Постанова Для Класового Вітання Народним Війнам У Світі

Download PDFPrint document

We publish an unofficial translation into Ukrainian of the document “Resolution for class greetings to the People’s Wars in the world”.

ПРЕЗЕНТАЦІЯ:

Марксистсько-Ленінсько-Маоїстські Партії та організації, що беруть участь в ЄДИНІЙ МІЖНАРОДНІЙ МАОЇСТСЬКІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ (UMIC) – йдучи шляхом Третього Інтернаціоналу, заснованого Великим Леніним і кращими традиціями Міжнародного Комуністичного Руху (МКР) – урочисто заявляють міжнародному Пролетаріату і народам світу, що було прийнято історичне і трансцендентне рішення про народження нової міжнародної Маоїстської організації, заснованої під трьома великими і славними червоними прапорами: Маоїзму, боротьби з ревізіонізмом і світової пролетарської революції.

З глибоким комуністичним переконанням ми, партії та організації, що возз’єдналися тут, знову підтверджуємо себе – ще раз і з урочистим зобов’язанням – у виконанні домовленостей Об’єднаної Міжнародної Маоїстської Конференції, захищаючи та застосовуючи всемогутню ідеологію міжнародного пролетаріату – Марксизм-Ленінізм-Маоїзм.

Це є твердим зобов’язанням у тяжкій і невтомній боротьбі за прийняття Маоїзму як єдиної керівної і спрямовуючої ідеї Світової Революції, єдиного глибоко червоного і немеркнучого прапора, який є гарантією перемоги пролетаріату, пригнічених націй і народів світу в його невблаганній ході до золотого і вічно сяючого комунізму.

1-ша Об’єднана Маоїстська Міжнародна Конференція Марксистсько-Леніністично-Маоїстських комуністичних партій та організацій має історичну важливість та глибокий стратегічний зміст. Це славне завдання, яке відповідає Новій Великій Хвилі Світової Пролетарської Революції.

З гарячим ентузіазмом, переповнені класовим оптимізмом і глибоко зворушені, ми піднімаємо червоне гасло:

1-ша Об’єднана Маоїстська Міжнародна Конференція є основою і невблаганно прямує до возз’єднання комуністів у МКР – військову машину – бойову машину, що піднімає прапори Марксізму-Ленінізму-Маоїзму і непереможної Народної Війни!!

Пролетарі всіх країн, єднайтесь!

Постанова Для Класового Вітання Народним Війнам У Світі

1-ша конференція Міжнародної комуністичної ліги надсилає яскравий класовий привіт комуністам, комбатантам і революційним масам, які під керівництвом марксистсько-ленінсько-маоїстських комуністичних партій Перу, Індії, Туреччини та Філіппін підтримують та розвивають народні війни, які є авангардом світової пролетарської революції. Комуністична партія Перу, Комуністична партія Індії (маоїстська), Комуністична партія Туреччини/Марксистсько-ленінська та Комуністична партія Філіппін є прикладом для наслідування комуністами всього світу. Ведучи революційну війну, Народну війну, вони протистоять геноцидним полчищам імперіалізму та реакції з незламною комуністичною рішучістю, розбиваючи силовими діями зрадників-ревізіоністів, які мають намір продати революцію за тарілку квасолі.

Нинішній світ вступає в новий період революцій, і сяючий шлях народних війн показує міжнародному пролетаріату і найглибшим і найширшим масам світу, що ми, комуністи, є тими, хто дає відповідь, рішення та єдиний можливий шлях з цього пекла, яке нам нав’язують імперіалізм та його лакеї. А саме демократичні та соціалістичні революції, за якими слідують послідовні культурні революції, досягнуть панування свободи, достатку, де не буде ні гнобителів, ні пригноблених, ні експлуататорів, ні експлуатованих, і де повний розвиток людства, комунізм, буде початий.

Жертовність, самовідданість і героїзм наших товаришів, які розгортають народну війну, служать нам величезним натхненням, і ми відчуваємо їх дорогу присутність у всій нашій роботі, прагненні до возз’єднання комуністів світу. Їхній приклад наповнив нас хоробрістю для подолання всіх перешкод на нашому шляху та переможного розвитку дволінійної боротьби, яка дозволила нам об’єднатися на вищому рівні, керуючись маоїзмом.

Заснування Міжнародної Комуністичної Ліги, яку ми сьогодні матеріалізуємо, є великим стрибком для Міжнародного Комуністичного Руху, і безсумнівно має послужити потужним поштовхом до енергійного розвитку – з найкращим пролетарським інтернаціоналістичним духом – усіх міжнародних і класових заходів які розвивалися на підтримку народних війн. Більше того, і що найважливіше, це послужить для ще більшого розпалювання полум’я народних війн у всьому світі.

Міжнародна Комуністична Ліга – це нова організація комуністів, це нова організація тих, хто виступає за розв’язування і розвиток народних війн.

Ми присягаємо перед міжнародним пролетаріатом і пригнобленими народами на землі зробити все можливе для того, щоб служити переможному і силовому розгортанню триваючих народних воєн та якнайшвидшому розв’язанню нових. Відважні комбатанти, які піднімають червоний прапор і володіють зброєю революційної армії, знатимуть, що їх рішення та рішучість заохочують до нових і нових революційних перетворень на всіх континентах, тоді як імперіалізм, ревізіонізм та реакція тремтять. Що б не трапилось, ми будемо з ними на їхньому шляху, Народнї війни.


Перемоги народним війнам!

Нехай могутнє полум’я збройної революції запалить імперіалістичного звіра!

1-ша Міжнародна конференція Міжнародного союзу комуністів