1

ХАЙ ЖИВЕ МАОЇЗМ!

We publish this unofficial Ukranian translation of the document LONG LIVE MAOISM!

ХАЙ ЖИВЕ МАОЇЗМ!

Міжнародна Комуністична Ліга закликає комуністів і революціонерів усіх країн взяти участь в акції з нагоди святкування 130-річчя з дня народження голови Мао. 26 грудня «Великому Керманичу» виповнилося б 130 років, і ми хочемо, щоб цей ювілей став визначним і гучним святом його безсмертної теоретичної та практичної праці. Голова Мао розвинув ідеологію міжнародного пролетаріату до нової, третьої та вищої стадії, маоїзму, тому ми вважаємо надзвичайно важливим, щоб у всьому світі високо підняли прапор марксизму-ленінізму-маоїзму як наймогутніш зброї в невпинній боротьбі міжнародного пролетаріату і пригноблених народів світу проти імперіалізму, ревізіонізму та світової реакції.

Ідеологія міжнародного пролетаріату виникла в розпалі класової боротьби спочатку як Марксизм, потім стала Марксизмом-Ленінізмом, а потім Марксизмом-Ленінізмом-Маоїзмом — три етапи діалектичного процесу її розвитку, який і сьогодні, понад 175 років після проголошення Комуністичного Маніфесту, триває разом з боротьбою нашого класу та пригноблених народів, у гострій та плідній боротьбі двох ліній у Комуністичних Партіях – та у Міжнародному Комуністичному Руху загалом – за вирішення нових завдань, що стоять перед революціями у всіх країнах та перед Світовою Пролетарською Революцією. Пролетарський рух викував своїх великих вождів Маркса, Енгельса, Леніна, Сталіна, Голову Мао і породив три великі стрибки, які представлені насамперед Марксом, Леніним і Мао Цзедуном, які озброїли нас непереможним Марксизмом-Ленінізмом-Маоїзмом наших днів.

Боротьба за визнання Маоїзму в Міжнародному Комуністичному Руху (МКД) значно просунулася вперед з того часу, як Комуністична Партія Перу під керівництвом Голови Гонсало розпочала її на початку 1980-х років, маючи такі важливі віхи, як прийняття її Революційним Інтернаціоналістським Рухом у 1993, а потім усіма Партіями, які сьогодні очолюють Народні Війни, і, без сумніву, з великою радістю, ми можемо заявити, що сьогодні Маоїзм досяг гегемонії у МКР. Потрібна ще велика боротьба, з одного боку, щоб повністю об’єднати нас у визначенні маоїзму, а також щоб перемогти ті частини МКР, які не дійшли розуміння того, що бути марксистом сьогодні вимагає від вас бути марксистом-леніністом-маоїстом. У цьому ми повинні не тільки піклуватися про партії та організації, які в даний час є активними частинами МКР, але дбати про потреби мільйонів комуністів і революціонерів у тих частинах світу, де таких партій та організацій не існує або дуже слабкі, як, наприклад, в Китаї, надавати їм підтримку в ідеологічній, політичній та організаційній боротьбі за відтворення своїх Комуністичних Партій під прапором Маоїзму.

У всьому світі ми повинні сприяти живому вивченню теоретичних і практичних робіт Голови Мао, який розвинув марксизм-ленінізм у всіх його складових частинах: марксистську політичну економію, марксистську філософію та науковий соціалізм.

Голова Мао розвинув Марксистську Теорію Держави, встановивши, що у всіх пригноблених країнах має бути здійснена буржуазна революція нового типу під керівництвом пролетаріату, демократична революція в епоху імперіалізму та пролетарська революція, і що після кульмінації демократичної революції, із захопленням Влади у всій країні, повинна бути розпочата соціалістична революці без будь-якої перерви зі створенням Народної Республіки — ці розробки нашої ідеології мають бути краще зрозумілі. Ми повинні глибше зрозуміти і таку найважливішу тезу, як тезу про Бюрократичний Капіталізм, капіталізм, народжений із запізненням, який імперіалізм насаджує в пригноблених країнах. Глибоке вивчення тези про Бюрократичний Капіталізм, безсумнівно, буде дуже корисним для подолання непорозумінь і помилкових концепцій, які не усвідомлюють, як напівфеодальні відносини експлуатації все ще переважають у пригноблених країнах, плутають видимість із сутністю і в результаті заперечують напівколоніальне поневолення, що в кінцевому підсумку заперує існування імперіалізму.

Ми повинні глибше вивчити, як Голова Мао розвивав розуміння класів, побудову Партії та трьох інструментів революції, як він встановив революційне насильство як загальний закон без винятку, як він розвивав теорію про продовження класової боротьби при Соціалізмі, про процес реставрації та контрреставрації, необхідний для остаточного утримання Влади пролетаріатом за диктатури пролетаріату, про грандіозне рішення, що має величезне значення в перспективі, про Велику Пролетарську Культурну Революцію як про продовження соціалістичної революції при диктатурі пролетаріату.

При вивченні теоретичної діяльності Голови Мао ми повинні приділити пильну увагу тому, як він розвивав Марксистську Філософію, де він розробив розуміння самої суті діалектики і визначив Закон Суперечності як єдиний фундаментальний закон. Ми повинні все краще і краще розуміти його розвиток Марксистської теорії пізнання і вчитися тому, як він блискуче застосовував закон протиріччя в політиці і ніс філософію в маси, наслідуючи та розвиваючи блискучі приклади інших класиків Марксизму.

Як хороші учні теоретичної та практичної роботи Голови Мао ми маємо подвоїти свої зусилля, щоб сміливо поширювати його вчення, нашу Марксистсько-Леніністично-Маоїстську ідеологію по всьому світу. Наш ідеологічний контрнаступ має бути розгорнутий із ще більшою силою, щоб розгромити ідеологічний наступ імперіалістів, ревізіоністів та всіх їхніх реакційних поплічників. Пролетарська революційна правда Маоїзму має спалити занепадну, паразитичну та метафізичну імперіалістичну ідеологію, яка заражає уми народів і сіє песимізм, розпач, класову та національну капітуляцію. Марксизм-Ленінізм-Маоїзм є те нове, енергійне, що дозволяє нам знайти такі необхідні відповіді всі животрепетні питання сучасності. Ми повинні розвивати та посилювати засоби агітації та пропаганди, щоб охопити багато мільйонів людей, які прагнуть отримати цей посібник до дії. Поширювати Маоїзм означає нести світло в темряву, значить вселяти впевненість у непереможність нашої справи, найбільшої з усіх справ, історичної місії міжнародного пролетаріату, щоб встановити Комунізм і тим самим звільнити людство від усіх видів експлуатації та гноблення.

Це вимагає нещадної сутички з ревізіонізмом та опортунізмом усіх відтінків. Боротьба з отруйними бур’янами ревізіоністської та капітулянтської Правої Оппортуністичної Лінії в Перу, з класовою та національно-капітулянтською лінією Прачанди та імперіалістичною шовіністичною лінією Авакяна, як і раніше, необхідна. Проте необхідно набагато ширше розвивати боротьбу з ревізіонізмом китайських соціал-імперіалістів, які всією міццю своєї Держави просувають «Думку Сі Цзіньпіна» по всьому світу. Виродок Ден, який сьогодні поводиться як Імператор Китаю зі своїм двором мандаринських щурів, розгортає в Китаї масштабний ідеологічний наступ у поєднанні з безпрецедентними фашистськими репресіями, щоб боротися із прагненням китайських комуністів до відтворення Партії Голови Китаю Мао. Ця ревізіоністська кампанія не тільки не слабшає, а й посилюється, оскільки ревізіоністи відчувають, що земля під їхніми ногами тремтить від наростаючої боротьби пролетаріату і народу Китаю, який все більше усвідомлює необхідність знову стати на шлях Народної Війни за контрреставрацію та відновлення диктатури пролетаріату. Комуністи світу, Марксисти-Леніністи-Маоїсти, не можуть ігнорувати цей факт і повинні сміливо кинутися в бій та розгромити ревізіоністську змову.

Все це можливе лише при творчому застосуванні Маоїзму до конкретних умов кожної революції, яке має розумітися як невіддільне від усього процесу світової пролетарської революції та служити її розвитку. Застосовувати Марксизм-Ленінізм-Маоїзм означає вирішувати завдання, що стоять перед комуністами, що борються за відтворення своїх Партій, з урахуванням конкретного моменту та умов для цього в кожній конкретній країні. Це означає вироблення в умовах класової боротьби та боротьби двох ліній правильної ідеологічної, організаційної та військової лінії революції, чи то демократичної чи соціалістичної, що дозволяє у найкоротші терміни відтворити Комуністичну Партію та розпочати революційну війну. Творче застосування Маоїзму — ось що необхідно для того, щоб підняти Народні Війни, що ведуться, на нову висоту, вирішити нові проблеми, з якими неминуче стикається кожен революційний процес на шляху до Завоювання Влади в масштабах усієї країни.

Голова Мао навчав нас, що в цьому світі немає нічого складного, якщо ми наважимося підкорити вершини. У цьому дусі ми й розвиватимемо кампанію, присвячену 130-річчю від дня його народження. Партії та Організації, що входять до Міжнародної Комуністичної Ліги, розвиватимуть її у всіх країнах, де ми активно працюємо, та докладатимемо зусиль для її поширення у якомога більшій кількості інших місць. Ми запрошуємо всі Марксистсько-Ленінісько-Маоїстські Партії та Організації приєднатися до нас і взяти на себе вирішення спільних завдань, які ми тут намітили. Сміливо нарощуватимемо зусилля, щоб Маоїзм став єдиною керівною і спрямовуючою силою Світової Пролетарської Революції!

Хай живе 130-річчя від дня народження Голови Мао!

Хай Живе Маоізм!

Відзначити 130-річчя від дня народження Голови Мао, високо піднявши, захищаючи та застосовуючи прапор Маоїзму у боротьбі проти імперіалізму, ревізіонізму та світової реакції, розвиваючи Світову Пролетарську Революцію!

Об’єднуйтесь під прапором Маоїзму!

Серпень 2023 р.

Міжнародна комуністична ліга