служити просуванню революції у світі.

Голова Мао навчив нас, що шлях звивистий, але перспективи блискучі. Революція переможе в усьому світі, і комунізм засяє над Землею раніше, ніж пізніше, залежно від дій комуністів.

3. МІЖНАРОДНЕ СТАНОВИЩЕ

Підтримуючи тезу Леніна, економічні відносини імперіалізму складають основу існуючої міжнародної ситуації. Протягом усього 20-го століття ця нова особлива фаза капіталізму – його вища й остання стадія – була повністю визначена, і поділ світу на пригноблені країни та країни-гнобителі є відмінною рисою імперіалізму. Весь процес капіталістичного суспільства характеризується протиріччям між пролетаріатом і буржуазією в якості фундаментального протиріччя. Тим не менш, у світі розвиваються три фундаментальні суперечності, коли воно переходить від немонополістичного капіталізму до монополістичного капіталізму – або імперіалізму:

Перша суперечність: між пригнобленими націями, з одного боку, та імперіалістичними наддержавами та державами з іншого. Це головне протиріччя сьогодення і водночас головне протиріччя епохи імперіалізму. Світ розділений: з одного боку переважна більшість пригноблених націй – колоніальних або напівколоніальних країн (останні мають лише формальний суверенітет чи незалежність, вони економічно, політично, військово та культурно підкорені імперіалізму); з іншого боку є жменька імперіалістичних держав, або наддержав, або держав – в обох випадках вони є націями-гнобителями. З боку імперіалістичних держав імперіалізм янкі є єдиною гегемоністською супердержавою. Росія все ще є атомною наддержавою, і є жменька імперіалістичних держав другого рівня.

Імперіалізм янкі є найбільшим експортером капіталу в світі, що виражається у величезних диспропорціях в його економіці. Щоб зберегти свою гегемонію, імперіалізм змушений вести багато воєн одночасно, а також мати військову присутність на всіх континентах. Це призводить до величезних економічних витрат на утримання величезної військової техніки, шпигунство та приховані операції, кредитні витрати від минулих і поточних воєн, підтримку ветеранів війни; не кажучи вже про високу соціальну ціну, яка завдана їхній власній землі, про зневагу до життя та гідності мас пригноблених націй, про геноцид, який вони застосовують, щоб підкорити їх, що живить класову ненависть з боку всіх народів світу.

Зі свого боку, у пригноблених країнах проживає найбільше і найбідніше населення, вони піддаються імперіалістичному гніту, вони живуть в умовах, які не відповідають рівню розвитку, досягнутого людством, вони страждають від загибелі своїх умов життя, природного середовища і систематичними грабіжницькими війнами імперіалізму та їхніх місцевих лакеїв.

Бюрократичний капіталізм розвивається в цих країнах на напівфеодальних і напівколоніальних засадах. Вона породжує відповідні політико-ідеологічні жанри і систематично перешкоджає національному розвитку, експлуатує пролетаріат, селянство і дрібну буржуазію, обмежує середню буржуазію.

Невизнання напівфеодального характеру пригноблених країн і, таким чином, необхідності селянської війни для його вирішення, закінчується запереченням необхідності демократичної революції в цих країнах, необхідності розвитку Народної війни як унітарної війни – в якій сільська місцевість є головною, а місто є необхідним доповненням – щоб покінчити з напівфеодалізмом, імперіалізмом і бюрократичним капіталізмом.

Світова криза продовжуватиме перекидатися на пригноблені країни, і поки вони залишатимуться в цьому стані, вони залишатимуться здобиччю імперіалістичного переділу. Політика імперіалізму – це подальша реакція і насильство над пригнобленими націями для подальшого національного підкорення або грабіжницьких війн. План імперіалістів — поділ країн і новий переділ світу, заснований на відносинах військової сили і просуванні в окупації стратегічних позицій. Вони прагнуть не до миру, а до підкорення народів через капітуляцію за допомогою нав’язаних «угод» і «мирних угод», в яких вони лише формалізують те, чого досягли на полі бою.

Пригноблені країни Азії, Африки та Латинської Америки, як зазначив Голова Мао, є зонами революційних бур і базою для світової пролетарської революції. Слід підкреслити, що пригноблені країни поширюються навіть на саму Європу.

Ми підтверджуємо, що справжнє національне самовизначення може бути досягнуто лише шляхом революції нової демократії чи соціалістичної революції, залежно від кожного випадку, до якого необхідно заснувати або відновити комуністичні партії нового типу, марксистсько-ленінсько-маоїстські партії, здатні ведення революції до її кінця. Голова Мао майстерно синтезував усю боротьбу в пригноблених націях за допомогою наступного великого керівництва: «Країни хочуть свого суверенітету, нації хочуть свого звільнення, а народи хочуть революції!»

Друге протиріччя: між пролетаріатом і буржуазією.

Економічна криза 2008 року, яка почалася як фінансова криза в США, обрушилася на маси в пригноблених країнах і навіть у самих імперіалістичних країнах. Тим самим вона вдарила по пролетаріату імперіалістичних країн, які протягом усього 20 століття розгорнули гостру боротьбу за захист завойованих ними досягнень. Наслідки цієї кризи не вдалося подолати, тому відновлення зайнятості відбувається за рахунок гіршої якості, нижчої заробітної плати та збільшення робочого дня. Відновлення відбувається за рахунок посилення надмірної експлуатації класу.

Протиріччя пролетаріат-буржуазія загострюється також внаслідок міграційних хвиль тисяч біженців із війни та загалом бідняків, які, тікаючи від імперіалістичної війни та жорстокої експлуатації та гніту в напівколоніях, згущують ряди пролетаріату в імперіалістичних країнах. Ці міграційні хвилі є наслідком самої системи, і «гуманітарна трагедія», до якої вони призводять, приносить користь монополіям в імперіалістичних країнах, зменшуючи витрати виробництва шляхом зменшення зарплат цієї робочої сили, яка їм нічого не коштувала.

При цьому самі імперіалісти цинічно транслюють у своїх ЗМІ про небезпеку «тероризму» цих іммігрантів, розпалюють шовіністичну істерію, живлять расизм і націоналізм. Імперіалізм застосовує свою шовіністичну реакційну політику поділу класу на місцевих робітників і робітників-іммігрантів, щоб перешкодити об’єднаним класово-свідомим виступам пролетаріату. Не дати йому організуватись як єдиний клас з однаковими інтересами з єдиною ідеологією, єдиною політикою та єдиною партією – Комуністичною партією.

Протиріччя в імперіалістичних країнах теж між революцією і контрреволюцією, справа не в тому, щоб змінити той чи інший політичний режим, тобто форму правління буржуазної диктатури, а в тому, щоб покінчити з диктатурою буржуазії над пролетаріатом і народом через соціалістичну революцію.

Протиріччя буржуазія — пролетаріат і всі інші протиріччя всередині імперіалістичних націй загострюються. Крім того, оскільки всі види ганьби, які здійснюються імперіалістичними державами проти пригноблених націй та їхніх народів – особливо імперіалізмом США – викликають дедалі більшу негативну реакцію в самих імперіалістичних країнах – це є характерною рисою поточної фази його розкладання. Імперіалістична війна обов’язково має повернутися додому.

Крім того, на їхній власній землі систематичне та постійне вбивство членів найбідніших мас репресивними силами держави Янкі є частиною війни проти пролетаріату та народу США – особливо проти чорних та іммігрантів із пригноблених країн та їхніх нащадків. Зіштовхнувшись із гнобленням, маси повстають і повертають зброю, яку вони отримали за масовий геноцид пригноблених націй проти власних гнобителів. Деякі вислови, які підтверджують таку тенденцію, вже мали місце.

Коротше кажучи, головне полягає в тому, що рух проти імперіалістичної війни посилюватиметься до повстання проти експлуатації та гноблення класу та зростання бідності мас. Так відбувається в усіх імперіалістичних країнах.

Маючи справу з фундаментальними протиріччями сучасного світу, тобто протиріччями, які вирішальним чином позначають боротьбу міжнародного класу, боротьбу між революцією і контрреволюцією, ми не можемо думати, що протиріччя пролетаріат-буржуазія існує лише в імперіалістичних країнах. Це протиріччя існує в усіх країнах світу.

У пригноблених країнах воно виражається як протиріччя між пролетаріатом і бюрократично-компрадорською буржуазією. У цих країнах на стороні народу є центр: пролетаріат, який є єдиним класом, який здатний вести демократичну революцію до кінця, за умови, що він розвине свій авангард – Комуністичну партію, – яка очолює Народну революцію. Війна через дії, створення робітничо-селянського союзу, залучення дрібної буржуазії як надійного союзника і — за даних умов і обставин — об’єднання з національною буржуазією (середньою буржуазією).

У цих країнах чим більше намагаються правлячі класи перебудувати державу, тим більше виявляється антагонізм протиріччя між пролетаріатом і бюрократично-компрадорською буржуазією. Обидва антагоністичні класи починають дедалі більше поляризуватися один проти одного, і пролетаріат набуває більшого значення як єдиний провідний клас демократичної революції.

Ми підкреслюємо, що в демократичній революції є три фундаментальні протиріччя: протиріччя нація-імперіалізм, протиріччя народ-бюрократичний капіталізм і протиріччя маси-феодалізм. Будь-яке з них могло стати головним протиріччям за періодами революції. У пригноблених країнах протиріччя пролетаріат-буржуазія виражається в протиріччі народно-бюрократичний капіталізм (завдяки йому пролетаріат є провідним класом з боку народу). Коли перемога досягнута в демократичній революції, яка економічно передбачає конфіскацію імперіалістичного капіталу, бюрократичного капіталізму, великої поміщицької феодальної власності та індивідуальний розподіл бідних селян, головним чином безземельних або малоземельних, соціалістична революція в цей момент починає безперервно розвиватися, змінюючи характер революції, тоді протиріччя пролетаріат-буржуазія стає головним.

Як маоїсти, ми добре знаємо, що після тріумфу соціалістичної революції – встановлення диктатури пролетаріату – необхідно здійснити послідовні культурні революції, щоб запобігти капіталістичній реставрації та продовжити марш до комунізму, в якому всі чи ніхто не входить.

Третє протиріччя: міжімперіалістичне. Як учив нас Ленін: імперіалізм не один – є різні імперіалістичні країни. Іншими словами, існують імперіалістичні держави та наддержави, які ділять світ між собою відповідно до їхніх відносин економічної, політичної та військової сили; відносини сили, які постійно змінюються та розвиваються через змову та боротьбу.

Зараз Сполучені Штати перебувають у стані єдиної гегемонської наддержави. Після розпаду соціал-імперіалістичного СРСР у 1991 році економічна вага імперіалістичної Росії зменшилася, а також її військова міць, але вона все ще зберігає свій характер атомної наддержави. У свою чергу, інші імперіалістичні держави, такі як Німеччина, Англія, Франція, Японія, Китай, Австрія, Нідерланди, Австралія, Швеція, Канада, Італія, Іспанія тощо, разом також є жменькою країн-гнобителів. З десятиліття 1990 р. вони борються за новий переділ пригноблених країн, підпорядкованих соціал-імперіалістичному СРСР. Відтоді всі важливі події – войовничі чи не воєнні – у Східній Європі, у колишніх радянських республіках Центральної Азії, на так званому розширеному Близькому Сході – Перській затоці, Іраку, Афганістані, Сирії, Північній Африка – і на Далекому Сході – Північна Корея –, у Південно-Східній Азії – В’єтнам, Лаос, Кампучія – і в Латинській Америці – Куба, Нікарагуа та Венесуела – включені до цієї боротьби за новий переділ цих країн.

Сучасна світова ситуація позначена планом янкі-імперіалізму розгорнути свою загарбницьку війну через кров і вогонь. Їхня головна стратегічна мета — вирвати у Росії стан атомної наддержави, утримати соціал-імперіалістичний Китай і тиснути на нього, щоб він широко відкрив свою економіку. З цією метою використовуються союзи з іншими імперіалістичними державами – відповідно до зручності – як з Німеччиною, Францією, Англією тощо, щоб підірвати порядок у сферах впливу, що має велике стратегічне значення для Росії, і введеня економічних санкцій як загрози для всіх імперіалістичних держав. У свою чергу, Росія докладає зусиль, щоб зберегти свої сфери впливу, особливо в Україні, Сирії та Ірані.

Що стосується імперіалістів, поодинці чи в коаліціях, вони виступають проти однієї чи багатьох пригноблених країн, то тут виявляється не тільки головна суперечність, але й третя суперечність – між самими імперіалістами. Імперіалізм янкі використовує «розділяй і володарюй» проти інших імперіалістичних держав. Імперіалісти порушують свої власні договори, свої власні міжнародні правила – принцип ненападу – тому що закон для інших. Ось чому мир і злагода між імперіалістами є повторенням старих кудлаків – таких як «суперімперіалізм» і «ультраімперіалізм», які поширюють реакційні концепції, такі як «неоімперіалізм», «неоколоніалізм», «неолібералізм», «глобалізація», « геополітика» тощо. Це псевдотеорії, які в основному вказують проти демократичної революції та боротьби за національне визволення і використовуються як самими імперіалістами, так і ревізіоністами.

Імперіалістична суперечка абсолютна, а змова відносна. Це визначає випадковий і тимчасовий характер імперіалістичних союзів; тому не можна говорити про «імперіалістичні блоки», це ревізіонізм. Таким чином, Європейський Союз — це не блок чи «європейський імперіалізм», а альянс країн Європи під гегемонією Німеччини — у змові та боротьбі з Францією, яка намагається посилити свою владу — для боротьби з імперіалізмом янкі.

Імперіалістичні держави другого рівня намагаються перетворити себе на нові супердержави та почати змагатися за світову гегемонію, щоб зайняти місце, яке сьогодні займає імперіалізм янкі, і нав’язати – через нову світову війну – новий переділ світу, який уже розділений, і новий світовий порядок.

Що стосується протиріччя між соціалізмом і капіталізмом, яке відповідає всій епосі світової пролетарської революції, то в сучасній ситуації воно виражається і розвивається в ідеологічному та історичному полі – через те, що соціалізму немає з часів буржуазної реставрації в Китаї дотепер.

З боку реакції це протиріччя виявляється у вигляді загального контрреволюційного наступу – який слабшає – і зараз спрямований проти національно-визвольних війн через так звану «війну з терором». Ми протиставляємо їй марксистсько-ленінсько-маоїстський революційний контрнаступ, який переважно розвивається разом із Народною війною. На терені революції протиріччя між соціалізмом і капіталізмом виражається в тому, що соціалізм як ідея живе в боротьбі пролетаріату і народів світу; у поточних боях і народних війнах в Індії, Перу, Туреччині та на Філіппінах; і невгамовна пропаганда та зростаюча дволінійна боротьба між марксистсько-ленінсько-маоїстськими партіями та організаціями за об’єднання МКР під керівництвом маоїзму та застосування в основному народної війни.

Все це, з одного боку, спонукає до більшої реакційності буржуазної держави (великих землевласників-бюрократичної старої держави на службі імперіалізму в пригноблених країнах) для протидії революційній ситуації, яка нерівномірно розвивається в цілому світі. Його вираженням є просування до абсолютної централізації влади у виконавчій владі – будь то президентський абсолютизм чи фашизм – відповідно до особливостей різних країн. Централізація влади для боротьби з кризою збереження свого панування і революції, і для імперіалістичної загарбницької війни.

Об’єктивна ситуація на світовому рівні розвивається, в основному, як погіршення загальної кризи розкладу імперіалізму – що навіть сама реакція має визнати. Це поглиблення його краху. Величезне багатство, вироблене суспільством, невпинно зростає для жменьки імперіалістів, великих буржуа і землевласників пригноблених країн, тоді як народні маси всього світу позбавлені його привласнення. Результатом усього цього є гостріша криза і коротші цикли в рамках загальної й останньої кризи імперіалізму, що штовхає всі імперіалістичні держави до ведення здобиччих воєн за новий переділ.

Імперіалізм все ще живий, а імперіалізм янкі – як єдина гегемонська наддержава та світовий контрреволюційний жандарм – є головним ворогом народів світу; в Африці, Азії та Латинській Америці він все ще робить, що заманеться; він все ще окупує колонії силою, створює свої військові бази в усіх частинах світу та нав’язує грабіжницьку війну; він продовжує гнобити народні маси у власній країні. Але та сама ситуація стає ще більше нестерпною, і рано чи пізно понад 90% населення світу повстане проти імперіалізму та реакціонерів. Все це в запеклій боротьбі і в нерівномірному розвитку йде вже як Нова Велика Хвиля Світової Пролетарської Революції.

З початку цього десятиліття криза імперіалізму і бюрократичного капіталізму ще більше загострюється в усьому світі. Щоразу, коли поглиблюється його розкладання, загострюються всі протиріччя; що породжує більш революційну ситуацію в нерівномірному розвитку в усьому світі. Ситуація виражається великою активністю мас, її вибуховість змушує тремтіти всіх реакціонерів і їхніх ревізіоністських лакеїв. Це виражається скрізь у великих вибухах, яких ніколи раніше не бачили. Об’єктивна ситуація дуже швидко зустрічається з суб’єктивним чинником – головним чином процесом комуністичних партій, як марксистсько-ленінсько-маоїстських партій нового типу, щоб розпочати нові народні війни. Таким чином відкривається новий момент, період революцій як частина цієї Нової Великої Хвилі Світової Пролетарської Революції. Ця ситуація визначає завдання, стратегію і тактику комуністичних партій у всьому світі.

4. Міжнародний Комуністичний Рух

Ми знову підтверджуємо свою повну дійсність Маніфесту Комуністичної партії від 1848 року, який є свідоцтвом про народження та наріжним каменем міжнародного комуністичного руху. У ньому були закріплені основні принципи і Програма пролетарських революціонерів. Наші великі засновники, Маркс і Енгельс, зробили цей великий заклик і лему «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!», і ця лема для боротьби надихає пролетаріат на боротьбу в усьому світі і веде його шляхом емансипації. Полум’я революції, яке запалили Маркс і Енгельс, підпалило світ, назавжди змінивши хід світової історії.

Маркс сказав: «Минулий досвід показав, як нехтування узами братерства, які повинні існувати між робітниками різних країн і спонукати їх твердо підтримувати один одного в усіх їхніх змаганнях за визволення, буде каратися загальним збентеженням їхні окремі зусилля».

Ленін встановив, що справжній пролетарський інтернаціоналізм вимагає: «по-перше, підпорядкування інтересів пролетарської боротьби в країні інтересам цієї боротьби у світовому масштабі; по-друге, що нація, яка досягає перемоги над буржуазією, здатна і бажає піти на найбільші національні жертви заради повалення міжнародного капіталу». Голова Мао підняв інтернаціоналізм у його найглибшому сенсі, стверджуючи: «це дух комунізму».

Таким чином, історія міжнародного комуністичного руху є славним процесом боротьби, через який комуністи світу боролися і борються за об’єднання, служачи досягненню незмінної мети: комуністичного суспільства.

У цій героїчній боротьбі було збудовано три інтернаціонали:

Перший Інтернаціонал, або Міжнародне Товариство Трудящих (МТТ), була заснована Марксом і Енгельсом у 1864 році в запеклій боротьбі проти анархістів, бланкістів та інших позицій, щоб довести, що ідеологія пролетаріату була лише одна – марксизм – вона тверда і науково поєднана з інтернаціональним характером пролетаріату та його революційної партії, вона заклала ідеологічну основу пролетарської революції. У той момент, коли Інтернаціонал був проникнутий і оточений опортуністами, які намагалися його узурпувати, Маркс висунув думку, що було б краще покінчити з МТТ, ніж бачити його вбитим єдністю без принципів.

Другий Інтернаціонал, заснований на марксизмі, був заснований Енгельсом в 1889 році і служив розмноженню робітничих соціалістичних організацій і партій, особливо в Європі та Північній Америці. Після смерті Енґлса ревізіонізм Бернштейна та Каутського атакував керівництво ІІ Інтернаціоналу, і воно виродилося в опортунізм, остаточно збанкрутувало під час Першої світової війни, коли їхні лідери виступили проти себе для боротьби з імперіалістичною війною під приводом оборонництва. Вони відмовилися перетворити це на революцію, проголосувавши за кредити війни в парламенті – вони підтримали імперіалістичну війну та буржуазію власних країн – потім стали соціал-патріотами, соціал-шовіністами, соціал-зрадниками.

Заснування Третього Інтернаціоналу в березні 1919 року стало результатом тривалої боротьби лівої частини МКР, яка розгорталася під великим керівництвом Леніна та більшовицької партії. Він конденсує досвід пролетарської революції в боротьбі проти царизму, імперіалізму та всієї реакції нероздільно з боротьбою проти всякого опортунізму та ревізіонізму партій II Інтернаціоналу, який був сформований під старий порядок. Ленін задумав і заснував Третій Інтернаціонал як військову машину для здійснення Світової пролетарської революції та побудови диктатури пролетаріату. Заснування ІІІ Інтернаціоналу є великим стрибком в історії міжнародного комуністичного руху.

Третій Інтернаціонал – Комуністичний Інтернаціонал (КІ або Комінтерн) – проіснував 24 роки, протягом цього часу було проведено сім світових конгресів до його саморозпуску в 1943 році. Він мав розвиватися у складному контексті, представленому втратою його засновника та головного лідера – Великого Леніна – у 1924 році, великі виклики побудови соціалізму в СРСР, прихід фашизму до влади в багатьох країнах світу – особливо в Європі – і початок Другої світової війни.

На його існування сильно вплинула напружена та жорстка дволінійна боротьба, що розгорнулася всередині більшовицької комуністичної партії, яка тривала 13 років, у якій ліві – під керівництвом товариша Сталіна – мусили наполегливо боротися, щоб викрити та розгромити троцькізм, букаринізм, і право опортуністичну кліка Каменєва-Зінов’єва, серед інших банд і чорних ліній, проти їхніх зусиль підірвати диктатуру пролетаріату в СРСР, їхніх спроб узурпувати керівництво КІ та контрольних апаратів для нав’язування своєї політики в багатьох секціях – неправомірні дії, що спричинили тяжку шкоду.

Через це КІ (Комінтерн) зазнав правих і «лівих» відхилень – особливо в період між 5-м і 7-м конгресами – і видав деякі помилкові поради та директиви, які завдали певної шкоди революційним партіям і процесам. Але головне полягало в тому, що товариш Сталін очолив – розвиваючи дволінійну боротьбу – лівих у Комуністичному Інтернаціоналі, запобігши ревізіоністській узурпації та знищивши троцькістський і зинов’ївський вплив на його керівництво. Під справедливим і правильним керівництвом товариша Сталіна Комінтерн зберіг свій червоний колір, панував марксизм-ленінізм і ревізіонізм не міг підняти голови.

7-й Конгрес, який відзначався в середині 1935 року, мав особливе значення через обставини того моменту та виклики, з якими він зіткнувся. Цей важливий Конгрес повинен був відповісти на нові та далекосяжні проблеми посеред складної та запутаної ситуації.

7-й з’їзд затвердив тактику Всесвітнього антифашистського фронту і Народного фронту для захисту диктатури пролетаріату і розвитку пролетарської революції при боротьбі з контрреволюційним наступом фашизму. Завдяки цьому вперше в історії МКР міжнародний пролетаріат і народні маси всього світу могли об’єднатися під одним прапором, тією ж політикою, тим самим планом і під тим самим керівництвом, з єдиною бойовою армією. , що формує завдання, успадковане від Леніна, працювати як справжня бойова машина для Світової революції.

Керовані Комінтерном, сотні мільйонів народних мас повстали великим сталевим потоком проти фашизму, за революцію і на захист СРСР і диктатури пролетаріату. Визначилася китайська революція, яка змінила співвідношення сил у боротьбі проти імперіалізму і реакції в усьому світі на користь соціалізму, пролетаріату і пригноблених народів.

Під керівництвом Комінтерну комуністи вели героїчну збройну боротьбу як партизанську війну – як у громадянській війні в Іспанії – у десятках країн – не лише Європи, а й Азії. У тих країнах, де революція не змогла перемогти, причина цього полягала головним чином у тому, що не було достатньо зрілих і підготовлених комуністичних партій, які базувалися на марксизмі-ленінізмі і застерігали від ревізіонізму. Незважаючи на це, як свідчить історія, його боротьба сприяла розгрому фашизму, а комуністи продемонстрували всьому світу комуністичну високу доблесть і героїзм, не давши зломити моральний дух класу.

Застосовуючи резолюції 7-го Конгресу, КПК на чолі з головою Мао знала, як проводити політику фронту, визначену потребами революції в Китаї – застосовуючи незалежність і самостійність, єдність і боротьбу, перемагаючи японський фашизм і продовжуючи з визвольною війною аж до захоплення влади в усій країні, розгрому місцевих правлячих класів та їхніх імперіалістичних господарів і завершення революції Нової Демократії та безперервного продовження соціалістичної революції. Творче застосування марксизму-ленінізму та лінії, встановленої 7-м з’їздом, до конкретних умов країни та її інтеграція з практикою китайської революції призвело до розвитку більш всебічного та повного розуміння єдиного фронту та всебічного розвитку теорії і практики народної війни.

Проблеми та відхилення, які мали місце в багатьох країнах, були здебільшого пов’язані із застосуванням політики фронту кожною відповідною партією, головна відповідальність лежить на комуністичних партіях, які несуть відповідальність за застосування міжнародної лінії до своїх відповідних країн. Відповідно до того, що було висунуто головою Мао, для того, щоб встановити справедливу оцінку цього досвіду, необхідно провести чітку демаркаційну лінію між тими, хто все ще був у межах марксизму, від тих, хто потрапив у трясовину ревізіонізму, і все ще в рамках першої групи ми повинні розрізняти помилки щодо принципів та помилки, допущені у практичній роботі. Ключовим є те, що голова Мао розробляє шість законів єдиного фронту, які стосуються трьох основних інструментів революції та їх взаємозв’язку.

Розгорнувши збройну боротьбу героїчного опору нацистсько-фашизму, в деяких країнах, таких як Італія та Франція, комуністичні партії відійшли від орієнтацій Комінтерну та основоположних принципів марксизму-ленінізму завдяки правим опортуністичним позиціям у керівництві, їхнє керівництво капітулювало перед своєю буржуазією, зосередившись на захисті демо-ліберального режиму та зрадивши революцію, виродившись у найгниліший ревізіонізм, сучасний ревізіонізм.

На світовому рівні блискуче діяв Антифашистський фронт під керівництвом товариша Сталіна – центром був захист диктатури пролетаріату в особі СРСР. Через нього диктатура пролетаріату зіткнулася з фашизмом і розгорнулася світова революція. Перемога в антифашистській війні була великою і героїчною перемогою соціалізму, перемогою міжнародного пролетаріату і пригноблених народів світу над імперіалізмом і світовою реакцією, перемогою марксизму-ленінізму над ревізіонізмом.

З перемогою в антифашистській війні імперіалістичний табір був ослаблений, пролетарська революція зміцнилася. Завдяки славетній ролі Червоної армії та війнам опору революція поширилася через Східну та Центральну Європу, охопивши частину Німеччини – таким чином розширивши соціалістичний табір. Примітно, що з перемогою китайської революції в 1949 році співвідношення сил між революцією і контрреволюцією на міжнародній арені змінилося на користь світової революції. Світова революція зайшла в стадію стратегічного глухого кута – виник могутній соціалістичний табір і могутній національно-визвольний рух у колоніях і напівколоніях.

Ось чому ми вважаємо, що 7-й з’їзд був важливим марксистсько-ленінським з’їздом, який озброїв пролетаріат справедливою і правильною політичною лінією для боротьби з фашизмом і просування до світової пролетарської революції.

Хоча Комінтерн і товариш Сталін припустилися певних помилок на цьому курсі, проблеми серйозних ухилів і зрад були спричинені ревізіонізмом у керівництві тих партій, які потрапили в ті ситуації, і це не можна зараховувати товаришу Сталіну, КП(б)СРСР, чи Комінтерну.

Досліджуючи історію МКР і пролетарської революції, ми бачимо, що товариш Сталін умів твердо й винахідливо застосувати – серед складної й важкої ситуації – ленінське визначення справжнього пролетарського інтернаціоналізму й підкорити партикулярне й національне інтересів інтересам міжнародного пролетаріату в цілому, ставлячи на перше місце захист світової пролетарської революції і справу комунізму.

У 1943 році Комітерн саморозпустився, а МКР увійшов у період відносної розпорошеності, яка головним чином була породжена розкольницькими та зрадницькими діями сучасного ревізіонізму. Сучасний ревізіонізм був протитечією, представленою Браудером, Тіто, Тольятті, Торезом і головним чином Хрущовим, а також сумнозвісним 20-м з’їздом КПРС, де його кліка узурпувала керівництво КПРС, Червону армію та Соціалістичну державу, перетворивши їх на ревізіоністську партію, відповідно антинародної армії та соціал-фашистської буржуазної держави – і знищення диктатури пролетаріату, підривання основних принципів єдності міжнародного комуністичного руху.

Комінформ був заснований у 1947 році, товариш Сталін люто боровся з сучасним ревізіонізмом і через нього розгромив і засудив ревізіонізм Тіто. Саме Комінформ розпочав боротьбу проти першої держави, яка мала при владі ревізіонізм. На Будапештській конференції ревізіонізм Тіто був засуджений і виключений, що чітко показало, що те, що товариш Сталін погоджувався з ревізіоністськими лініями національного примирення та іншими ревізіоністськими лініями, які виникли після Другої світової війни, є неправдою. Комінформ – під керівництвом товариша Сталіна – розпочав боротьбу проти сучасного ревізіонізму, яку голова Мао завершить через роки.

Завдання комуністів щодо об’єднання на світовому рівні – після Другої світової війни та смерті товариша Сталіна – виконується в запеклій боротьбі проти сучасного ревізіонізму, в якому Голова Мао підноситься як зростаючий Великий Лідер Світової Революції.

У 1957 і 1960 рр. в Москві відбулися дві міжнародні конференції комуністичних і робітничих партій. Декларації цих конференцій відповідають розвиткові дволінійної боротьби в МКР на той момент, і вони призвели до поступок, спрямованих на те, щоб не розділяти в той момент і дати час справжнім послідовникам Сталіна в КПРС вести дволінійну боротьбу всередині нього. Враховуючи, що вага КПРС була дуже великою, а її внутрішнє становище було дуже важким, це свідчить про правильне поводження лівих на чолі з головою Мао на чолі КПК у застосуванні принципу боротьби розумом, перевагою та неперевищенням.

У 1961 р. відбувся XXII з’їзд КПРС, на якому були систематизовані позиції сучасного ревізіонізму. Голова Мао – очолюючи Комуністичну партію Китаю – визначив сутність нового ревізіонізму, який систематизував у «трьох мирних» і «двох цілих». Хрущов спотворив тезу про мирне співіснування від Леніна, яка відрізняє відносини між державами з різними соціальними системами від відносин між класами в державах, щоб висунути «мирне співіснування» як загальну лінію для міжнародного комуністичного руху. Для Хрущова проблема полягала в тому, щоб уникнути війни, оскільки, за його словами, атомна зброя не відрізняла експлуатованих від експлуататорів, тому люди повинні були об’єднатися один з одним, щоб запобігти зникненню людства. «Мирний перехід» стверджував, що революція не потребує революційного насильства, але можна замінити суспільну систему іншою «мирним шляхом», через вибори, через парламентаризм. Що стосується «мирного змагання», то вони захищали, що для того, щоб знищити імперіалістичну систему, соціалістична система повинна зробити змагання, щоб показати імперіалістам, що соціалістична система є вищою, і таким чином імперіалісти перетворяться на соціалізм. Ревізіоністська теза про «загальнонародну державу» мала на меті заперечити класовий характер держави і була конкретно проти диктатури пролетаріату. «Загальнонародна партія» є ще одна махінація, яка заперечувала класовий характер партії як партії пролетаріату. Так, Хрущов відстоював те, що XXII з’їзд КПРС був новою програмою комуністів і замінив Маніфест Комуністичної партії буржуазною лемою про «свободу», «рівність» і «братерство». Маніфест є програмою комуністів, і його заперечення викликало і загострило боротьбу між марксизмом і ревізіонізмом.

14 червня 1963 року було опубліковано «Пропозицію щодо генеральної лінії міжнародного комуністичного руху», також відому як «Китайський лист», а потім «9 коментарів», у яких голова Мао та КПК блискуче викрили та розгромили сучасний ревізіонізм у всіх його аспектах.

Лише завдяки глибокому розмежуванню, спричиненому Великою Полемікою, очолюваною головою Мао та Комуністичною партією Китаю, міжнародний комуністичний рух зміг підняти процес возз’єднання навколо Великого лідерства голови Мао та його внеску у Всесвітню пролетарську революцію. Голова Мао розвинув цю боротьбу одночасно з боротьбою проти правої опортуністичної лінії всередині КПК, яка узурпувала важливі апарати партії та держави.

Голова Мао та КПК вважали, що – за таких обставин – було б недостатньо створювати новий Комуністичний Інтернаціонал, оскільки ідеологічна та політична основа – якою тоді мала бути марксизму-ленінізму-думка Мао Цзедуна – не була визначена. Зокрема, Робітнича партія Албанії – на чолі з Енвером Ходжа – не сприймала ідею Мао-Цзедуна і хотіла створення інтернаціоналу, заснованого виключно на марксизмі-ленінізмі, без урахування нового розвитку, який вона мала, тому що, по суті, Ходжа був проти думки Мао-Цзедуна.

З Великою пролетарською культурною революцією в Китаї вплив Голови Мао зростає в усьому світі. КПК зосереджується на дуже нагальних проблемах, таких як відновлення влади в Китайській Народній Республіці після ревізіоністської узурпації Лю Шао-чі та Ден Сяопіна, а також на тому, як продовжити революцію під диктатурою пролетаріату. Ось як Голова Мао – в рамках національної та міжнародної класової боротьби проти ревізіонізму – перетворюється на великого пана пролетаріату та Великого вождя світової революції, а його думка перетворюється на третю стадію марксизму – навіть незважаючи на боротьбу за його визначення та визнання відбудуться лише пізніше. Ця мета досягалася протягом чотирьох десятиліть, і UMIC є дуже важливим кроком.

Наприкінці 1960-х і на початку 1970-х років під впливом ВПКР виникли революційні процеси в боротьбі з сучасним ревізіонізмом: створення комуністичних партій і створення народних армій, які підтримують марксизм-ленінізм-думку Мао Цзедуна; в Індії з КПІ (МЛ) і МКЦ; на Філіппінах з КПФ, а в Туреччині з ТКП/МЛ, крім боротьби в інших країнах проти ревізіонізму, на захист марксизму-ленінізму-думки Мао Цзедуна, ВПКР і народної війни.

Голова Мао помирає у вересні 1976 року, і китайські ревізіоністи здійснили контрреволюційний переворот, атакуючи голову Мао та його думку. Таким чином, єдність марксистів вступала в серйозні і складні проблеми. Зі смертю голови Мао та ревізіоністською узурпацією в Китаї Деном і його спільниками ми, комуністи, розсіялися по світу, не маючи ні центру, ні бази для Світової революції; контрреволюція показала свої пазурі, щоб заперечити голову Мао та справедливість думки марксизму-ленінізму-думки Мао Цзедуна, і розв’язала потрійну ревізіоністську атаку Ден Сяопіна (китайський ревізіонізм), Ходжа (албанський ревізіонізм) і Брежнєва (російський ревізіонізм).

Контрреволюційний переворот у Китаї 1976 року відкрив новий період глибокої розпорошеності в МКР, на якому загальний контрреволюційний наступ був розв’язаний імперіалізмом янкі, який центрально та головним чином зосередив свою атаку на тому, щоб вирвати душу революції – її ідеологію, марксизм-ленінізм-маоїзм. .

Восени 1980 року тринадцять комуністичних партій і організацій підписали декларацію «До марксистів-леніністів, робітників і пригноблених усіх країн», яка закликала комуністів об’єднатися навколо марксизму-ленінізму і підтримати голову Мао, але не вважаючи це новий етап, який, таким чином, не має універсальної чинності – робота, яка в основному проводилася Революційною Комуністичною Партією США.

Його 2-га конференція відбулася в 1984 році, вона прийняла рішення про заснування Революційного інтернаціоналістського руху (RIM). У засновницькій декларації було підтверджено, що вона керується ідеєю марксизму-ленінізму-думки Мао Цзедуна.

RIM означав крок вперед на шляху возз’єднання, тому необхідно правильно і справедливо оцінити цей досвід. Для цього необхідно проаналізувати процес дволінійної боротьби всередині RIM і роль, яку відіграла кожна зі сторін. Як і будь-який революційний орган, у розгортанні дволінійної боротьби в її основі визначилися ліві [червоні], центр[центристи] і праві[опортуністи].

У 1980 році Комуністична партія Перу (КПП) під великим керівництвом голови Гонсало підтримувала, захищала і застосовувала маоїзм як третій, новий і вищий етап марксизму в міжнародному комуністичному русі. Основний внесок голови Гонсало в Міжнародний комуністичний рух полягав у тому, що він визначив маоїзм у повний і науковий спосіб, підтримуючи, захищаючи та застосовуючи його з ініціюванням і розвитком Народної війни в Перу, яка почалася 17 травня 1980 року. Ця подія мала фундаментальне значення для світової пролетарської революції та міжнародного комуністичного руху, оскільки довела справедливість маоїзму та народної війни. Завдяки своїй героїчній жертві 11 вересня 2021 року – убитому після 29-річного опору режиму абсолютної ізоляції в підземеллях імперіалізму та реакції – його ім’я назавжди було висічено в галереї великих титанів міжнародного пролетаріату.

Завдяки діям КПП в RIM вони дійшли до того, що в 1993 році визнали маоїзм як нову стадію марксизму.

RIM проіснував трохи більше 20 років – від свого заснування в 1984 році до його ліквідації в 2006 році через державну зраду Прачанди до Народної війни в Непалі та претензії РКП-США зробити цей орган ревізіоністським підпорядкувавшись «новому синтезу» Авакяна. Його офіційний розпуск відбулося в 2012 році. Його існування відображало дволінійну боротьбу в міжнародному комуністичному русі. RIM служив світовій пролетарській революції та завданню боротьби за возз’єднання комуністів, тоді як ліві – у важкій боротьбі – змогли підтримувати боротьбу за нав’язування маоїзму як єдиного командувача та керівництва світової революції в її основі.

Однак після арешту голови Гонсало в 1992 році та незабаром після ударів, яких зазнала Народна війна в Перу, які перешкодили діям лівих у МКР, РКП-США зблизилася з правою опортуністичною лінією, ревізіоністами та капітулянтами (ПОЛ), скориставшись складною ситуацією, щоб напасти на лівих і просунутися до їх дешевого гегемонізму – спочатку поширюючи ревізіоністський, протилежний марксизму-ленінізму-маоїзму, так званий «новий синтез» у прихованій формі, а потім роблячи це відкрито.

RIM вступав у більший розрив. Ситуація посилилася, коли РКП-США – на чолі з Авакяном – почала заперечувати Декларацію RIM: За століття народних воєн від RIM (2000 р.) після того, як вона санкціонувала та зайняла позицію, і стала на шлях ревізіонізму, посилюючи його напади на маоїзм. У наступні роки боротьба за гегемонію між Авакіаном і Прачандою – як ревізіоністськими течіями, так і вождями – загострилася не лише в RIM, але й на рівні всього МКР. Також загострилася ідеологічна, політична та організаційна розбіжність RIM. Нарешті, ці ревізіоністи підірвали RIM зі свого Комітету. RIM перестав відігравати позитивну роль і виродився, потрапивши в банкрутство і ліквідацію.

Сьогодні – коли у світі народжується Нова Велика Хвиля Світової Пролетарської Революції з народними війнами, що тривають в Індії, Перу, Туреччині, на Філіппінах, і її підготовка в багатьох інших країнах, коли героїчна боротьба національного опору і народів спротив виникає в усьому світі, коли загальна криза імперіалізму та його загибель надзвичайно посилюються, – необхідно і терміново підняти дволінійну боротьбу в основі МКР на вищий рівень, щоб встановити та розвинути її необхідну, справедливу і правильну Загальну політичну лінію і зміцнити цю Нову Велику Хвилю через іскру революції з Народною війною в багатьох країнах і подальшим прогресом, де б вони вже не ведуться, а також в антиімперіалістичному революційному русі під гегемонією пролетаріату.

Ось чому необхідно поглиблення ідейно-політичної боротьби на основі справедливої і правильної оцінки історичного досвіду пролетарської революції і диктатури пролетаріату в цілому. Оцінка, яка особливо синтезує досвід застосування третього етапу марксизму – маоїзму.

Боротьба за те, щоб нав’язати марксизм-ленінізм-маоїзм як команду та керівництво світової революції, є важкою, довгою та складною. Марксизм ніколи не просувався вперед без важкої боротьби, але зрештою маоїзм керує Новою Великою Хвилею Світової Пролетарської Революції, яка вже почалася і потребує імпульсу, щоб змести імперіалізм і реакцію з лиця землі через Народні війни, щоб здійснити демократичні революції, соціалістичні революції та пролетарські культурні революції – відповідно до кожного випадку – і перейти до сяючого і золотого комунізму.

Особливо необхідно продовжувати поглиблювати боротьбу проти нового ревізіонізму в його різних проявах, тому що – хоча вони були викриті та розбиті в МКР – вони все ще мають вплив через праві та «ліві» опортуністичні позиції, позиції центристів, позиції ліквідаторів тощо і вони завдають шкоди єдності МКР в цілому, тому що вони становлять головну небезпеку для МКР.

Святкування цієї Першої міжнародної конференції і заснування Нової міжнародної організації мають історичне і трансцендентне значення, вони є досягненням міжнародного пролетаріату і разючим ударом проти загального контрреволюційного наступу імперіалізму і світової реакції, а також проти ревізіонізму і всього опортунізму. Було зроблено великий крок для нашого возз’єднання та подолання розпорошеності в МКР, і було відкрито новий етап організованої боротьби за відновлення Комуністичного Інтернаціоналу під командуванням і керівництвом маоїзму, новий етап, який ознаменований розвитком нових Народних воєн, які приєднаються до тих, що тривають.

5. Принципи Нової Організації Пролетаріату

 • Суперечність – єдиний фундаментальний закон безперервної трансформації вічної матерії;
 • Маси творять історію, а повстання виправдане;
 • Класова боротьба, диктатура пролетаріату та пролетарський інтернаціоналізм;
 • Застосовувати універсальні істини Марксизму-Ленінізму-Маоїзму до конкретних умов та інтегрувати їх у практику революції у кожній країні;
 • Необхідність Марксистсько-Леніністично-Маоїстської Комуністичної Партії, яка твердо дотримується незалежності, саморішучості та самостійності;
 • Нерозривно та непримиренно боротися з імперіалізмом, ревізіонізмом та реакцією;
 • Боротьба двох ліній як рушійна сила розвитку партії;
 • Практикувати Марксизм, а чи не ревізіонізм; працювати над єдністю, а чи не над розколом; діяти чесно та гідно, нелести інтриг та махінацій.
 • Постійно проводити ідеологічні перетворення і завжди ставити політику на чолі столу;
 • Служити народу та світовій пролетарській революції;
 • Абсолютна самовідданість та справедливий і правильний стиль роботи;
 • Іти проти течії.

Особливо ми підтверджуємо незаперечну марксистську істину, яку висунув голова Мао: «Згідно з марксистською теорією держави, армія є головною складовою державної влади. Хто хоче захопити й утримати державну владу, мусить мати сильну армію. Деякі люди висміюють нас як прихильників «всемогутності війни». Так, ми прихильники всемогутності революційної війни; це добре, а не погано, це марксистсько. Гармати російської комуністичної партії створили соціалізм. Ми створимо демократичну республіку. Досвід класової боротьби в епоху імперіалізму вчить нас, що тільки силою зброї робітничий клас і трудящі маси можуть перемогти озброєну буржуазію і поміщиків; у цьому сенсі ми можемо сказати, що тільки за допомогою зброї можна змінити весь світ».

6. Урочиста Резолюція

Як комуністи, ми є синами та дочками єдиного класу у світі – міжнародного пролетаріату – доля якого, безсумнівно, пов’язана – комунізму – до якого приходять або всі, або ніхто. Для цього ми твердо підпорядковуємося пролетарському інтернаціоналізму як фундаментальному принципу для МКР, ми розкриваємо нашу потужну і безсмертну лему, яка була встановлена в Маніфесті Комуністичної партії від Маркса та Енгельса: «Пролетарі всіх країн, єднайтеся!»

Марксистсько-ленінсько-маоїстські партії та організації, що беруть участь в ЄДИНІЙ МІЖНАРОДНІЙ МАОЇСТСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ (UMIC) – йдучи шляхом Третього Інтернаціоналу, заснованого Великим Леніним і кращими традиціями Міжнародного Комуністичного Руху (МКР) – урочисто заявляють міжнародному Пролетаріат і народи світу, що було прийнято історичне і трансцендентне рішення про народження нової міжнародної маоїстської організації, заснованої під трьома великими і славними червоними прапорами: маоїзму, боротьби з ревізіонізмом і світової пролетарської революції.

З глибоким комуністичним переконанням ми, партії та організації, що возз’єдналися тут, знову підтверджуємо себе – ще раз і з урочистим зобов’язанням – у виконанні домовленостей Об’єднаної міжнародної маоїстської конференції, захищаючи та застосовуючи всемогутню ідеологію міжнародного пролетаріату – марксизм-ленінізм-маоїзм.

Це тверда відданість у напруженій і неспокійній боротьбі за встановлення маоїзму як єдиного командувача та провідника світової революції, єдиного темно-червоного та незгасаючого прапора, який є гарантією тріумфу для пролетаріату, пригноблених націй і народів світу. світ у його невблаганному поході до золотого і вічно сяючого комунізму.

1-а об’єднана маоїстська міжнародна конференція марксистсько-ленінсько-маоїстських комуністичних партій і організацій має історичну трансцендентність і глибокий стратегічний зміст. Це славне завдання, яке відповідає Новій Великій Хвилі Світової Пролетарської Революції.

З палким ентузіазмом, переповнені класовим оптимізмом і глибоко зворушені, ми піднімаємо червоне гасло:

1-ша об’єднана маоїстська міжнародна конференція є основою і невблаганно йде до возз’єднання комуністів у МКР – військовій машині – бойовій машині, яка піднімає нев’янучі прапори марксизму-ленінізму-маоїзму та непереможної Народної війни!!

ПІДПИСИ:

Комітети заснування (маоїстської) комуністичної партії Австрії (KG(m)KPÖ)[Австрія]

Комуністична партія Бразилії (P.C.B.) [Бразилія]

Червона фракція Комуністичної партії Чилі (FRPCCh) [Чилі]

Комуністична партія Колумбії (Червона фракція) (PCC(FR)) [Колумбія]

Poder Proletário – партійна організація M-L-M Colombia (PP-OP-MLM) [Колумбія]

Комуністична партія Екватора – Червоне Сонце (PCE-SR) [Еквадор]

Маоїстський комітет у Фінляндії (MKS) [Фінляндія]

Маоїстська комуністична партія (PCM) [Французька держава]

Комітет Червоного Прапора (KRF) [Федеративна Республіка Німеччина]

Комітет з відновлення Комуністичної партії Мексики (CR-PCM) [Мексика]

Служити людям – Ліга комуністів Норвегії [Норвегія]

Комуністична партія Перу (PCP) [Перу]

Маоїстська комуністична партія (PCM) [іспанська держава]

Комуністичний союз Швеції [Швеція]

Комуністична партія Туреччини/Марксистсько-ленінська (TKP/ML) [Туреччина]