1

CUỘC ĐẤU TRANH VŨ TRANG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÔĐỊCH CỦA NHÂN DÂN PALESTINE MUÔN NĂM!

We publish this unofficial Vietnamese translation of the statement Long live the invincible armed struggle of national resistance by the Palestinian people!

Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!

CUỘC ĐẤU TRANH VŨ TRANG GIẢI PHÓNG DÂN TỘC VÔĐỊCH CỦA NHÂN DÂN PALESTINE MUÔN NĂM!

Chúng tôi, những người Mácxít – Lêninnít – Maoxít thống nhất của Liên đoàn Cộng sản quốc tế, bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn đối với cuộc chiến tranh anh hùng do Phong trào Kháng chiến dân tộc Palestine tiến hành nhằm chống lại Nhà nước Israel của bọn phục quốc Do Thái. Chúng tôi lên án tất cả những hành động của Nhà nước Israel với lòng căm thù sâu sắc và chúng tôi thề rằng: những giọt máu đã rơi xuống của nhân dân Palestine sẽ không bị lãng phí. Sức mạnh chính trị vươn ra từ nòng súng!

Trong đống tro tàn của cuộc tổng khủng hoảng đang diễn ra mạnh mẽ, chủ nghĩa đế quốc vẫn đang tăng cường áp bức, bóc lột các dân tộc và quần chúng nhân dân trên toàn thế giới. Chủ nghĩa đế quốc chỉ là một gã khổng lồ với đôi chân bằng đất sét và nó phải bị cách mạng vô sản quốc tế quét sạch và ném vào sọt rác của lịch sử. Đế quốc và tất cả bọn phản động đều là hổ giấy!

Cuộc đấu tranh vũ trang vô địch của phong trào kháng chiến Palestine là một mũi giáo nhọn đâm vào bọn đế quốc hung bạo và trở thành một nguồn cảm hứng, một lời kêu gọi giai cấp vô sản và tất cả các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới hãy đứng lên và chiến đấu. Mọi hành vi của Nhà nước Israel, dù có hung bạo hay khủng bố đến đâu, cũng sẽ không thể ngăn chặn được cuộc kháng chiến anh dũng của nhân dân Palestine, nó sẽ khiến cơn thịnh nộ của các dân tộc trên toàn thế giới trở nên mạnh mẽ hơn, họ sẽ đập tan và chôn vùi bọn chúng xuống biển sâu. Dám đấu tranh, dám giành thắng lợi!

Liên đoàn Cộng sản quốc tế, với sự khẩn trương mạnh mẽ, kêu gọi các đảng và phong trào cộng sản, các phong trào dân chủ và cách mạng phát động một chiến dịch ủng hộ và bày tỏ tình đoàn kết to lớn với cuộc đấu tranh vũ trang kháng chiến toàn quốc của nhân dân Palestine, huy động quần chúng bảo vệ cuộc kháng chiến, tiến hành những trận chiến đấu mạnh mẽ chống lại những tên đại biểu ngoại giao, thương mại,…của Nhà nước Israel và đế quốc Mỹ.

Đã đến lúc vùng dậy!

Vô sản toàn thế giới và các dân tộc bị áp bức, đoàn kết lại và đập tan chủ nghĩa đế quốc và bè lũ tay sai của chúng!

Đả đảo bọn xâm lược! Cuộc đấu tranh vũ trang giải phóng dân tộc của nhân dân Palestine muôn năm!

Đả đảo chiến tranh đế quốc! Cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc muôn năm!

Ngày 10 tháng 8 năm 2023
Liên đoàn Cộng sản quốc tế