1

KAUAN ELÄKÖÖN PALESTIINAN KANSAN KANSALLISEN VASTARINNAN ASEELLINEN TAISTELU!

We publish a translation of the ICL-call into Finnish:

Kaikkien maiden proletaarit, liittykää yhteen!

KAUAN ELÄKÖÖN PALESTIINAN KANSAN KANSALLISEN VASTARINNAN ASEELLINEN TAISTELU!

Me, marxilais-leniniläis-maolaiset kommunistit, jotka olemme yhdistyneet Kansainväliseksi Kommunistien Liitoksi – KKL, ilmaisemme täyden ja ylitsepursuavan tukemme sankarillisille iskuille, jotka on toteutettu Israelin sionistivaltiota vastaan Palestiinan kansallisen vastarinnan toimesta. Me tuomitsemme kaikki ja jok’ikisen Israelin sionistivaltion suorittaman toimen syvällä luokkavihalla, ja me vannomme, että Palestiinan kansan vuodattama veri ei tule jäämään rangaistuksetta. Valta kasvaa kiväärin piipusta!

Mätänemisensä syvässä yleiskriisissä imperialismi voimistaa sortoaan ja riistoaan maailman sorrettuja kansakuntia, kansoja ja joukkoja vastaan. Imperialismi on savijalkainen jättiläinen, ja se täytyy pyyhkiä pois Maan päältä proletaarisella maailmanvallankumouksella ja se täytyy heittää historian roskakoriin. Imperialismi ja kaikki taantumukselliset ovat paperitiikereitä!

Palestiinan kansallisen vastarinnan voittamaton aseellinen taistelu on terävä keihäs, joka on isketty imperialistiseen petoon. Esimerkillään se innostaa ja kutsuu proletariaattia ja maailman sorrettuja kansoja taisteluun ja vastarintaan. Ei kaikki Israelin valtion raakuus eikä terrori kykene pysäyttämän sen sankarillista vastarintaan, vaan se tulee päin vastoin lisäämään enemmän ja enemmän maailman kansojen raivoa, jotka tulevat nousemaan taisteluun, kunnes taantumus on haudattu mereen. Uskaltakaa taistella, uskaltakaa voittaa!

Kansainvälinen Kommunistien Liitto – kaikella kiireellisyydellä ja painokkuudella – kehottaa kommunistisia puolueita ja järjestöjä, demokraattisia ja vallankumouksellisia järjestöjä, nostamaan suuren tuki- ja solidaarisuuskampanjan Palestiinan kansan kansallisen vastarinnan aseelliselle taistelulle, mobilisoiden laajasti joukkoja sen puolustamiseksi ja suorittamaan voimakkaita toimia Israelin valtion ja jenkki-imperialismin diplomaattisia, kaupallisia ja muita edustustoja vastaan.

On oikein kapinoida!

Proletaarit ja maailman sorretut kansat ja kansakunnat, liittykää yhteen ja taistelkaa imperialismia ja kaikkia sen lakeijoita vastaan!

Kuolema miehittäjälle! Kauan eläköön Palestiinan kansan kansallisen vastarinnan aseellinen taistelu!

Alas imperialistinen sota! Kauan eläköön kansalliset vapaustaistelut!

Kansainvälinen Kommunistien Liitto – KKL

8. lokakuuta 2023