1

Những ký ức về Ka Benito Tiamzon và Ka Wilma Austria sống mãi! Giương cao ngọn cờ đỏ của chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao!

We publish this unofficial Vietnamese translation of the document Long live the memories of Ka Benito Tiamzon and Ka Wilma Austria! Wave high the red banner of Marxism-Leninism-Maoism!

Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!

Những ký ức về Ka Benito Tiamzon và Ka Wilma Austria sống mãi! Giương cao ngọn cờ đỏ của chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao!

Tháng năm 2023

Gửi đến Đảng Cộng sản Philippines,

Gửi đến Phong trào Cộng sản Quốc tế

Với những cảm giác đau buồn, tinh thần đoàn kết và sự phẫn nộ sâu đậm, Liên đoàn Cộng sản Quốc tế tuyên bố với Đảng Cộng sản Philippines, Quân đội Nhân dân Mới, và tất cả lực lượng cách mạng của nhân dân Philippines về sự ra đi của các đồng chí Benito Tiamzon (Ka Laan) và Wilma Austria (Ka Bagong-tao). Sự ra đi của đồng chí Benito và Wilma là một sự mất mát lớn của giai cấp vô sản quốc tế và đã tạo nên sự đau thương trong lòng những người cộng sản trên toàn cầu.

Chúng tôi phản đối, và khắc ghi trong lửa rằng việc sát hại các đồng chí Benito và Wilma một cách hèn nhát bởi quân đội Philippines với sự tham gia trực tiếp của lũ Đế quốc Hoa Kỳ – với trách nhiệm thuộc về Ferdinand Marcos Jr, tổng tư lệnh của AFP (Lực lượng vũ trang Philippines); Trung tướng Bartolome Bacarro, cựu tham mưu trưởng của AFP; Tướng Edgardo de Leon, cựu lãnh đạo JTF-Storm và Sư đoàn Bộ binh số 8; và Chuẩn tướng Marceliano Teofino, lãnh đạo Tình báo Quân đội Philippines. Chúng tôi cũng xem quân đội Mỹ là một thành phần tham gia trực tiếp vào tội ác này qua Lực lượng Đặc nhiệm Trident, một đơn vị được chỉ huy, huấn luyện và vũ trang trực tiếp bới Hoa Kỳ. Chúng tôi thề sẽ báo thù tội ác không thể dung thứ này đối với giai cấp vô sản quốc tế bằng nhiều Chiến tranh nhân dân hơn nữa để quét đi phản động và chủ nghĩa đế quốc trên bề mặt địa cầu.

Noi gương đồng chí Benito và đồng chí Wilma.

Đồng chí Benito và đồng chí Wilma đều thuộc thành phần những người con tốt nhất của giai cấp vô sản quốc tế, ở trong những lãnh đạo kiệt xuất nhất của nó. Các đồng chí Benito và Wilma đã dâng hiến cả cuộc đời họ cho nhân dân bị bóc lột và bị áp bức, bằng cách hoạt động dưới sự lãnh đạo của Mặt trận Dân chủ Dân tộc và Đảng Cộng sản Philippines trên con đường cách mạng Chiến tranh nhân dân để làm cách mạng Dân chủ Mới (cách mạng Dân chủ Nhân dân), để xây dựng xã hội chủ nghĩa và tiến tới chủ nghĩa Cộng sản. Tấm gương sáng ngời của họ nên được noi theo ở mọi nơi trong Phong trào Cộng sản Quốc tế, đặc biệt là các thế hệ cách mạng trẻ tuổi/

Đồng chí Benito và đồng chí Wilma, từ khi còn rất trẻ, đã hòa mình vào với nhân dân lao động và từ lúc ấy, họ đã dùng cả cuộc đời mình để cống hiến cho Đảng và Cách mạng với một kiểu cách mà khiến cho con đường rạng ngời của họ hòa vào với lịch sử cách mạng Philippines bốn mươi năm qua.

Trong những năm 1960, dưới sự tác động của Đại Cách mạng Văn hóa Vô sản ở Trung Quốc, cuộc đấu tranh vĩ đại giữa chủ nghĩa Mác và chủ nghĩa xét lại, đồng chí Benito và đồng chí Wilma, dưới sự lãnh đạo của đồng chí Jose Maria Sison, đã đứng ở tiền tuyến của giai cấp vô sản quốc tế, và với sự kiên trì qua những hoàn cảnh khó khăn, đã đảm nhận trách nhiệm lịch sử của họ bằng cách ngày càng gánh vác nhiều trách nhiệm trong những đội ngũ cán bộ Đảng ở những vùng khác nhau trên đất nước.

Sau Phong trào Chỉnh đốn lần hai (1992-1998). đồng chí Benito và đồng chí Wilma đã đóng vai trò qu:yết định, đấu tranh tới hơi thở cuối cùng và đánh bại chủ nghĩa xét lại, cái mà mưu đồ phá hủy chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao và con đường Chiến tranh nhân dân để làm cách mạng Dân chủ mới.

Các đồng chí kính mến,

Vào cuối năm 2022, mười lăm đảng và tổ chức Mác-Lênin-Mao đã tiến hành Hội nghị Quốc tế Maoist Thống nhất. Việc thực hiến nó nghĩa là một bước nhảy vọt trong cuộc đấu tranh cho việc thống nhất lại những người cộng sản trên thế giới, với sự thành lập của một tổ chức quốc tế mới của giai cấp vô sản, Liên đoàn Cộng sản Quốc tế – ICL, với nhiệm vụ cao cả là thúc đẩy cuộc cách mạng vô sản thế giới, đấu tranh không ngừng và tận tâm để tiếp tục đẩy nhanh việc tái đoàn kết Phong trào Cộng sản Quốc tế dưới khẩu hiệu “Đoàn kết dưới Mao chủ nghĩa”. Qua những cuộc họp song phương và đa phương thường xuyên; các chiến dịch và hành động được tiến hành ở mức độ toàn cầu chống chủ nghĩa đế quốc và mọi hình thái phản động và chủ nghĩa xét lại, để hỗ trợ những cuộc Chiến tranh nhân dân đang diễn ra, cho đến những cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và cuộc đấu tranh của nhân dân lao động; để bảo vệ những tù nhân chính trị cách mạng; những tuyên bố chung, những cuộc tranh luận và cuộc đấu tranh hai đường lối.

LĐCSQT tự hào với hai Đảng Cộng sản lãnh đạo những cuộc Chiến tranh nhân dân như là Đảng Cộng sản Peru và Đảng Cộng sản Thổ Nhĩ Kỳ/Mácxít-Lêninít trong hàng ngũ. Cùng với đó, những đảng và tổ chức thành viên của LĐCSQT đang công tác chuẩn bị tiến hành Chiến tranh nhân dân trong những nước của họ, tin chắc rằng đây là cống hiến chính của họ cho cuộc cách mạng vô sản thế giới.

Ngay từ khi cuộc đấu tranh cho sự thành lập LĐCSQT vẫn còn diễn ra, cuộc Chiến tranh nhân dân ở Philippines và ĐCSP đã là nguồn sáng truyền cảm cho những người tận tụy với lý tưởng này, ngày nay là các thành viên của LĐCSQT. Ngày nay, khi chúng tôi nhận được hung tin về sự ra đi của các đồng chí Benito TIamzon và Wilma Austria, con tim của chúng tôi đã vùng lên khóc thương và những cái tên ấy đã được khắc ghi lên những ngọn cờ đỏ của chúng tôi bằng những con chữ vàng. Trước những hồi ức sáng chói của họ, chúng tôi cúi đầu và những ngọn cờ của chúng tôi một cách chân thành và tôn trọng.

Liên đoàn Cộng sản Quốc tế kêu gọi tất cả những thành viên của nó, tất cả vô sản quốc tế và nhân dân toàn cầu, tất cả các tổ chức phản đế, dân chủ và cách mạng tỏ lòn tôn kính với những người anh hùng Ka Benito Tiamzon và Ka Wilma Austria, để tố giác tội giết người ghê gớm của những kẻ đã giết họ và nắm rõ hơn tấm gương sáng ngời của họ.

Chúng tôi kêu gọi toàn thể Phong trào Cộng sản Quốc tế nghiên cứu những tác phẩm lý thuyết và công tác thực tiễn của đồng chí Benito Tiamzon và đồng chí Wilma Austria và tuyên truyền đến mọi ngóc ngách của thế giới khẩu hiệu được thiết lập bới Đảng Cộng sản Philippines : Những ký ức về Ka Benito Tiamzon và Ka Wilma Austria sống mãi! Giương cao ngọn cờ chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao!

Chúng tôi chắc rằng ĐCSP sẽ biến mất mát to lớn này thành một sức mạnh khổng lồ và rằng tấm gương của đồng chí Benito và đồng chí Wilma sẽ được nhân lên bởi các thế hệ dân quân cộng sản, cán bộ, lãnh đạo và nhà cách mạng mới ở Philippines và trên toàn thế giới. Đồng chí Benito và đồng chí Wilma là bất tử!

Đồng chí Benito và đồng chí Wilma là bất tử!
Vinh quang và danh dự cho đồng chí Benito Tiamzon và Wilma Austria!
Chủ nghĩa Mác-Lênin-Mao muôn năm!
Đảng Cộng sản Philippines muôn năm!
Chiến tranh nhân dân muôn năm


Liên đoàn Cộng sản Quốc tế – ICL